Pēdējā pārbaude: 13/06/2022

Jūsu laulātais un bērni, kas ir ES pilsoņi

Ja esat ES pilsonis, jūs varat doties līdzi savam vīram vai sievai uz citu ES valsti. Šādas tiesības jums ir kā ES pilsonim vai kā sava laulātā apgādībā esošai personai. Šajā lapā publicētā informācija attiecas arī uz bērniem un mazbērniem, kas ir ES pilsoņi un kas uz ārzemēm dodas līdzi savai ģimenei.

Uzturēšanās tiesības, ja esat ES pilsonis

Kā ES pilsonim jums ir tiesības doties uz jebkuru ES valsti, lai tajā dzīvotu, strādātu, studētu, meklētu darbu vai pensionētos.

Citā ES valstī bez reģistrēšanās varat palikt līdz 3 mēnešiem, taču jums var būt jāpaziņo par savu ierašanos. Vienīgā prasība: jābūt līdzi derīgai personas apliecībai vai pasei. Ja vēlaties palikt ilgāk par 3 mēnešiem, jums var būt jāreģistrē sava dzīvesvieta.

Daudzās ES valstīs ir spēkā prasība, ka pasei vai personas apliecībai jābūt līdzi vienmēr. Šajās valstīs jūs var sodīt ar naudassodu vai uz laiku aizturēt, ja personu apliecinošos dokumentus esat atstājis mājās, taču ar šo iemeslu vien vēl nepietiek, lai jūs varētu izraidīt uz izcelsmes valsti. Uzziniet vairāk par izraidīšanas kārtību.

Ja 5 gadus pēc kārtas esat likumīgi nodzīvojis citā ES valstī, jūs automātiski iegūstat pastāvīgās uzturēšanās tiesības šajā valstī.

Uzturēšanās tiesības, ja esat apgādībā esoša persona

Arī tad, ja jaunajā ES valstī neplānojat strādāt, meklēt darbu vai studēt, jūs varat savam laulātajam vai reģistrētajam partnerim doties līdzi kā apgādībā esoša persona.

Uzmanību

Dažās ES valstīs reģistrētas un nereģistrētas partnerattiecības neatzīst par līdzvērtīgām laulībai, tāpēc jūs var neatzīt par apgādībā esošu partneri. Šādā gadījumā pārliecinieties par citu radinieku uzturēšanās tiesībām un nosacījumiem.

Uzziniet vairāk par civilpartnerattiecību atzīšanu Eiropā.

Reģistrēšanās

Pēc 3 mēnešiem jaunajā ES valstī jums būs jāreģistrē sava dzīvesvieta.

Pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī būs jāuzrāda šādi dokumenti:

Citus dokumentus pieprasīt nedrīkst.

Reģistrācijas apliecību jums izsniegs nekavējoties.

Maksa

Par reģistrācijas apliecību no jums nedrīkst prasīt lielāku maksu nekā no šīs valsts pilsoņiem par personas apliecības vai līdzīgu dokumentu izdošanu.

Derīguma termiņš

Jūsu reģistrācijas apliecība ir beztermiņa (tā nav jāatjauno), taču jums, iespējams, jāpaziņo vietējām iestādēm jebkura adreses maiņa.

Kur un kā reģistrēties katrā konkrētajā valstī

Uzziniet, kur un kā uzņemošajā valstī reģistrēt savus ģimenes locekļus, kam ir ES pilsonība.

Izvēlieties valsti

Ja uzņemošās valsts noteikumi to paredz, jums var uzlikt naudassodu (taču nevar izraidīt), ja:

Jums ir grūtības tikt pie reģistrācijas apliecības? Sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem Atidaryti kaip išorės nuorodą.

Kas notiek ar jūsu uzturēšanās tiesībām šķiršanās gadījumā?

Ja esat ES pilsonis, atbilstat uzturēšanās nosacījumiem un jums attiecīgi ir uzturēšanās tiesības, šķiršanās neietekmē jūsu uzturēšanās tiesības uzņemošajā ES valstī.

Noskaidrojiet, kādi ir nosacījumi un formalitātes attiecībā uz:

Ja uzņemošajā ES valstī neplānojat strādāt vai studēt, jums būs jāpierāda, ka jums ir visaptveroša veselības apdrošināšana un pietiekami daudz līdzekļu.

Kas notiek ar jūsu uzturēšanās tiesībām laulātā nāves gadījumā?

Ja jūsu laulātais vai reģistrētais partneris citā ES valstī ir strādājis algotu darbu vai bijis pašnodarbinātais, bet nomiris vēl pirms pastāvīgās uzturēšanās tiesību iegūšanas, jums var piešķirt pastāvīgās uzturēšanās tiesības jūs uzņemošajā valstī, ja:

Prasība pamest valsti un izraidīšana

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, kamēr atbilstat nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanos. Ja tiem vairs neatbilstat, valsts iestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Par prasību pamest valsti vai lēmumu par izraidīšanu jūs jāinformē rakstiski. Šajā vēstulē jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pastāvīga uzturēšanās

Kā apgādībā esošam ģimenes loceklim jums ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības arī tad, ja nestrādājat un jums ir vajadzīgs ienākumu atbalsts. Jūs varat baudīt tādas pašas tiesības un priekšrocības un pretendēt uz tādiem pašiem pabalstiem kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Noskaidrojiet, kā iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kas apliecinās jūsu tiesības šai valstī palikt bez nosacījumiem.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: