Τελευταίος έλεγχος : 30/04/2018

Ζευγάρια

Η συμβίωση δύο ατόμων μπορεί να γίνεται με γάμο, με καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ή να είναι απλώς ελεύθερη συμβίωση.

Όταν μετακινείστε στην ΕΕ για διαμονή ή εργασία, πρέπει να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε όσον αφορά τη σχέση σας με άλλο άτομο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: