Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 17/12/2020

Κανόνες και συντελεστές ΦΠΑ

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος κατανάλωσης που εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση στην ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + το Ηνωμένο Βασίλειο (μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου).).

Παρόλο που στην ΕΕ ισχύουν κοινοί κανόνες για τον ΦΠΑ, η εφαρμογή τους μπορεί να διαφέρει από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να καταβάλετε ΦΠΑ για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Αυτό περιλαμβάνει κάθε στάδιο, από την αρχή έως το τέλος μιας διαδικασίας παραγωγής, π.χ. την αγορά εξαρτημάτων, τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση, τις προμήθειες, τη συσκευασία, την ασφάλιση και την αποστολή στον τελικό καταναλωτή.

Πότε επιβάλλεται ο ΦΠΑ;

Για τις επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ, ο ΦΠΑ είναι απαιτητός στις περισσότερες πωλήσεις και αγορές αγαθών εντός της ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΦΠΑ επιβάλλεται και οφείλεται στη χώρα της ΕΕ όπου τα αγαθά καταναλώνονται από τον τελικό καταναλωτή. Ομοίως, ο ΦΠΑ επιβάλλεται στις υπηρεσίες που παρέχονται τη στιγμή που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στις εξαγωγές αγαθών σε χώρες εκτός ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΦΠΑ επιβάλλεται και οφείλεται στη χώρα εισαγωγής και δεν χρειάζεται να δηλώσετε ΦΠΑ ως εξαγωγέας. Ωστόσο, όταν εξάγετε εμπορεύματα, πρέπει να παρέχετε τεκμηρίωση ως απόδειξη ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν εκτός της ΕΕ. Η απόδειξη αυτή θα μπορούσε να παρασχεθεί με την υποβολή στις φορολογικές αρχές της χώρας σας αντιγράφου ενός τιμολογίου, ενός εγγράφου μεταφοράς ή τελωνειακής καταχώρισης εισαγωγής.

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε αυτή την απόδειξη για να μπορέσετε να επιτύχετε την πλήρη έκπτωση του εισπρακτέου ΦΠΑ που έχετε καταβάλει σε προηγούμενη σχετική συναλλαγή που οδήγησε στην εξαγωγή. Η ανεπαρκής τεκμηρίωση μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ κατά την εξαγωγή αγαθών.

Κανόνες ΦΠΑ σε εθνικό επίπεδο

Η εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ μπορεί να διαφέρει από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη. Διαβάστε περισσότερα για τους κανόνες στη χώρα όπου λειτουργεί η επιχείρησή σας.

Επιλογή χώρας

 • Αυστρίαatdeen
 • Βέλγιοbefrdenlen
 • Βουλγαρίαbgbgen
 • Κροατία*cr
 • Κύπροςcyen
 • Τσεχία*cz
 • Δανίαdkdepllten
 • Εσθονίαeeeten
 • Φινλανδίαfifisven
 • Γαλλίαfrfren
 • Γερμανίαdedeen
 • Ελλάδα*gr
 • Ουγγαρίαhuen
 • Ιρλανδίαieen
 • Ιταλίαiten
 • Λετονίαlvlven
 • Λιθουανίαltlten
 • Λουξεμβούργοludefren
 • Μάλταmten
 • Κάτω Χώρεςnlen
 • Νορβηγίαnoel
 • Πολωνίαplel
 • Πορτογαλία*pt
 • Ρουμανίαroen
 • Σλοβακίαsksken
 • Σλοβενίαsislen
 • Ισπανίαesesen
 • Σουηδίαseen

* Δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν.

Έχετε ακόμη ερωτήσεις;

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής ΦΠΑ

Εάν η επιχείρησή σας είναι εγγεγραμμένη στην ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής ΦΠΑ (στις περισσότερες περιφέρειες) στις ακόλουθες χώρες της ΕΕ:

Επιλογή χώρας

 • Αυστρία*at
 • Βέλγιοbedefrnlen
 • Βουλγαρίαbgel
 • Κροατίαcren
 • Κύπροςcyen
 • Τσεχία*cz
 • Δανίαdkdadeen
 • Εσθονίαeeen
 • Φινλανδίαfifien
 • Γαλλίαfrfr
 • Γερμανίαdedeen
 • Ελλάδα*gr
 • Ουγγαρία*hu
 • Ιρλανδίαieen
 • Ιταλίαiten
 • Λετονία*lv
 • Λιθουανίαlten
 • Λουξεμβούργο*lu
 • Μάλταmten
 • Κάτω Χώρεςnlen
 • Πολωνία*pl
 • Πορτογαλία*pt
 • Ρουμανίαroen
 • Σλοβακίαsken
 • Σλοβενία*si
 • Ισπανίαesesen
 • Σουηδίαseen

  * Δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν.

  Έχετε ακόμη ερωτήσεις;

  Παρόλο που ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλη την ΕΕ, κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο να καθορίσει τους δικούς του συντελεστές. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στον παρακάτω πίνακα, αλλά, για να είστε βέβαιοι ότι εφαρμόζετε τον σωστό συντελεστή, σας συνιστούμε να ελέγξετε τους πλέον πρόσφατους συντελεστές στο τοπικό σας γραφείο ΦΠΑ.

  Συντελεστές ΦΠΑ

  Στις χώρες της ΕΕ εφαρμόζονται διάφορα είδη συντελεστών ΦΠΑ. Ο συντελεστής εξαρτάται από το προϊόν ή την υπηρεσία που αφορά η συναλλαγή. Υπάρχουν επίσης ειδικοί συντελεστές που καθορίστηκαν σύμφωνα με τους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονταν στις χώρες της ΕΕ πριν από την προσχώρησή τους στην ΕΕ.

  Συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ

  Παρόλο που ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλη την ΕΕ, κάθε χώρα της ΕΕ είναι αρμόδια να καθορίσει τους δικούς της συντελεστές. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τους συντελεστές που ισχύουν επί του παρόντος στον παρακάτω πίνακα. Για τους πλέον πρόσφατους συντελεστές θα πρέπει να ενημερωθείτε από την αρμόδια για τον ΦΠΑ αρχή της χώρας σας.

  Συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ

  Κατάλογος των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ (επικαιροποιείται δύο φορές ετησίως - τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο)
  Κράτος μέλος Κωδικός χώρας Κανονικός συντελεστής Μειωμένος συντελεστής Εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής Συντελεστής αναμονής
  Αυστρία AT 20 10 / 13 - 13
  Βέλγιο BE 21 6 / 12 - 12
  Βουλγαρία BG 20 9 - -
  Κύπρος CY 19 5 / 9 - -
  Τσεχία CZ 21 10 / 15 - -
  Γερμανία DE 16 5 - -
  Δανία DK 25 - - -
  Εσθονία EE 20 9 - -
  Ελλάδα EL 24 6 / 13 - -
  Ισπανία ES 21 10 4 -
  Φινλανδία FI 24 10 / 14 - -
  Γαλλία FR 20 5,5 / 10 2,1 -
  Κροατία HR 25 5 / 13 - -
  Ουγγαρία HU 27 5 / 18 - -
  Ιρλανδία IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
  Ιταλία IT 22 5 / 10 4 -
  Λιθουανία LT 21 5 / 9 - -
  Λουξεμβούργο LU 17 8 3 14
  Λετονία LV 21 12 / 5 - -
  Μάλτα MT 18 5 / 7 - -
  Κάτω Χώρες NL 21 9 - -
  Πολωνία PL 23 5 / 8 - -
  Πορτογαλία PT 23 6 / 13 - 13
  Ρουμανία RO 19 5 / 9 - -
  Σουηδία SE 25 6 / 12 - -
  Σλοβενία SI 22 9,5 - -
  Σλοβακία SK 20 10 - -

  Κανονικός συντελεστής

  Κάθε χώρα της ΕΕ έχει έναν κανονικό συντελεστή ο οποίος ισχύει για την παροχή των περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών. Ο συντελεστής αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 15 %.

  Μειωμένος συντελεστής

  Για την παροχή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών (με βάση τον κατάλογο του παραρτήματος III της οδηγίας ΦΠΑ) μπορεί να εφαρμοστεί ένας ή δύο μειωμένοι συντελεστές, αλλά —στις περισσότερες περιπτώσεις— αυτό δεν ισχύει για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι μειωμένοι συντελεστές που αναφέρονται εδώ δεν μπορούν να είναι κατώτεροι του 5 %.

  Ειδικοί συντελεστές

  Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ επιτρέπεται η εφαρμογή ειδικών συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών. Αυτοί οι ειδικοί συντελεστές ισχύουν για τις χώρες της ΕΕ που τους εφάρμοζαν την 1η Ιανουαρίου 1991.

  Αρχικά επρόκειτο να αποτελέσουν μεταβατικές ρυθμίσεις για την ομαλότερη μετάβαση στους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ όταν τέθηκε σε ισχύ η ενιαία αγορά, την 1η Ιανουαρίου 1993, και επρόκειτο να καταργηθούν σταδιακά.

  Υπάρχουν 3 τύποι ειδικών συντελεστών:

  Εξαιρετικά μειωμένοι συντελεστές

  Σε περίπτωση πωλήσεων περιορισμένου καταλόγου αγαθών και υπηρεσιών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, εφαρμόζονται εξαιρετικά μειωμένοι συντελεστές κάτω του 5 %.

  Μηδενικοί συντελεστές

  Σε ορισμένες πωλήσεις από ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζονται μηδενικοί συντελεστές. Όταν εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής, δεν υποχρεούστε να καταβάλετε ΦΠΑ, αλλά εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλατε για αγορές που συνδέονται άμεσα με την πώληση.

  Συντελεστές αναμονής (ή ενδιάμεσοι συντελεστές)

  Ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν συντελεστές αναμονής σε ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα III της οδηγίας ΦΠΑ. Οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ αντί του κανονικού συντελεστή στις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μειωμένοι συντελεστές δεν ήταν χαμηλότεροι από 12 %.

  Σχετικά Θέματα

  Νομοθεσία της ΕΕ

  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

  Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

  Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

  Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης , π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

  Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

  Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: