Posledná kontrola: 26/04/2019

Bezpečnosť pri práci

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Predpisy EÚ stanovujú minimálne požiadavky na vytvorenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia. Ich súčasťou sú všeobecné zásady:

Máte napríklad povinnosť zaviesť opatrenia na prevenciu vzniku nebezpečných situácií a zabezpečiť poskytnutie prvej pomoci. Takisto musíte určiť 1 alebo viacerých vyškolených zamestnancov, aby dohliadali na dodržiavanie týchto opatrení.

Viac informácií o vašich povinnostiach v jednotlivých krajinách EÚ nájdete vo vnútroštátnych pravidlách v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci.

Ďalšie informácie:

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: