L-aħħar verifika: 24/01/2019

Il-konjuġi u t-tfal tiegħek fl-UE

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

Jekk int ċittadin tal-UE u tmur toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE biex tgħix, taħdem jew tistudja, ir-regoli tal-UE jagħmluha eħfef għal familtek biex tingħaqad miegħek. F'din il-paġna tista' ssib kif il-konjuġi tiegħek, uliedek u neputijiet jistgħu jiġu miegħek jekk huma ċittadini tal-UE.

Madankollu, jekk inti ċittadin tal-UE u qatt ma għext f'pajjiż ieħor tal-UE, japplikaw biss regoli nazzjonali.

Jekk joqgħodu bis-saħħa tad-drittijiet tagħhom stess

Bħala ċittadini tal-UE, żewġek jew martek, uliedek u n-neputijiet jistgħu joqogħdu miegħek f' pajjiż tal-UE bħala ħaddiema, pensjonanti, studenti, jew biex ifittxu impjieg – bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għalik.

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Jekk joqogħodu bħala dipendenti tiegħek

Martek jew żewġek, uliedek jew in-neputijiet mhux qed jippjanaw li jaħdmu, ifittxu impjieg jew jistudjaw u ma jirċevux pensjoni?

Xorta jistgħu jiġu bħala dipendenti tiegħek.

Jekk int miżżewweġ persuna tal-istess sess u tmur toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE, il-pajjiż ġdid tiegħek irid jirrispetta d-drittijiet ta' residenza ta' martek jew żewġek f'dak il-pajjiż. Din ir-regola tapplika anke jekk il-pajjiż ġdid tiegħek ma jirrikonoxxix iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess.

Meta toqgħod sa 3 xhur barra pajjiżek

Bħala ċittadini tal-UE, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet, jistgħu jgħixu fil- pajjiż ġdid tiegħek tal-UE bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini kollha tal-UE.

Meta toqgħod barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

Jekk inti ħaddiem

Jekk qed taħdem f'pajjiż ieħor, bħala impjegat, taħdem għal rasek jew stazzjonat hemm, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet li jiddependu minnek jistgħu joqogħdu miegħek hemm mingħajr ma jkollhom bżonn jissodisfaw kundizzjonijiet oħra.

Jekk int pensjonant

Jekk int pensjonant li qed tgħix f'pajjiż ieħor, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet li jiddependu minnek jistgħu jgħixu wkoll hemm miegħek jekk għandek għalik u għall-familja kollha:

Jekk int student

Jekk int student li qed tgħix f'pajjiż ieħor, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet li jiddependu minnek jistgħu jgħixu wkoll hemm miegħek jekk inti:

Reġistrazzjoni

Skopri kif tikseb ċertifikat ta' reġistrazzjoni għall-membri tal-familja li qed jgħixu miegħek.

Talba biex titlaq u deportazzjoni

Il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet jistgħu jgħixu fil-pajjiż li qed jospitak sakemm jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jibqgħux jagħmlu dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż li qed jospitak jista' jiddeċiedi li jiddeportahom għal raġunijiet ta' politika pubblika jew ta' sigurtà pubblika - iżda biss jekk ikun jista' juri li huma ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni jew talba ta' deportazzjoni għanda tingħatalhom bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni u tispeċifika kif jistgħu jappellaw u sa meta.

Residenza permanenti

Bħala ċittadini tal-UE, l-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet jistgħu jakkwistaw id-dritt ta' residenza permanenti jekk ikunu għexu legalment fil-pajjiż li qed jospitak għal 5 snin kontinwi, bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għalik.

Dan ifisser li huma jistgħu joqogħdu fih kemm iridu - anki jekk huma ma jaħdmux jew jekk jeħtieġu għajnuna finanzjarja. Għandhom igawdu mill-istess drittijiet, benefiċċji u vantaġġi bħaċ-ċittadini tal-pajjiż.

Skopri kif jingħataw dokument ta' residenza permanenti li jinħareġ biex jiċċertifika d-dritt tagħhom li jibqgħu bla kundizzjonijiet.

Mewt

Jekk kont impjegat jew taħdem għal rasek f' pajjiż ieħor tal-UE u tmut qabel ma tkun akkwistajt residenza permanenti fih, il-konjuġi tiegħek, uliedek u n-neputijiet li kienu wkoll jgħixu miegħek bħala membri tal-familja jista' jingħatalhom trattament speċjali. Dan jista' jinkludi l-permess biex joqogħdu b'mod permanenti jekk:

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: