Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 18/07/2022

PVN pieskaitīšana un atskaitīšana

PVN pieskaitīšana

Kad par precēm vai pakalpojumiem ir iekasējams PVN, var izmantot terminu "ar nodokli apliekamas piegādes".

Ja veicat uzņēmējdarbību un piegādājat preces vai sniedzat pakalpojumus, principā ir:

Uzmanību

PVN maksāšanas procesā ne vienmēr ir tā, ka nauda reāli pāriet no viena īpašnieka pie otra. Var gadīties, ka jums jāaprēķina PVN (parasti no tirgus vērtības) arī par tām precēm un pakalpojumiem, ko jūs:

  • apmaināt pret citām precēm vai pakalpojumiem,
  • sniedzat par velti;
  • paturat privātai lietošanai.

PVN atskaitīšana

Veicot saimniecisko darbību, par sava uzņēmuma pirkumiem samaksāto PVN parasti var atvilkt no tā PVN, ko iekasējat no saviem klientiem. Tad jums nodokļu iestādēm būs jāmaksā tikai starpība, norādot attiecīgās summas periodiskajās PVN deklarācijās.

Dažkārt gadās tā, ka jūsu uzņēmuma samaksātā PVN summa pārsniedz to PVN summu, ko iekasējat no klientiem. Tādā gadījumā nodokļu iestādes jums atdos atpakaļ pārmaksāto summu vai ieskaitīs to jūsu kredītā.

Sīkāka informācija par katru valsti atsevišķi:

Izvēlieties valsti

PVN norāde rēķinos

Esat reģistrējies kā PVN maksātājs un pārdodat preces vai sniedzat pakalpojumus citiem uzņēmumiem? Parasti jums ir jāizsniedz PVN rēķins — uz papīra vai elektroniski. PVN ir jāpieskaita to preču vai pakalpojumu cenai, par kuriem izrakstāt rēķinu.

Jūsu PVN identifikācijas numuram ir jābūt visos rēķinos, kurus izrakstāt saviem klientiem, tāpat kā PVN summai, kas ir iekasējama, un citiem standartdatiem.

Izņēmumi

Šim noteikumam ir izņēmumi.

Piemēram, ja uzņēmums, kam sniedzat kādu pakalpojumu, atrodas citā ES valstī, nevis jūsu valstī, jūsu rēķinā nebūs norādīts PVN. Tas nenozīmē, ka uz pakalpojumu neattiecas PVN: to aprēķinās un samaksās jūsu uzņēmējdarbības partneris savā ES valstī.

Tāpat, ja eksportējat preces uz ārpussavienības valsti, jūsu rēķinā nebūs PVN norādes: uz pircēju attieksies viņa valsts importēšanas noteikumi.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: