Senest tjekket: 27/08/2020

Ansættelsesaftaler

Brexit – hvad nu?

Når du ansætter personale, skal du overholde mindstekravene i EU's arbejdsret angående ansættelsesvilkår for personale, ændringer af ansættelsesaftaler og høring af medarbejdere.

Ud over ansættelse på fuld tid kan du også tilbyde dine ansatte andre typer ansættelsesaftaler. Du skal huske at overholde principperne om ikke-forskelsbehandling, hvis du benytter atypiske ansættelsesformer. Atypiske ansættelsesformer og andre ansættelsesaftaler kan omfatte:

Hvis du fyrer personale, har du visse forpligtelser vedrørende kollektive afskedigelser. Hvis du ansætter unge arbejdstagere, skal du overholde bestemte regler om ansættelse af unge under 18 år.

Advarsel

Lovgivningen i visse EU-lande giver arbejdstagerne en højere grad af beskyttelse end EU-lovgivningen. For at sikre dig, at du fuldt ud forstår dine forpligtelser som arbejdsgiver, bør du spørge dig for hos myndighederne i dit land.

Del denne side: