Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 18/02/2020

Reġistrazzjoni tal-karozza f'pajjiż ieħor tal-UE

Il-Brexit affettwak?

Jekk sejjer f'pajjiż ieħor tal-UE bil-karozza tiegħek, japplikaw kundizzjonijiet speċifiċi għar-reġistrazzjoni tal-karozza, dan jiddependi minn kemm se ddum hemmhekku mill-pajjiż, li sejjer fih.

Il-parti l-kbira tar-regoli li japplikaw għall-karozzi, japplikaw ukoll għat-trejlers.

Sejjer għal aktar minn 6 xhur

Jekk tmur toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE u tieħu l-karozza miegħek, ikollok tirreġistraha fil-pajjiż il-ġdid tiegħek. Jeħtieġlek ukoll tħallas it-taxxi relatati mal-karozza fil-pajjiż ġdid tiegħek jekk għandek ir- residenza normali tiegħek fih.

L-iskadenzi tar-reġistrazzjoni tal-karozzi jvarjaw minn pajjiż għal ieħor tal-UE. Iċċekkja l-iskadenza eżatta mal-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiż ospitanti tiegħek biex tevita l-multi.

Ġeneralment għandek 12-il xahar biex iddaħħal il-karozza tiegħek fil-pajjiż ġdid tiegħek wara li tibdel ir-residenza normali tiegħek.

Storja bħala eżempju

Kun af ir-regoli biex tevita l-multi

Cristina minn Spanja sabet xogħol fi Franza u marret tgħix hemm. Fi żmien xahrejn, iddeċidiet li tieħu Franza l-karozza tagħha reġistrata fi Spanja iżda ma rreġistrathiex mill-ġdid hemmhekk. Hi użat il-karozza tagħha b'mod regolari biex tmur ix-xogħol, madankollu, f'okkażjoni minnhom il-pulizija tat-traffiku li kienu qed jagħmlu ċċekkjar ta' rutina waqqfuha. Billi kienet qed issuq bi pjanċa ta' reġistrazzjoni Spanjola, ingħatat multa kbira għax Cristina ma kinitx taf li fi Franza ħteġilha tirreġistra mill-ġdid il-karozza tagħha fi żmien 6 xhur wara li bidlet ir-residenza ewlenija tagħha ma' waħda Franċiża.

Eċċezzjoni – Din ir-regola ta' 6 xhur dwar ir-reġistrazzjoni tal-karozzi ma tapplikax fid-Danimarka.

X'għandek tagħmel meta tmur f'pajjiż ieħor tal-UE:

X'għandek tagħmel meta titlaq:

Jekk diġà ħallas it-taxxi tar-reġistrazzjoni tal-karozza fil-pajjiż ta' residenza tiegħek ta' qabel, għandu mnejn tkun tista' tapplika fih għal rifużjoni tat-taxxa. Madankollu, f'ċerti każijiet, tista' tispiċċa tħallas taxxi doppji jiddependi mill-pajjiż li sejjer fih.

Sejjer għal anqas minn 6 xhur

Jekk qed tmur lejn pajjiż ieħor tal-UE u se toqgħod fih għal anqas minn 6 xhur ma għandekx għalfejn tirreġistra fih il-karozza tiegħek jew tħallas kwalunkwe taxxa ta' reġistrazzjoni. Tista' żżomm ir-reġistrazzjoni tal-karozza tiegħek fil-pajjiż ta' residenza tiegħek. Madankollu, għandu mnejn jeħtieġlek tħallas it-taxxi tat-triq. It-taxxi tat-triq huma dovuti għall-użu tal-karozza tiegħek, fil-pajjiż ġdid tiegħek. Hi idea tajba li dejjem ikollok fuqek iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tal-karozza tiegħek, iċ-ċertifikat tal-pussess u prova tar-residenza permanenti tiegħek meta ssuq f'każ li titwaqqaf mill-pulizija u jeħtieġlek turi fejn int suġġett għat-taxxa.

Jekk ma rreġistrajtx il-karozza tiegħek fil-pajjiż ġdid tiegħek, ma tistax tislifha jew tikriha lil resident ta' dak il-pajjiż jekk ma tkunx fil-karozza miegħu. Madankollu, tista' tislef il-karozza tiegħek lill-ħbieb jew lill-membri tal-familja sakemm ma jkollhomx ir-residenza permanenti tagħhom fil-pajjiż il-ġdid.

Iċċekkja r-regoli eżatti dwar it-taxxi fuq il-karozzi f'pajjiż ieħor tal-UE li japplikaw għall- istudenti, għall- ħaddiema transfruntieri u għar- residenti sekondarji.

Punti ta' penali u multi

Tista' tingħata multa:

Tista' tiċċekkja r-regoli eżatti li japplikaw għar-reġistrazzjoni tal-karozza fil-pajjiż li sejjer fih fis-siti web tal-awtoritajiet nazzjonali:

Agħżel il-pajjiż
 • Franza *fr
 • Maltamtenmt
 • Spanjaesenes
 • id-Danimarkadkdaen
 • il-Belġjubedeenfrnl
 • il-Bulgarija *bg
 • il-Finlandjafienfisv
 • il-Greċja *gr
 • il-Kroazja *hr
 • il-Latvja *lv
 • il-Liechtenstein *li
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Rumanija *ro
 • is-Slovakkjaskensk
 • is-Slovenja *si
 • iċ-Ċekjaczcsen
 • l-Awstrijaatdeen
 • l-Estonjaeeenet
 • l-Irlandaieen
 • l-Islanda *is
 • l-Isvezjaseensv
 • l-Italja *it
 • l-Ungerijahuenhu
 • Ċiprucyelen

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Ikkondividi din il-paġna: