Τελευταίος έλεγχος: 30/06/2020

Οικονομική στήριξη για πρακτική άσκηση

Σας επηρεάζει το Brexit;

Σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+

Εάν είστε φοιτητής, έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+ είτε για να σπουδάσετε είτε για να κάνετε πρακτική άσκηση σε μια επιχείρηση στο εξωτερικό.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Εάν ακολουθείτε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή εάν έχετε μόλις ολοκληρώσει την κατάρτισή σας, και θέλετε να βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και να αυξήσετε τις πιθανότητες να βρείτε εργασία κάνοντας πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, μπορείτε ίσως να λάβετε οικονομική στήριξη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 'Erasmus+'.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: