L-aħħar verifika: 20/01/2023

Stazzjonar ta' persunal f'pajjiż barrani

Għandek tirrispetta r- regoli tal-"istazzjonar" jekk:

Fiż-żewġ każijiet għandu jkun hemm relazzjoni ta' impjieg bejnek u bejn il-persuna stazzjonata.

Ir-regoli tal-istazzjonar japplikaw ukoll jekk il-persuna titqabbad minn aġenzija li tipprovdi persunal temporanju u qed tiġi taħdem għalik minn pajjiż differenti tal-UE minn dawk li fih hu reġistrat jew jopera n-negozju tiegħek. F'dan il-każ trid tkun teżisti relazzjoni ta' impjieg bejn il-ħaddiem u l-aġenzija ta' xogħol temporanju jew l-aġenzija ta' stazzjonar li tuża.

Kundizzjonijiet tal-impjieg fil-pajjiż ospitanti

Għandek tiggarantixxi lill-persunal tiegħek l- istess kundizzjonijiet u termini ta' impjieg bħal dawk fis-seħħ matul l-istazzjonar tagħhom - jew bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi universalment applikabbli - fil- pajjiż ospitanti fir-rigward ta':

Jekk dawn it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg f'pajjiżek stess huma aktar favorevoli għall-persunal tiegħek milli fil-pajjiż ospitanti, għandek iżżomm dawn il-kundizzjonijiet matul l-istazzjonar.

Għas-setturi barra dawk tas-settur tal-bini, ir-remunerazzjoni u r-rekwiżiti tal-vaganzi ta' matul is-sena mhumiex obbligatorji meta:

Twissija

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu - wara li jikkonsultaw mar-rappreżentanti tal-impjegaturi u tal-ħaddiema - li r-remunerazzjoni minima tal-pajjiż ospitanti u r-rekwiżiti tal-vaganzi annwali m'hemmx bżonn japplikaw jekk l-istazzjonar idum anqas minn xahar. Din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-ħaddiema stazzjonati permezz ta' aġenziji li jipprovdu persunal temporanju.

Għal aktar informazzjoni, iċċekkja l- gwida prattika għall-istazzjonar.

L-istazzjonar fit-tul

Jekk il-perjodu ta' stazzjonar ikun itwal minn 12-il xahar (jew 18-il xahar jekk tibgħat notifika motivata lill-pajjiż ospitanti) għandek tiggarantixxi lill-istaff tiegħek it-termini u l-kundizzjonijiet obbligatorji kollha tal-impjieg tal-pajjiż ospitanti tagħhom, ħlief dawk li jirrigwardaw it-terminazzjoni tal-kuntratt jew tal-pensjonijiet tax-xogħol supplimentari tagħhom.

Għal aktar informazzjoni dwar il-proċedura tan-notifika motivata, iċċekkja s-sit web nazzjonali tal- pajjiż ospitanti.

Regoli tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema stazzjonati

Waqt li jaħdmu b'mod temporanju f'pajjiż ieħor tal-UE, l-impjegati stazzjonati tiegħek, jew int stess bħala persuna li taħdem għal rasha, tistgħu tkomplu tkunu koperti mis-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż li fih ħdimtu qabel l-istazzjonar.

Bħala impjegatur, għandek tinforma minn qabel lill-amministrazzjoni tal-pajjiż ospitanti, u titlob formola msejħa Dokument Portabbli A1 (PD A1) en maħruġa mill-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali li int reġistrat fiha fil-pajjiż ta' oriġini. Il-PD A1 tikkonferma li l-impjegat stazzjonat hu reġistrat skont is-sistema tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek u ma għandux għalfejn iħallas il-kontribuzzjonijiet fil-pajjiż tal-istazzjonar.

Meta titlob il-PD A1, trid tispeċifika d-data tal-bidu u tat-tmiem tal-istazzjonar fil-pajjiż l-ieħor tal-UE. Il-perjodu massimu li tista' tindika fuq il-formola huwa ta' 24 xahar.

Jekk l-istazzjonar idum aktar minn 24 xahar u għandu bżonn li jittawwal, int bħala impjegatur tista'

Punti nazzjonali ta' kuntatt u siti web

Kull pajjiż tal-UE għandu tal-anqas punt wieħed ta' kuntatt li jagħtik informazzjoni dettaljata dwar l-istazzjonar tal-ħddiema f'pajjiż barrani. Il-punti ta' kuntatt jikkooperaw u jaqsmu wkoll l-informazzjoni, jimmonitorjaw it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg matul l-istazzjonar, u jsegwu l-ksur allegat tar-regoli.

Għal aktar informazzjoni, iċċekkja s-sit web nazzjonali tal-pajjiż ospitanti.

Agħżel il-pajjiż:

Ara wkoll

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Il-Konsulent EURES tiegħek

Il-Konsulent EURES tiegħek jista’ jinfurmak kemm dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol kif ukoll jgħinek fil-proċeduri ta’ reklutaġġ f’pajjiżek jew fir-reġjun bejn il-fruntieri tiegħek.

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: