Τελευταίος έλεγχος: 02/07/2020

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Σας επηρεάζει το Brexit;

Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα σελίδα εξακολουθούν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Εάν έχετε αποκτήσει δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης (όπως, δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη, επιδόματα ανεργίας, συντάξεις) πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζει τους γενικούς κανόνες προστασίας αυτών των δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες μας παροχής υποστήριξης.

Τα συστήματα παροχών, η υγειονομική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τη δική της νομοθεσία που καθορίζει:

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν μόνο ποιας χώρας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σάς καλύπτει σε περίπτωση που εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες.

Κατά κανόνα, καλύπτεστε από τη νομοθεσία μίας μόνο χώρας κάθε φορά και καταβάλλετε εισφορές μόνο σε αυτήν τη χώρα. Θα πρέπει να έχετε την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους αυτής της χώρας.

Το σύστημα παροχών στη χώρα υποδοχής μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το σύστημα που ισχύει στη χώρα σας. Τυχόν παρανοήσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, γι΄αυτό βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι είδους παροχές δικαιούστε στη χώρα υποδοχής.

Μια αληθινή ιστορία

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες για τη χορήγηση παροχών

Η Λιν από τη Δανία ζούσε και εργαζόταν στην Κύπρο όταν έχασε τη δουλειά της και υπέβαλε αίτηση για επίδομα ανεργίας σε αυτή τη χώρα.

Απογοητεύτηκε όταν διαπίστωσε ότι θα πληρωνόταν μόνο για 156 ημέρες. Στη Δανία, θα είχε δικαίωμα σε παροχές για διάστημα που θα μπορούσε να φθάσει και τα 4 χρόνια. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι η διαφορά θα ήταν τόσο μεγάλη.

Χρήσιμα έντυπα

Για να μεταφερθείτε από το σύστημα παροχών μιας χώρας στο σύστημα μιας άλλης, μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε, κατά την άφιξή σας, έντυπα που πιστοποιούν την κατάστασή σας ως προς τις παροχές.

Ενημερωθείτε για τα τυποποιημένα έντυπα κοινωνικής ασφάλισης.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: