L-aħħar verifika: 30/06/2020

Elezzjonijiet tal-pajjiż ta' oriġini

Il-Brexit affettwak?

Kull pajjiż tal-UE għandu regoli nazzjonali speċifiċi dwar il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet minn pajjiż barrani, li jiddeterminaw:

Ma hemm ebda regola tal-UE dwar drittijietek li tipparteċipa fl-elezzjonijiet tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek jekk tgħix f'pajjiż barrani.

Biex issir taf aktar, agħżel pajjiżek:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjaskensk
 • is-Slovenja *si

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

Jekk int ċittadin tal-UE li qed tgħix f'pajjiż tal-UE ieħor u tixtieq tipparteċipa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, għandek dritt li tivvota jew toħroġ bħala kandidat fil-pajjiż ospitanti tiegħek.

Inkella, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet tista' wkoll tagħżel li tivvota għal kandidati tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek, toħroġ bħala kandidat hemm: japplikaw regoli nazzjonali (ara hawn fuq). Ma tistax tagħmilhom it-tnejn f'daqqa fl-istess elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Mistoqsijiet frekwenti

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: