Τελευταίος έλεγχος: 22/05/2019

Κανόνες και συντελεστές ΦΠΑ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Παρόλο που στην ΕΕ ισχύουν κοινοί κανόνες για τον ΦΠΑ, η εφαρμογή τους μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Κανονικά, ο ΦΠΑ καταβάλλεται για όλα τα προϊόντα και όλες τις υπηρεσίες, μέχρι και την πώληση στον τελικό καταναλωτή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επίσης κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, π.χ. την αγορά εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση, τη μεταφορά κ.λπ.

Για τις επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ, ο ΦΠΑ είναι απαιτητός στις περισσότερες πωλήσεις και αγορές εντός της ΕΕ.

Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στις εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΠΑ καταβάλλεται στην χώρα εισαγωγής και πρέπει να παρέχονται στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα εξήχθησαν σε χώρα εκτός ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ σε εθνικό επίπεδο, επιλέξτε μια από τις παρακάτω χώρες.

Επιλέξτε χώρα:

 • Αυστρίαatdeen
 • Βέλγιοbefrdenlen
 • Βουλγαρίαbgbgen
 • Γαλλίαfrfren
 • Γερμανίαdedeen
 • Δανίαdkdepllten
 • Εσθονίαeeeten
 • Ηνωμένο Βασίλειοuken
 • Ιρλανδίαieen
 • Ισπανίαesesen
 • Ιταλίαiten
 • Κύπροςcyen
 • Λετονίαlvlven
 • Λιθουανίαltlten
 • Λουξεμβούργοludefren
 • Μάλταmten
 • Νορβηγίαnoenen
 • Ουγγαρίαhuen
 • Πολωνίαplen
 • Πορτογαλία*pt
 • Ρουμανίαroen
 • Σλοβακίαsksken
 • Σλοβενίαsislen
 • Σουηδίαseen
 • Φινλανδίαfifisven

Εάν η επιχείρησή σας είναι εγγεγραμένη, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής ΦΠΑ (στις περισσότερες περιφέρειες) στις ακόλουθες χώρες της ΕΕ:

Επιλέξτε χώρα:

 • Βέλγιοbedefrnlen
 • Βουλγαρίαbgel
 • Γαλλίαfrfren
 • Γερμανίαdedeen
 • Δανίαdkdadeen
 • Ελλάδα*gr
 • Εσθονίαeeeten
 • Ηνωμένο Βασίλειοuken
 • Ιρλανδίαieen
 • Ιταλίαiten
 • Κάτω Χώρεςnlen
 • Κροατίαcrel
 • Κύπροςcyel
 • Λιθουανίαltlten
 • Μάλταmten
 • Ουγγαρία*hu
 • Πολωνία*pl
 • Πορτογαλία*pt
 • Ρουμανίαroen
 • Σλοβακίαsken
 • Σλοβενία*si
 • Σουηδίαseen
 • Φινλανδίαfifien

Παρόλο που ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλη την ΕΕ, κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο να καθορίσει τους δικούς του συντελεστές. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές στον παρακάτω πίνακα, αλλά για να είστε βέβαιοι ότι εφαρμόζετε τον σωστό συντελεστή, σας συνιστούμε να ελέγξετε τους πλέον πρόσφατους συντελεστές στο τοπικό σας γραφείο ΦΠΑ.

Συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ

Κατάλογος των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη (επικαιροποιείται δύο φορές ετησίως - τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο)
Κράτος μέλος Κωδικός χώρας Κανονικός συντελεστής Μειωμένος συντελεστής Εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής Συντελεστής αναμονής
Αυστρία AT 20 10 / 13 - 13
Βέλγιο BE 21 6 / 12 - 12
Βουλγαρία BG 20 9 - -
Κύπρος CY 19 5 / 9 - -
Τσεχία CZ 21 10 / 15 - -
Γερμανία DE 19 7 - -
Δανία DK 25 - - -
Εσθονία EE 20 9 - -
Ελλάδα EL 24 6 / 13 - -
Ισπανία ES 21 10 4 -
Φινλανδία FI 24 10 / 14 - -
Γαλλία FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Κροατία HR 25 5 / 13 - -
Ουγγαρία HU 27 5 / 18 - -
Ιρλανδία IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Ιταλία IT 22 5 / 10 4 -
Λιθουανία LT 21 5 / 9 - -
Λουξεμβούργο LU 17 8 3 14
Λετονία LV 21 12 / 5 - -
Μάλτα MT 18 5 / 7 - -
Κάτω Χώρες NL 21 9 - -
Πολωνία PL 23 5 / 8 - -
Πορτογαλία PT 23 6 / 13 - 13
Ρουμανία RO 19 5 / 9 - -
Σουηδία SE 25 6 / 12 - -
Σλοβακία SI 20 10 - -
Σλοβενία SK 22 9,5 - -
Ηνωμένο Βασίλειο UK 20 5 - -

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσηςdefren (TAXUD).

Ισχύουν διάφοροι τύποι συντελεστών ΦΠΑ ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που αφορά η συναλλαγή.

Κανονικός συντελεστής

Κάθε χώρα έχει έναν κανονικό συντελεστή ο οποίος ισχύει για τις περισσότερες συναλλαγές. Ο συντελεστής αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 15%.

Μειωμένος συντελεστής

Μειωμένοι συντελεστές (το πολύ 2) μπορούν να ισχύουν για περιορισμένο αριθμό πωλήσεων και οι συντελεστές αυτοί κατά κανόνα δεν μπορούν να είναι μικρότεροι από 5%.

Ειδικοί συντελεστές

Σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η εφαρμογή ειδικών συντελεστών σε ορισμένες πωλήσεις.

Υπερμειωμένος συντελεστής

Μερικές χώρες εφαρμόζουν σε ορισμένες πωλήσεις μειωμένο συντελεστή μικρότερο του 5%, ο οποίος ονομάζεται υπερμειωμένος συντελεστής. Για παράδειγμα, στην Ισπανία εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής ύψους 4% εφαρμόζεται σε ορισμένες υπηρεσίες όπως η συντήρηση και η προσαρμογή των μέσων μεταφοράς για τα άτομα με αναπηρία.

Μηδενικός συντελεστής

Μερικές χώρες επιβάλλουν επίσης μηδενικούς συντελεστές όσον αφορά ορισμένες πωλήσεις. Όταν εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής, δεν πρέπει να καταβάλλεται ΦΠΑ από τον καταναλωτή, αλλά εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για αγορές που έχουν άμεση σχέση με την πώληση, π.χ. για εξαγωγές και ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε καταναλωτές εκτός ΕΕ.

Συντελεστής αναμονής (ή ενδιάμεσος συντελεστής)

Ο συντελεστής αναμονής ισχύει για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι επιλέξιμα για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή, για τα οποία όμως ορισμένες χώρες της ΕΕ ήδη εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές την 1η Ιανουαρίου 1991. Οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν αυτούς τους μειωμένους συντελεστές αντί του κανονικού συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν χαμηλότεροι από 12%.

Αυτοί οι ειδικοί συντελεστές προορίζονταν να αποτελέσουν μεταβατικές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση από τις παρεκκλίσεις στους κανόνες που θεσπίστηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εσωτερική αγορά την 1η Ιανουαρίου 1993: επρόκειτο δε να καταργηθούν βαθμιαία.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: