L-aħħar verifika: 08/04/2020

Stazzjonar ta' persunal f'pajjiż barrani

Għandek tirrispetta r- regoli tal-"istazzjonar" jekk:

Fiż-żewġ każijiet għandu jkun hemm relazzjoni ta' impjieg bejnek u bejn il-persuna stazzjonata.

Ir-regoli tal-istazzjonar japplikaw ukoll jekk il-persuna titqabbad minn aġenzija li tipprovdi persunal temporanju u qed tiġi taħdem għalik minn pajjiż differenti tal-UE minn dawk li fih hu reġistrat jew jopera n-negozju tiegħek. F'dan il-każ trid tkun teżisti relazzjoni ta' impjieg bejn il-ħaddiem u l-aġenzija ta' xogħol temporanju jew l-aġenzija ta' stazzjonar li tuża.

Kundizzjonijiet tal-impjieg fil-pajjiż ospitanti

Għandek tiggarantixxi lill-persunal tiegħek l- istess kundizzjonijiet u termini ta' impjieg bħal dawk fis-seħħ matul l-istazzjonar tagħhom - jew bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi - fil- pajjiż ospitanti fir-rigward ta':

Jekk dawn it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg f'pajjiżek stess huma aktar favorevoli għall-persunal tiegħek milli fil-pajjiż ospitanti, tista' żżomm dawn il-kundizzjonijiet matul l-istazzjonar.

Jekk l- installazzjoni inizjali u/jew l- immuntar inizjali ta' ċerti prodotti huma parti integrali tal-kuntratt tiegħek u l-persunal imħarreġ tiegħek għandu jwettaq dawn l-attivitajiet, il- pagament minimu u r-rekwiżiti ta' vaganzi annwali mhumiex obbligatorji jekk l-istazzjonar idum anqas minn 8 ijiem fis-sena.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu - wara li jikkonsultaw mar-rappreżentanti ta' dawk li jħaddmu u tal-ħaddiema - li s-salarju minimu tal-pajjiż ospitanti u r-rekwiżiti tal-vaganzi annwali m'hemmx bżonn japplikaw jekk l-istazzjonar idum anqas minn xahar. Din l-eżenzjoni ma tapplikax għall-ħaddiema stazzjonati permezz ta' aġenziji li jipprovdu persunal temporanju.

Regoli tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema stazzjonati

Waqt li jaħdmu b'mod temporanju f'pajjiż ieħor tal-UE, l-impjegati stazzjonati tiegħek, jew int stess bħala persuna li taħdem għal rasha, tistgħu tkomplu tkunu koperti mis-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż li fih ħdimtu qabel l-istazzjonar.

Bħala persuna li tħaddem, għandek tinforma minn qabel lill-amministrazzjoni tal-pajjiż ospitanti, u titlob formola msejħa Dokument Portabbli A1 (PD A1) maħruġa mill-istituzzjoni tas-sigurtà soċjalipdfen fil-pajjiż fejn il-kumpanija tiegħek hija reġistrata. Il-PD A1 tikkonferma li l-impjegat stazzjonat hu reġistrat skont is-sistema tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek u ma għandux għalfejn iħallas il-kontribuzzjonijiet fil-pajjiż tal-istazzjonar.

Meta titlob il-PD A1, trid tispeċifika d-data tal-bidu u tat-tmiem tal-istazzjonar fil-pajjiż l-ieħor tal-UE. Il-perjodu massimu li tista' tindika fuq il-formola hu ta' 24 xahar.

Jekk l-istazzjonar idum aktar minn 24 xahar, inti bħala persuna li tħaddem tista':

Ir-regoli għas- sigurtà soċjali matul l-istazzjonar f'pajjiż barrani jistgħu jkunu differenti jekk int taħdem għal rasek.

Ara wkoll il-gwida prattika tal-UE dwar l-istazzjonaren (regoli ġodda minn Lulju 2020).

Punti nazzjonali ta' kuntatt u siti web

Kull pajjiż tal-UE għandu tal-anqas punt ta' kuntatt wieħed li jagħtik informazzjoni dettaljata dwar l-istazzjonar tal-persunal f'pajjiż barrani. Il-punti ta' kuntatt jikkooperaw u jaqsmu wkoll l-informazzjoni, jimmonitorjaw it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg matul l-istazzjonar, u jsegwu l-ksur allegat tar-regoli.

Għal aktar informazzjoni, iċċekkja s-sit web nazzjonali tal-pajjiż ospitanti.

Agħżel pajjiż:

 • Il-Ġermanjademt
 • Il-Greċjagrel
 • L-Ungerijahuen
 • L-Irlandaieen
 • L-Italjaiten
 • Il-Latvjalvmt
 • Il-Litwanjalten
 • Il-Lussemburguludefren
 • Maltamten
 • In-Netherlandsnldenlen
 • Il-Polonjaplen
 • Il-Portugallpten
 • Ir-Rumanijaroro
 • Is-Slovakkjasksken
 • Is-Slovenjasien
 • Spanjaesesen
 • L-Iżvezjaseen
 • Ir-Renju Unituken

Suġġetti relatati

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Il-Konsulent EURES tiegħek

Il-Konsulent EURES tiegħek jista’ jinfurmak kemm dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol kif ukoll jgħinek fil-proċeduri ta’ reklutaġġ f’pajjiżek jew fir-reġjun bejn il-fruntieri tiegħek.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Ikkondividi din il-paġna: