Forretninger
Senest tjekket: 19/12/2022

Indregistrering af bil i et andet EU-land

Hvis du flytter til et andet EU-land og tager din bil med, gælder der særlige regler for indregistrering af bilen, afhængigt af, om du vil flytte dertil midlertidigt eller permanent, hvor længe du opholder dig i landet, og hvilket land du flytter til.

Advarsel

De fleste regler, der gælder for biler, gælder også for påhængsvogne.

Permanent flytning

Hvis du flytter permanent til et andet EU-land og tager din bil med, skal du lade den indregistrere i det nye land og betale bilrelaterede afgifter i dit nye land.

Der findes ingen fælles EU-regler om indregistrering og bilafgifter i EU. Nogle lande har regler om afgiftsfritagelse for indregistrering, hvis man tager bilen med, når man flytter permanent til landet.

Hvis du vil udnytte muligheden for afgiftsfritagelse, skal du tjekke de gældende frister og betingelser i det land, du flytter til.

Tjek de nøjagtige regler og frister hos de nationale myndigheder –

Vælg land

Eksempel

Sæt dig ind i reglerne, og undgå bøder

Cristina fra Spanien fandt arbejde i Bordeaux og flyttede dertil. Hun registrerede sig hos kommunen som bosiddende i Bordeaux. Efter et par måneder besluttede hun at hente sin spansk indregistrerede bil til Frankrig og kørte derefter med den i Frankrig uden at omregistrere den. 8 måneder senere blev hun stoppet af færdselspolitiet i forbindelse med en rutinekontrol. Da hun kørte med spanske nummerplader og fik hun en klækkelig bøde, fordi hun skulle have ladet bilen indregistrere senest 1 måned, efter hun havde bosat sig fast i Frankrig. Da hun havde registreret sin hovedbopæl i Bordeaux, blev hun anset for at have sin sædvanlige bopæl i Frankrig, og ifølge landets regler skulle hun have registreret bilen i Frankrig og betalt registreringsafgift dér.

 

Midlertidig flytning (uden ændring af sædvanlig bopæl)

Hvis du midlertidigt flytter til et andet EU-land uden at ændre sædvanlig bopæl, behøver du ikke lade din bil indregistrere eller betale registreringsafgift der. Bilen må godt fortsat være indregistreret i dit sædvanlige bopælsland.

Din sædvanlige bopæl er det sted, hvor du normalt bor, arbejder eller har din familie (i mere end 185 dage i løbet af et kalenderår).

Hvis du ikke arbejder, anses din sædvanlige bopæl for at være det sted, hvor du har en personlig tilknytning, dvs. som du har tætte bånd til.

Hvis du arbejder i ét land, men har personlig tilknytning til et andet EU-land, anses du normalt for at have din sædvanlige bopæl i det EU-land, som du har tilknytning til, forudsat at du regelmæssigt vender tilbage til det.

Hvis du bliver stoppet af politiet i det land, hvor du bor midlertidigt, skal du kunne dokumentere, at du ikke bor permanent dér. Det kan i nogle tilfælde være svært. Hvis du kører bil, er det en god idé at have din bilregistreringsattest, ejerbeviset og dokumentation for din sædvanlige bopæl (normalt et Id-kort eller andet dokument, der viser, at du er registreret som bosiddende i et andet EU-land).

Eksempel

Sæt dig ind i reglerne, og undgå bøder

Massimo, som er italiensk statsborger, fandt et job i Rumænien og besluttede at flytte dertil. I overensstemmelse med de italienske og de rumænske regler afmeldte han sin bopæl i Italien, registrerede sig som bosiddende i Rumænien, og tilmeldte sig registret over italienere, der bor i udlandet. Han indregistrerede også sin bil i Rumænien. Efter flere måneders ophold i Rumænien kørte Massimo tilbage til Italien med sin rumænsk indregistrerede bil. Da han kørte over for rødt, blev han stoppet af politiet, som bad om at se alle hans papirer. Massimo viste sit italienske identitetskort, som endnu ikke var blevet opdateret med den nye adresse. Da han ikke kunne dokumentere, at han nu havde fast bopæl i Rumænien, fik han en stor bøde.

Hvis du midlertidigt kører rundt i dit nye EU-land, skal du ikke udlåne eller udleje din bil (hvis den stadig er indregistreret i et andet EU-land) til en person, der har bopæl i det nye EU-land. Det skyldes, at denne personen kan blive pålagt en bøde for at bruge din bil. Derimod må du godt låne din bil ud til venner eller familiemedlemmer, der er på besøg, hvis de ikke bor i dit nye land.

Strafpoint og bøder

Du kan få en bøde:

Du kan tjekke, hvilke regler der gælder for indregistrering af biler i det land, du flytter til, på de nationale myndigheders website:

Vælg land

Særlige regler for studerende og grænsependlere

Suderende, der bor i et andet EU-land med det ene formål at studere, og grænsependlere skal normalt ikke betale registreringsafgift og vægtafgift.

Find ud af, hvilke regler for bilafgifter i et andet EU-landLinket fører til en anden website , der gælder for studerende og grænsependlere.

Studerende

Hvis du som studerende flytter til et andet EU-land med det ene formål at studere, må du godt køre i din bil i dit hjemland uden at skulle indregistrere den eller betale afgifter i dit nye land. Som studerende skal du være indskrevet på en læreanstalt i landet og kunne fremvise et gyldigt optagelsesbevis. Hvis du begynder at arbejde, mens du studerer, skal du dog lade bilen indregistrere i landet.

Før du forlader dit hjemland, bør du tjekke, hvilke regler der gælder i det land, du vil studere i. Du skal muligvis gennem nogle administrative formaliteter eller opfylde bestemte betingelser for at undgå problemer, hvis du bliver kontrolleret af politiet.

Advarsel

Danmark, Estland, Sverige og Tyskland fritager ikke studerende fra at indregistrere deres bil og betale de relevante afgifter.

Eksempel

Mathieu, som er franskmand, flyttede til Belgien, hvor han er i gang med en toårig universitetsuddannelse. Mathieus bil blev beskadiget, så han gik til politiet for at få en rapport til sit forsikringsselskab. Da politiet opdagede, at Mathieu havde boet i Belgien i over et år uden at have fået sin bil indregistreret, fortalte de ham, at situationen var ulovlig, og at han ville få en bøde.

Mathieu kunne bevise, at han var optaget på Antwerpens universitet, og som studerende fra et andet EU-land skulle han derfor ikke betale bil- eller vejafgift i Belgien.

Grænsependlere

Hvis du er grænsependler (dvs. arbejder i ét land og bor i et andet), skal du måske køre i en bil, der kun er indregistreret i et af de to lande.

Hvis du har en firmabil, der er indregistreret i land, hvor du arbejder, kan du benytte den i dit bopælsland uden at skulle indregistrere den dér. Se, hvilke regler der gælder for brug af firmabiler i EU. Reglerne kan være meget forskellige fra land til land.

Hvis du bruger din egen bil til at pendle mellem dit bopælsland og det land, hvor du arbejder, skal du indregistrere den og betale de krævede afgifter i det land, hvor du bor – ikke der, hvor du arbejder.

Du kan få mere at vide om indregistrering af biler og relevante afgifter samt links til de nationale myndigheders websites her:

Vælg land

Advarsel

Oplysningerne på denne side gælder ikke for britiske statsborgere med bopæl i EU og EU-borgere med bopæl i Det Forenede Kongerige. I disse tilfælde gælder de nationale regler.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: