At leve og rejse
Senest tjekket: 17/04/2019

Momsregler og momssatser

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

EU har faste regler om moms, men disse regler kan anvendes forskelligt i de enkelte EU-lande. Du skal normalt betale moms af alle varer og tjenesteydelser til og med salget til den endelige forbruger. Dette kan også omfatte alle trin i en produktionsproces, f.eks. indkøb af komponenter, samling, forsendelse osv.

EU-baserede virksomheder skal i de fleste tilfælde betale moms ved salg og køb i EU.

Der opkræves ikke moms ved eksport til lande uden for EU. I så fald betales momsen i importlandet. Du skal fremlægge bevis for, at varen er blevet eksporteret til et land uden for EU.

Vælg et land på listen nedenfor, hvis du vil vide mere om national moms.

Vælg land:


Hvis din virksomhed er momsregistreret, kan du indsende en momsafregning over nettet (i de fleste regioner) i følgende lande:

Vælg land:

  • Portugal*pt
  • Rumænienroen
  • Slovakietsken
  • Slovenien*si
  • Sverigeseen
  • Tysklanddedeen
  • Ungarn*hu

Selv om moms opkræves i hele EU, er de enkelte lande ansvarlige for at fastsætte egne satser. Du kan se satserne i tabellen nedenfor, men hvis du vil være sikker på at få den rigtige sats, bør du spørge dit lokale momskontor om de seneste satser.

Momssatser i EU-landene

Liste over gældende momssatser i EU-landene (opdateres i januar og juni)
EU-land Landekode Normalsats Nedsat sats Stærkt nedsat sats Parkeringssats
Østrig AT 20 10 / 13 - 13
Belgien BE 21 6 / 12 - 12
Bulgarien BG 20 9 - -
Cypern CY 19 5 / 9 - -
Tjekkiet CZ 21 10 / 15 - -
Tyskland DE 19 7 - -
Danmark DK 25 - - -
Estland EE 20 9 - -
Grækenland EL 24 6 / 13 - -
Spanien ES 21 10 4 -
Finland FI 24 10 / 14 - -
Frankrig FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Kroatien HR 25 5 / 13 - -
Ungarn HU 27 5 / 18 - -
Irland IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italien IT 22 5 / 10 4 -
Litauen LT 21 5 / 9 - -
Luxembourg LU 17 8 3 14
Letland LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Holland NL 21 9 - -
Polen PL 23 5 / 8 - -
Portugal PT 23 6 / 13 - 13
Rumænien RO 19 5 / 9 - -
Sverige SE 25 6 / 12 - -
Slovenien SI 22 9,5 - -
Slovakiet SK 20 10 - -
Storbritannien UK 20 5 - -

Du kan læse mere om momsregler på websitet for Generaldirektoratet for Beskatning og Tolduniondefren (TAXUD).

Der er forskellige momssatser afhængigt af, hvilket produkt eller hvilken tjenesteydelse der er tale om.

Normalsats

Hvert land har en normalsats, som gælder for de fleste varer og tjenesteydelser. Den må ikke være under 15 %.

Nedsat sats

Der kan anvendes nedsatte satser (højst 2) for et begrænset udvalg af varer og tjenesteydelser, og de kan normalt ikke være under 5 %.

Særlige satser

Visse lande kan bruge bestemte satser på visse varer og tjenesteydelser.

Stærkt nedsat sats

Visse lande bruger en nedsat sats på under 5 % i visse tilfælde. Den kaldes en stærkt nedsat sats. I Spanien bruges f.eks. en stærkt nedsat sats på 4 % på visse tjenesteydelser, som vedligeholdelse og tilpasning af transportmidler for folk med nedsat førlighed.

Nulsats

I visse lande bruges der også nulsatser ved visse køb. Nulsats betyder, at forbrugeren ikke betaler moms, men du har stadig ret til at fratrække momsen på køb, som har direkte forbindelse med et salg, f.eks. ved eksport og visse finansielle tjenesteydelser til kunder uden for EU.

Parkeringssats (eller mellemsats)

"Parkeringssatsen" gælder for bestemte varer og tjenesteydelser, der ikke er berettiget til nedsat sats, i tilfælde, hvor bestemte EU-lande allerede anvendte en nedsat sats den 1. januar 1991. Landene kan fortsat anvende nedsatte satser i disse tilfælde i stedet for standardsatsen, så længe satsen ikke ligger under 12 %.

Disse særlige satser var tænkt som en midlertidig ordning for at få en mere gnidningsløs overgang fra undtagelserne fra reglerne, når det indre marked trådte i kraft den 1. januar 1993. Tanken var, at de gradvis skulle udfases.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: