Senest tjekket: 12/09/2022

Find gældende produktkrav

Der findes EU-standarder og tekniske specifikationer for en række produktkategorier. Du skal sørge for, at dine produkter overholder alle relevante EU-regler, før du må bringe dem i omsætning i EU.

Findes der ingen EU-regler på området, kan der gælde andre specifikationer i de forskellige EU-lande. Du skal i så fald kun overholde reglerne i dit eget land.

Hvad er produktkrav?

EU-lovgivningen fastlægger væsentlige krav, som skal sikre, at produkter, som sælges i EU, overholder høje standarder for sundhed, sikkerhed og miljø.

Kravene kan vedrøre:

I de fleste tilfælde fastlægger loven de resultater, der skal opnås, eller de farer, der skal håndteres, men den præciserer ikke de tekniske løsninger.

Nogen gange kan harmoniserede standarder hjælpe dig med at bevise, at dit produkt lever op til reglerne.

Hvor finder du EU's produktkrav?

I dag er de fleste af produktreglerne i EU harmoniseret. Det vil sige, at det er de samme regler, der gælder i alle EU-lande. Der findes regler for produktgrupper, såsom legetøj, eller for produktegenskaber, såsom elektromagnetisk kompatibilitet.

Du kan tjekke kravene til dine produkter i databasen Access2MarketsLinket fører til en anden website. Denne database indeholder information om:

Databasen Access2Markets er bygget op omkring toldkoder. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Hvor finder du nationale produktkrav?

Der findes også produktregler, som ikke er harmoniseret i EU, hvilket vil sige, at specifikationerne kan være forskellige EU-landene imellem. I sådanne tilfælde har du kun pligt til at overholde de regler, der gælder i det EU-land, hvor du vil markedsføre dit produkt.

Hvis dit produkt overholder disse krav i dit EU-land, må andre EU-land ikke:

medmindre de kan bevise, at dine produkter ikke opfylder dit lands tekniske eller kvalitetsmæssige krav og ikke giver et tilsvarende niveau af sikkerhed. Dette kaldes princippet om gensidig anerkendelse.

Hvis du har et problem, hvor produktreglerne i et andet EU-land ikke stemmer overens med princippet om gensidig anerkendelse, kan du bede om hjælp fra SOLVITLinket fører til en anden website .

Nationale regler

EU-landene har pligt til at offentliggøre deres nationale regler. Du kan læse mere om nationale regler og princippet om "gensidig anerkendelse" i TRIS-databasenLinket fører til en anden website for ikke-harmoniserede produktregler.

Kravene i de nationale regler kan især variere med hensyn til:

Hvis du vil vide, hvilke tekniske regler der gælder for bestemte produkter i hvert medlemsland, eller finde oplysninger om kompetente myndigheder i landet, kan du henvende dig til et produktkontaktpunkt en .

Restriktioner ud fra nationale regler

Hvis dine produkter udgør en risiko for offentlige interesser set ud fra gældende love i andre EU-lande, som berører:

må du muligvis ikke eksportere dem frit.

Dine produkter kan forbydes, hvis det land, du ønsker at eksportere dem til, kan bevise, at dets egne tekniske krav er nødvendige eller obligatoriske, og at dine produkter ikke svarer til det ønskede sikkerhedsniveau.

Hvis du vil vide, hvilke nationale regler der gælder for bestemte produkter i hvert medlemsland, eller finde oplysninger om kompetente myndigheder i landet, kan du henvende dig til et produktkontaktpunkt en .

Se også

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: