Život a cestovanie
Posledná kontrola: 11/04/2019

Hospodárska súťaž medzi podnikmi

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Nekalé praktiky, ako sú napríklad nezákonné kontakty a dohody, cenové kartely a rozdelenie trhu, sú podľa pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže zakázané. Informujte sa, čo je dovolené a čo nie, aby vaše podnikanie bolo férové, a prečítajte si viac aj o pravidlách týkajúcich sa fúzií a štátnej pomoci.

Ak viete preukázať, že váš podnik zaplatil neprimeranú sumu alebo utrpel stratu príjmov v dôsledku konania kartelu alebo zneužitia dominantného postavenia na trhu, môžete podať oznámenie o obchodných praktikách, ktoré by podľa vás mohli obmedziť hospodársku súťaž, a uplatniť si nárok na náhradu škody.

Zdieľať túto stránku: