Život a cestovanie
Posledná kontrola: 27/05/2020

Hospodárska súťaž medzi podnikmi

Týka sa vás brexit?

Nekalé praktiky, ako sú napríklad nezákonné kontakty a dohody, cenové kartely a rozdelenie trhu, sú podľa pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže zakázané. Informujte sa, čo je dovolené a čo nie, aby vaše podnikanie bolo férové, a prečítajte si viac aj o pravidlách týkajúcich sa fúzií a štátnej pomoci.

Ak viete preukázať, že váš podnik zaplatil neprimeranú sumu alebo utrpel stratu príjmov v dôsledku konania kartelu alebo zneužitia dominantného postavenia na trhu, môžete podať oznámenie o obchodných praktikách, ktoré by podľa vás mohli obmedziť hospodársku súťaž, a uplatniť si nárok na náhradu škody.

Zdieľať túto stránku: