At leve og rejse
Senest tjekket: 01/07/2020

Momsregler og momssatser

Brexit – hvad nu?

Moms er en forbrugsafgift, som opkræves af næsten alle varer og tjenesteydelser, der købes og sælges til brug i EU (I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Storbritannien (indtil udgangen af overgangsperioden).).

EU har faste regler om moms, men disse regler kan anvendes forskelligt i de enkelte EU-lande. I de fleste tilfælde skal du betale moms af alle varer og tjenesteydelser i alle led i forsyningskæden, herunder salg til den endelige forbruger. Dette omfatter fra begyndelsen til slutningen af en produktionsproces, f.eks. køb af komponenter, transport, samling, bestemmelser, emballering, forsikring og forsendelse til den endelige forbruger.

Hvornår opkræves momsen?

EU-baserede virksomheder skal i de fleste tilfælde betale moms ved køb og salg af varer i EU. I sådanne tilfælde opkræves der moms, som skal betales i det EU-land, hvor varerne forbruges af slutbrugeren. Tilsvarende opkræves der moms af tjenesteydelser på det tidspunkt, hvor de leveres i hvert enkelt EU-land.

Der opkræves ikke moms ved eksport til lande uden for EU. I disse tilfælde opkræves der moms, som skal betales i indførselslandet, og det er ikke nødvendigt at angive moms som eksportør. Når du eksporterer varer, skal du dog dokumentere, at varerne er blevet transporteret til et land uden for EU. Dokumentationen kan f.eks. være en kopi af en faktura, et transportdokument eller en toldfortegnelse over import, som du sender til dine skattemyndigheder.

Du skal fremlægge denne dokumentation for fuldt ud at kunne fratrække eventuel indgående moms, som du har betalt i en tidligere transaktion, der fører til denne eksport. Hvis du ikke har fyldestgørende dokumentation, kan det medføre, at du ikke har ret til at få refunderet moms, når du eksporterer varer.

Momsregler på nationalt plan

Momsreglerne kan anvendes forskelligt i de enkelte EU-lande. Læs mere om reglerne i det land, hvor du driver virksomhed.

Vælg land


Indsend en momsangivelse online

Hvis din virksomhed er momsregistreret i EU, kan du indsende en momsangivelse online (i de fleste regioner) i følgende lande:

Vælg land

 • Østrig*at
 • Belgienbedefrnlen
 • Bulgarienbgda
 • Kroatiencren
 • Cyperncyen
 • Tjekkiet*cz
 • Danmarkdkda
 • Estlandeeen
 • Finlandfifien
 • Frankrigfrfr
 • Tysklanddedeen
 • Grækenland*gr
 • Ungarn*hu
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Letland*lv
 • Litauenlten
 • Luxembourg*lu
 • Maltamten
 • Hollandnlen
 • Polen*pl
 • Portugal*pt
 • Rumænienroen
 • Slovakietsken
 • Slovenien*si
 • Spanienesesen
 • Sverigeseen
 • Storbritannienuken

Selv om moms opkræves i hele EU, er de enkelte lande ansvarlige for at fastsætte egne satser. Du kan se satserne i tabellen nedenfor, men hvis du vil være sikker på at få den rigtige sats, bør du spørge dit lokale momskontor om de seneste satser.

Momssatser

Der findes forskellige typer momssatser, der anvendes i EU-landene. Satsen afhænger af, hvilken vare eller tjenesteydelse der er tale om. Der er også særlige momssatser i EU-landene, som er fastsat, før de blev optaget i EU.

Momssatser i EU-landene

Selv om moms opkræves i hele EU, er de enkelte lande ansvarlige for at fastsætte egne satser. Du kan se de satser, der gælder i øjeblikket, i skemaet nedenfor. Du bør tjekke de seneste takster med dit lands momsmyndighed.

Momssatser i EU-landene

Liste over gældende momssatser i EU-landene (opdateres i januar og juli)
EU-land Landekode Normalsats Nedsat sats Stærkt nedsat sats Parkeringssats
Østrig AT 20 10 / 13 - 13
Belgien BE 21 6 / 12 - 12
Bulgarien BG 20 9 - -
Cypern CY 19 5 / 9 - -
Tjekkiet CZ 21 10 / 15 - -
Tyskland DE 16 5 - -
Danmark DK 25 - - -
Estland EE 20 9 - -
Grækenland EL 24 6 / 13 - -
Spanien ES 21 10 4 -
Finland FI 24 10 / 14 - -
Frankrig FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Kroatien HR 25 5 / 13 - -
Ungarn HU 27 5 / 18 - -
Irland IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italien IT 22 5 / 10 4 -
Litauen LT 21 5 / 9 - -
Luxembourg LU 17 8 3 14
Letland LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Holland NL 21 9 - -
Polen PL 23 5 / 8 - -
Portugal PT 23 6 / 13 - 13
Rumænien RO 19 5 / 9 - -
Sverige SE 25 6 / 12 - -
Slovenien SI 22 9,5 - -
Slovakiet SK 20 10 - -
Storbritannien UK 20 5 - -

Normalsats

Hvert EU-land har en fast sats, der gælder for de fleste varer og tjenesteydelser. Den må ikke være under 15 %.

Nedsat sats

Der kan anvendes en eller to nedsatte satser på levering af specifikke varer og tjenesteydelser (på grundlag af listen i bilag III til momsdirektivet), men – de fleste tilfælde – ikke elektronisk leverede tjenesteydelser. De nedsatte satser, der nævnes her, skal være på mindst 5 %.

Særlige satser

Nogle EU-lande har lov til at anvende særlige momssatser på visse leverancer. Disse særlige satser gælder for EU-lande, der anvendte dem den 1. januar 1991.

De var oprindeligt tænkt som en overgangsordning for at sikre en mere gnidningsløs overgang til EU's momsregler, da det indre marked trådte i kraft den 1. januar 1993, og det var hensigten, at de gradvist skulle udfases.

Der er 3 typer særlige satser:

Stærkt nedsat sats

Der anvendes stærkt nedsatte satser på under 5 % på salg af en begrænset liste af varer og tjenesteydelser i visse EU-lande.

Nulsats

Der anvendes nulsatser ved visse salg i visse EU-lande. Når en forbruger køber noget, der er belagt med en nulsats, skal han/hun ikke betale moms, men du har stadig ret til at fradrage moms af indkøb, der står direkte i forbindelse med salget.

Parkeringssats (eller mellemsats)

Nogle EU-lande anvender parkeringssatser på visse leverancer af varer og tjenesteydelser, der ikke er nævnt i bilag III til momsdirektivet. Landene kan fortsat anvende nedsatte satser i disse tilfælde i stedet for standardsatsen, så længe satsen ikke ligger under 12 %.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Offentlige høringer

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: