Τελευταίος έλεγχος: 01/04/2022

Δημοτικές εκλογές

Αν είστε υπήκοος της ΕΕ και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές στη συγκεκριμένη χώρα.

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους

Αν θέλετε να ψηφίσετε στις δημοτικές εκλογές στη χώρα όπου ζείτε, πρέπει να δηλώσετε αυτή την πρόθεσή σας και να εγγραφείτε στους εκλογικούς καταλόγους της συγκεκριμένης χώρας. Θα σας ζητηθούν πληροφορίες όπως π.χ. η υπηκοότητα και η διεύθυνσή σας.

Μάθετε πώς μπορείτε να εγγραφείτε στη χώρα υποδοχής:

Επιλέξτε χώρα

Ωστόσο, η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές, γίνεται αυτόματα στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία (εκτός Burgenland), Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία. Μόλις εγγραφείτε ως κάτοικος στις χώρες αυτές, αυτόματα συμπεριλαμβάνεστε στους καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές.

Στις χώρες όπου η ψήφος είναι υποχρεωτική, θα περιληφθείτε στους εκλογικούς καταλόγους μόνο αν το ζητήσετε.

Όροι του εκλέγειν

Ως υπήκοος της ΕΕ, θα ψηφίσετε υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας όπου ζείτε. Αν απαιτείται από τους υπηκόους να έχουν ζήσει στην εν λόγω χώρα ή στον δήμο για συγκεκριμένο διάστημα ώστε να δικαιούνται να ψηφίσουν, το ίδιο θα ισχύει και για σας.

Ωστόσο, θα ληφθούν υπόψη και οι περίοδοι που ζήσατε σε άλλες χώρες της ΕΕ - εκτός από τη δική σας.

Ειδικοί κανόνες μπορεί να ισχύουν σε χώρες της ΕΕ όπου οι μη υπήκοοι αριθμούν πάνω από το 20% του συνολικού εκλογικού σώματος· σε τέτοιες περιπτώσεις, η χώρα εγκατάστασης μπορεί να ζητήσει συμπληρωματική περίοδο διαμονής σας στη χώρα για να μπορείτε να συμμετέχετε στις δημοτικές εκλογές. Μέχρι σήμερα, η μοναδική χώρα σε αυτή την κατάσταση είναι το Λουξεμβούργο.

Υποχρεωτική ψήφος

Αν η ψήφος στις δημοτικές εκλογές είναι υποχρεωτική στη χώρα εγκατάστασής σας και, μετά την εγγραφή σας, έχετε περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας, πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσετε - όπως ακριβώς και οι υπήκοοι της συγκεκριμένης χώρας.

Η ψήφος είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, Ελλάδα, Κύπρος, και Λουξεμβούργο.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Για να θέσετε υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές στη χώρα εγκατάστασής σας μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε δήλωση ότι δεν έχετε απολέσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη χώρα σας. Ίσως χρειαστεί να στηρίξετε τη δήλωση αυτή με βεβαίωση που θα εκδοθεί στη χώρα σας.

Στις ακόλουθες χώρες, μπορείτε να εκλεγείτε σε θέση δημοτικού συμβούλου, καθώς μόνον υπήκοοι της χώρας μπορούν να κατέχουν το αξίωμα του δημάρχου:

Σε ορισμένες άλλες χώρες, τα αξιώματα του αντιδημάρχου και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής προορίζονται επίσης μόνο για υπηκόους της χώρας.

Όροι του εκλέγεσθαι

Ως υπήκοος της ΕΕ, μπορείτε να είστε υποψήφιος υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας εγκατάστασής σας. Αν απαιτείται από τους υπηκόους να έχουν ζήσει στην εν λόγω χώρα ή στον δήμο για συγκεκριμένο διάστημα ώστε να δικαιούνται να είναι υποψήφιοι, το ίδιο θα ισχύει και για σας.

Ωστόσο, θα ληφθούν υπόψη και οι περίοδοι που ζήσατε σε άλλες χώρες της ΕΕ - εκτός από τη δική σας.

Ειδικοί κανόνες μπορεί να ισχύουν σε χώρες της ΕΕ όπου οι μη υπήκοοι αριθμούν πάνω από το 20% του συνολικού εκλογικού σώματος· σε τέτοιες περιπτώσεις, η χώρα εγκατάστασης μπορεί να ζητήσει συμπληρωματική περίοδο διαμονής σας στη χώρα για να μπορείτε να είστε υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές. Μέχρι σήμερα, η μοναδική χώρα σε αυτή την κατάσταση είναι το Λουξεμβούργο.

Περισσότερα για το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στη χώρα υποδοχής:

Επιλέξτε χώρα

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: