Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Ζευγάρια

Η συμβίωση δύο ατόμων μπορεί να έχει διάφορες μορφές: γάμος, καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ή απλώς ελεύθερη συμβίωση.

Όταν μετακινείστε στην ΕΕ για διαμονή ή εργασία, πρέπει να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε όσον αφορά τη σχέση σας με άλλο άτομο, καθώς και τους κανόνες που εφαρμόζονται στη διαχείριση της περιουσίας σας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: