Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 12/05/2022

Kura tas-saħħa mhix ippjanata: pagamenti u rimborżi

Bil-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC)

Jekk teħtieġ trattament mediku meta tkun f' pajjiż tal-EU ieħor, li tippreżenta l- Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) jista' jissimplifika l-proċeduri tal-pagament u tar-rimborż.

Bl-EHIC tiegħek tista' tgawdi mill-kura tas-saħħa - u titlob rimborż għall-ispejjeż li ġġarrab - bl-istess termini bħaċ-ċittadini tal-pajjiż li tinsab fih. Jekk it-trattament li għandek bżonn hu b'xejn għar-residenti lokali, int ma jkollokx għalfejn tħallas. Jekk ikollok tħallas għat-trattament tiegħek, tista' jew titlob rimborż mill- istituzzjoni nazzjonali waqt li tkun għadek fil-pajjiż u tieħu r-rimborż direttament hemmhekk, jew titlob għal rimborż mill-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal id-dar.

L-ispejjeż tiegħek jiġu rimborżati skont ir-regoli u r-rati tal-pajjiż fejn irċevejt it-trattament. Għalhekk jew tingħata rimborż għall-ispiża tat-trattament, jew ikollok tħallas it-tariffa tal-pazjent skont ir-regoli tal-pajjiż li fih kont ittrattat. Min-naħa l-oħra, l-assikuratur jista' jiddeċiedi li jagħti rimborż tal-ispiża sħiħa skont ir-regoli tiegħu stess.

Kull pajjiż tal-UE għandu tal-anqas Punt ta' Kuntatt Nazzjonali wieħed li jista' jassistik bil-mistoqsijiet tiegħek dwar ir-rimborż.

Storja bħala eżempju

Sib aktar informazzjoni dwar ir-regoli tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż li qed iżżur.

Anna għandha kopertura tal-assikurazzjoni tas-saħħa statutorja fi Franza u se tqatta' ftit xhur fil-Belġju biex tispiċċa l-istudji tagħha. Għandha l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) magħha, maħruġa fi Franza. Hi tqila u se twelled waqt li tkun tinsab fil-Belġju. It-tqala u t-twelid huma meqjusa bħala kura medika urġenti, u għalhekk Anna se tikseb l-għajnuna medika neċessarja fil-Belġju meta tippreżenta l-EHIC u l-karta tal-identità tagħha.

Anna se tiġi ttrattata fil-Belġju daqslikieku kienet assikurata f'dak il-pajjiż. Dan ifisser li jekk il-kura hi bla ħlas għall-persuni assikurati hemmhekk, se tkun bla ħlas għal Anna wkoll. Jekk il-persuni l-ewwel iħallsu imbagħad japplikaw għal rimborż, Anna se jkollha tħallas l-istess tariffi bħar-residenti assikurati, imbagħad tapplika għal rimborż. Għandha tapplika għar-rimborż fil-Belġju, fejn tkun rimborżata bl-istess rati bħar-residenti assikurati hemmhekk. Il-Belġju mbagħad jikkomunika mal-awtoritajiet tas-saħħa fi Franza, fejn Anna hi assikurata, biex tieħu l-flus lura.

Madankollu jekk l-unika raġuni għall-mawra ta' Anna fil-Belġju hi biex twelled hemm, il-Karta Ewropea tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tista' tiġi rifjutat: minflok għandha tagħmel l-arranġamenti għat-twelid barra minn pajjiżha qabel ma tmur fil-Belġju. B'hekk, tista' tkun ċerta liema spejjeż se jkunu koperti.

Mingħajr Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea

Jekk ma għandikx il- Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) tiegħek jew ma tistax tużaha (pereżempju, fi sptar privat li mhuwiex kopert mill-iskema tal-EHIC), tista' tintalab tħallas għat-trattament tiegħek. Imbagħad tista' titlob għar-rimborż mill-assikuratur tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek. Dan japplika kemm għall-fornituri tal-kura tas-saħħa pubbliċi kif ukoll għal dawk privati. Madanakollu, it-termini jkunu differenti:

Jekk tkun teħtieġ trattament urġenti, l-awtorità tas-saħħa lokali tiegħek tista' tkun f'pożizzjoni li tgħin billi tibgħat prova tal-kopertura tal-assikurazzjoni tas-saħħa permezz ta' faks jew email sabiex int ma jkollokx tħallas bil-quddiem.

Jekk m'intix ċert dwar dak li int intitolat għalih u tixtieq tiċċekkja qabel ma tirċievi t-trattament, kull pajjiż tal-UE għandu tal-anqas Punt ta' Kuntatt Nazzjonali li jista' jinfurmak dwar jekk intix intitolat għar-rimborż, kif ukoll dwar jekk japplikawx xi limiti.

Ir- regoli huma differenti jekk tivvjaġġa barra minn pajjiżek speċifikament għal trattament mediku.

Mistoqsijiet frekwenti

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: