Život a cestovanie
Posledná kontrola: 18/07/2022

Uplatňovanie a odpočet DPH

Uplatňovanie DPH

Pri uplatňovaní DPH na tovary alebo služby sa používa aj pojem „zdaniteľné dodávky".

Ak podnikáte a dodávate tovar alebo služby, obvykle máte povinnosť:

Upozornenie

DPH sa môže uplatňovať aj na transakcie, kde nedochádza k fyzickej výmene peňazí. Je možné, že túto daň budete musieť uplatňovať aj na tovar a služby (obvykle na ich trhovú hodnotu), ktoré:

  • vymeníte za iný tovar alebo služby,
  • poskytnete niekomu bezplatne,
  • získate na vašu osobnú spotrebu.

Odpočet DPH

Všeobecne platí, že ako podnikateľ si zvyčajne môžete odpočítať DPH, ktorú ste zaplatili pri vašich obchodných nákupoch, od dane, ktorú účtujete svojim zákazníkom. Daňovým úradom tak musíte odviesť iba rozdiel týchto súm a uviesť ich vo vašom daňovom priznaní.

Niekedy suma zaplatenej dane prevýši sumu uplatňovanej dane. V takomto prípade by vám daňové úrady rozdiel (preplatok) mali vrátiť alebo ho započítať.

Hľadajte viac podľa krajín:

Výber štátu

DPH na faktúrach

Vo všeobecnosti platí, že ak ste zaregistrovaný na účely DPH a predávate tovar/služby iným podnikom, musíte im vystaviť faktúru s DPH, a to buď v papierovej alebo elektronickej podobe. DPH sa pripočítava k cene tovaru alebo služieb na faktúre.

Vaše identifikačné číslo pre DPH sa musí uvádzať na všetkých faktúrach pre zákazníkov. Musí sa uviesť aj výška DPH a ďalšie štandardné položky.

Výnimky

Existujú niektoré výnimky z tohto pravidla.

Ak ste napríklad poskytli služby inému podniku so sídlom v inej krajine EÚ ako je krajina, v ktorej má sídlo vaša spoločnosť, DPH nebude uvedená na faktúre. To neznamená, že služba nepodlieha DPH, iba že DPH účtuje a platí priamo váš obchodný partner v inej krajine EÚ.

Podobne platí, že ak vyvážate tovar do tretej krajiny, na vašej faktúre sa neuvádza DPH. Vo všeobecnosti sa na kupujúceho v krajine mimo EÚ budú uplatňovať dovozné pravidlá jeho krajiny.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: