Τελευταίος έλεγχος: 13/05/2022

Επισήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις. Τα άτομα λαμβάνουν συμπληρώματα για να διορθώσουν διατροφικές ελλείψεις, να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν επαρκή ποσότητα ορισμένων θρεπτικών στοιχείων ή να υποστηρίξουν συγκεκριμένες φυσιολογικές λειτουργίες.

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι σχεδιασμένα για να λαμβάνονται σε μικρές ποσότητες και πωλούνται σε διάφορες μορφές, όπως:

Ανεξάρτητα από το αν παρασκευάζετε, πωλείτε ή εισάγετε συμπληρώματα διατροφής, πρέπει να διασφαλίζετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που επιτρέπονται σε συμπληρώματα διατροφής – παράρτημα 1Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Βιταμίνες και ανόργανες ουσίες που επιτρέπονται σε συμπληρώματα διατροφής – παράρτημα 2Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Απαιτήσεις επισήμανσης

Τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες για την επισήμανση των τροφίμων και να αναγράφουν τις ακόλουθες ενδείξεις:

Προειδοποίηση

Η επισήμανση, η παρουσίαση ή η διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής απαγορεύεται να περιέχει ισχυρισμούς ότι το προϊόν προλαμβάνει ή θεραπεύει μια ασθένεια.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: