Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 21/03/2018

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Τα συστήματα παροχών, η υγειονομική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τη δική της νομοθεσία που καθορίζει:

  • τις παροχές που δικαιούστε, το ποσό που θα λάβετε και για πόσο καιρό
  • το χρονικό διάστημα που πρέπει να εργάζεστε σε αυτή τη χώρα για να δικαιούστε παροχές ανεργίας, τους κανόνες υπολογισμού των παροχών και τη διάρκεια χορήγησής τους.

Οι κανόνες της ΕΕ καθορίζουν μόνο ποιας χώρας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σάς καλύπτει σε περίπτωση που εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες.

Κατά κανόνα, καλύπτεστε από τη νομοθεσία μίας μόνο χώρας κάθε φορά και καταβάλλετε εισφορές μόνο σε αυτήν τη χώρα. Θα πρέπει να έχετε την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους αυτής της χώρας.

Το σύστημα παροχών στη χώρα υποδοχής μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το σύστημα που ισχύει στη χώρα σας. Τυχόν παρανοήσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, γι΄αυτό βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι είδους παροχές δικαιούστε στη χώρα υποδοχής.

Μια αληθινή ιστορία

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες για τη χορήγηση παροχών

Η Λιν από τη Δανία ζούσε και εργαζόταν στην Κύπρο όταν έχασε τη δουλειά της και υπέβαλε αίτηση για επίδομα ανεργίας σε αυτή τη χώρα.

Απογοητεύτηκε όταν διαπίστωσε ότι θα πληρωνόταν μόνο για 156 ημέρες. Στη Δανία, θα είχε δικαίωμα σε παροχές για διάστημα που θα μπορούσε να φθάσει και τα 4 χρόνια. Ποτέ δεν φανταζόταν ότι η διαφορά θα ήταν τόσο μεγάλη.

Χρήσιμα έντυπα

Για να μεταφερθείτε από το σύστημα παροχών μιας χώρας στο σύστημα μιας άλλης, μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε, κατά την άφιξή σας, έντυπα που πιστοποιούν την κατάστασή σας ως προς τις παροχές.

Ενημερωθείτε για τα τυποποιημένα έντυπα κοινωνικής ασφάλισης.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές