Τελευταίος έλεγχος: 24/01/2019

Οικονομική στήριξη για πρακτική άσκηση

Σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+

Εάν είστε φοιτητής, έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+ είτε για να σπουδάσετε είτε για να κάνετε πρακτική άσκηση σε μια επιχείρηση στο εξωτερικό.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Εάν ακολουθείτε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή εάν έχετε μόλις ολοκληρώσει την κατάρτισή σας, και θέλετε να βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και να αυξήσετε τις πιθανότητες να βρείτε εργασία κάνοντας πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, μπορείτε ίσως να λάβετε οικονομική στήριξη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 'Erasmus+'.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: