Pēdējā pārbaude: 22/08/2022

Reģistrācija EMAS

Novērojot un sistemātiski uzlabojot sava uzņēmuma sniegumu vides aizsardzības jomā, varat samazināt energopatēriņu un nodrošināt, ka jūsu izmantotie resursi nav iegūti dabai kaitīgā veidā, kā arī uzlabot sava uzņēmuma reputāciju. Varat lūgt, lai jūsu uzņēmumu reģistrē ES vides vadības un audita sistēmā en (EMAS).

Kādas priekšrocības jūsu uzņēmumam dod reģistrēšanās EMAS

EMAS var jūsu uzņēmumam palīdzēt:

Reģistrācijas procedūra EMAS ir pārredzama, un šo vides vadības sistēmu pārbauda neatkarīga trešā puse (tas garantē sistēmas uzticamību). EMAS logotipu drīkst izmantot tikai reģistrētas organizācijas.

Kāds prasības jāizpilda, lai varētu reģistrēties EMAS

Lai reģistrētos EMAS, jums ir jāizdara vairākas lietas en :

Lai saņemtu tehnisku palīdzību un informāciju par to, kā ieviest EMAS, sazinieties ar kompetento iestādi savā valstī:

Izvēlieties valsti

EMAS mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Ja esat MVU, jums, reģistrējoties EMAS, prasības ir atvieglotas:

Daži reģioni un ES dalībvalstis piedāvā finansiāli atbalstīt en jūsu pieteikumu pievienoties EMAS. Lai uzzinātu, vai tas attiecas uz jūsu valsti, sazinieties ar kompetento iestādi en .

Izmantojiet pieejamos rīkus un palīdzību!

Ja plānojat lūgt, lai jūs reģistrē EMAS, varat izmantot rīku " EMAS Easy". Tas ir visaptverošs EMAS īstenošanas rīks. "EMAS Easy" palīdz jūsu uzņēmumam īstenot EMAS veidā, kurā ir ņemts vērā tā lielums, finansiālās iespējas un mazu uzņēmumu organizācijas kultūra. Iepazīstieties ar "EMAS Easy" norādījumiem un reģistrējieties EMAS.

Papildu palīdzību atradīsiet EMAS vietnes sadaļā, kas paredzēta MVU en .

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

EMAS palīdzības dienests

Saņemiet palīdzību no Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) palīdzības dienesta

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: