Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 08/12/2022

Kura tas-saħħa mhix ippjanata: pagamenti u rimborżi

Bil-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC)

Jekk teħtieġ trattament mediku meta tkun f’pajjiż tal-EU ieħor, li tippreżenta l-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC)Iftaħ bħala link estern jista’ jissimplifika l-proċeduri tal-pagament u tar-rimborż.

Bl-EHIC tiegħek tista' tgawdi mill-kura tas-saħħa - u titlob rimborż għall-ispejjeż li ġġarrab - bl-istess termini bħaċ-ċittadini tal-pajjiż li tinsab fih. Jekk it-trattament li għandek bżonn hu b'xejn għar-residenti lokali, int ma jkollokx għalfejn tħallas. Jekk ikollok tħallas għat-trattament tiegħek, tista' jew titlob rimborż mill-istituzzjoni nazzjonali waqt li tkun għadek fil-pajjiż u tieħu r-rimborż direttament hemmhekk, jew titlob għal rimborż mill-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal id-dar.

L-ispejjeż tiegħek jiġu rimborżati skont ir-regoli u r-rati tal-pajjiż fejn irċevejt it-trattament. Dan ifisser li jew tingħata rimborż għall-ispiża tat-trattament, jew ikollok tħallas it-tariffa tal-pazjent skont ir-regoli tal-pajjiż li fih ġejt ittrattat. Min-naħa l-oħra, l-assiguratur jista' jiddeċiedi li jagħti rimborż tal-ispiża sħiħa skont ir-regoli tiegħu stess. Kun af li r-residenti ta’ pajjiżi b’tariffi għoljin għall-pazjenti ħafna drabi jkollhom assigurazzjoni – privata – addizzjonali biex ikopru r-riskji tagħhom.

Kull pajjiż tal-UE għandu mill-inqas punt ta’ kuntatt nazzjonali wieħed li jista’ jgħinek b’mistoqsijiet dwar ir-rimborż. Fi ftit passi faċli nistgħu ngħinuk issib il-Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali dwar il-kura tas-saħħa transfruntiera għall-pajjiż li teħtieġ.

Storja bħala eżempju

Sib aktar informazzjoni dwar ir-regoli tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż li qed iżżur.

Anna għandha kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa fi Franza u se tqatta’ ftit xhur fil-Belġju biex tispiċċa l-istudji tagħha. Hija għandha l-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC) magħha, maħruġa fi Franza. Hija tqila u se twieled waqt li tkun fil-Belġju. It-tqala u l-ħlas tat-tarbija jitqiesu bħala kura medika urġenti, għalhekk Anna se tikseb l-assistenza medika meħtieġa fil-Belġju meta tippreżenta l-EHIC u l-karta tal-identità tagħha.

Anna se tiġi ttrattata fil-Belġju daqslikieku kienet assigurata f'dak il-pajjiż. Dan ifisser li jekk it-trattament hi bla ħlas għall-persuni assigurati hemmhekk, se tkun bla ħlas għal Anna wkoll. Jekk il-persuni jkollhom l-ewwel iħallsu imbagħad japplikaw għal rimborż, Anna se jkollha tħallas l-istess tariffi bħar-residenti lokalment assigurati, imbagħad tapplika għal rimborż. Għandha tapplika għar-rimborż fil-Belġju, fejn tkun rimborżata bl-istess rati bħar-residenti assigurati hemmhekk. Il-Belġju mbagħad jikkomunika mal-awtoritajiet tas-saħħa fi Franza, fejn Anna hi assigurata, biex tieħu l-flus lura.

Alternattivament, hija tista’ titlob ukoll rimborż mingħand l-assiguratur tas-saħħa tagħha meta tirritorna Franza.

Madankollu jekk l-unika raġuni għall-mawra ta' Anna fil-Belġju hi biex twieled hemm, il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tista' tiġi rifjutata: minflok, hija għandha tagħmel arranġamenti għat-twelid barra mill-pajjiż qabel ma titlaq għall-Belġju. B’dan il-mod, tista’ tkun ċerta liema spejjeż se jiġu koperti.

Mingħajr il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa

Jekk ma għandekx il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (EHIC) tiegħek jew ma tistax tużaha (pereżempju, fi sptar privat li mhuwiex kopert mill-iskema tal-EHIC), tista' tintalab tħallas għat-trattament tiegħek. F’ċerti pajjiżi, mingħajr l-EHIC, tista’ tiġi ttrattat bħala pazjent privat u titlob prezzijiet privati anke fi stabbilimenti pubbliċi. Imbagħad tista’ titlob rimborż mingħand l-assiguratur tas-saħħa tiegħek meta tasal f’pajjiżek. Dan japplika kemm għall-fornituri tal-kura tas-saħħa pubbliċi kif ukoll għal dawk privati. Madanakollu, it-termini jkunu differenti:

Jekk teħtieġ trattament urġenti, l-awtorità lokali tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek tista’ tgħin billi tibgħat fax jew tibgħat email liċ-Ċertifikat Provviżorju ta’ Sostituzzjoni. Iċ-ċertifikat għandu jinħareġ ukoll, jekk l-EHIC tiegħek tintilef jew tinsteraq meta tkun diġà barra minn pajjiżek.

Jekk m'intix ċert dwar id-drittijiet tiegħek u tixtieq tiċċekkja qabel ma tirċievi t-trattament, kull pajjiż tal-UE għandu tal-anqas Punt ta' Kuntatt Nazzjonali li jista' jinfurmak dwar jekk intix intitolat għar-rimborż, kif ukoll dwar jekk japplikawx xi limiti.

Ir-regoli huma differenti jekk tivvjaġġa barra minn pajjiżek speċifikament għal trattament mediku.

Ara wkoll

Mistoqsijiet frekwenti

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: