Senest tjekket: 12/09/2022

EU's miljømærke

Hvis du fremstiller produkter, som du mener har gode miljøegenskaber, kan de måske få EU's miljømærke. På det europæiske marked sælges der i dag over 37 000 produkter med EU's miljømærke, hvilket vil sige, at de overholder strenge økologiske kriterier.

Kriterierne for at få miljømærket er fastlagt for en lang række produktgrupper. Se om de findes for dit produkt. en

Fordele

EU's miljømærke:

Hvordan ansøger man?

Der er 7 trin i ansøgningsprocessen en . Miljømærket får du af den relevante national organisation en  (kompetent organ), der gennemgår din ansøgning.

Gebyrer

Der skal betales et engangsansøgningsgebyr og et årligt gebyr til det kompetente organ, som behandler din ansøgning.

Gebyrer ved ansøgning om EU's miljømærke:

Reduceret gebyr for virksomheder, som er registreret under EMAS (30 %) og virksomheder, som er certificeret under ISO 14001 (15 %). Reduktionerne kan ikke lægges sammen, og hvis begge systemer gælder, anvendes kun den højeste reduktion.

Der er fastsat et loft over det årige gebyr for anvendelse af miljømærket på:

Det årlige gebyr kan være en fast takst eller et gebyr baseret på den årlige salgsværdi i EU af det produkt, som har fået tildelt EU-miljømærket. Hvis gebyret beregnes som en procentdel af den årlige salgsværdi, må det ikke være større end 0,15 % af denne værdi. I tilfælde af SMV'er, mikrovirksomheder eller ansøgere fra udviklingslande nedsættes det årlige gebyr med mindst 25 %.

Se også

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: