Τελευταίος έλεγχος: 09/03/2020

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Σας επηρεάζει το Brexit;

Γραμμή σταθερής τηλεφωνίας

Οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην ΕΕ πρέπει να έχετε πρόσβαση σε οικονομικές και ποιοτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών– συμπεριλαμβανομένων της απόκτησης τηλεφωνικής γραμμής και της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε σταθερή θέση.

Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας πάροχος τηλεπικοινωνιών που να μπορεί να σας παρέχει αυτή την υπηρεσία. Πρόκειται για τη διάταξη της «καθολικής υπηρεσίας».

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν τίθενται τεχνικά ζητήματα, η αίτησή σας μπορεί να θεωρηθεί ως «μη εύλογη» και να απορριφθεί.

Η εθνική ρυθμιστική αρχήen μπορεί να σας φέρει σε επαφή με τον πάροχο της καθολικής υπηρεσίας στη χώρα σας.

Παράδειγμα

Η Ελένη, από την Ελλάδα, μετακόμισε πρόσφατα από την Αθήνα στην επαρχία και ήθελε να έχει στο νέο της σπίτι τηλεφωνική σύνδεση. Αφού δοκίμασε διάφορες εταιρείες που της είπαν ότι δεν διέθεταν δίκτυο στην περιοχή της, απευθύνθηκε στην ελληνική ρυθμιστική αρχή, η οποία την παρέπεμψε στον πάροχο της καθολικής υπηρεσίας. Έτσι μπόρεσε να αποκτήσει τηλεφωνική σύνδεση.

Συμβάσεις με παρόχους τηλεπικοινωνιών

Ο πάροχος τηλεπικοινωνιών πρέπει:

Μετά την υπογραφή σύμβασης με έναν πάροχο τηλεπικοινωνιών, έχετε το δικαίωμα:

Πρέπει πάντα να μπορείτε να καλείτε δωρεάν σε όλη την ΕΕ τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 – από οποιοδήποτε τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων και των κινητών τηλεφώνων.

Παράδειγμα

Ο Μαξίμ από το Βέλγιο έλαβε μαζί με τον μηνιαίο λογαριασμό μια επιστολή από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας όπου τον ενημέρωναν ότι είχαν μειώσει στο συμβόλαιό του τον αριθμό των δωρεάν γραπτών μηνυμάτων (SMS) και του πρότειναν ένα διαφορετικό, πιο ακριβό, συμβόλαιο με απεριόριστα SMS.

Ο Μαξίμ τότε επικοινώνησε με τον συγκεκριμένο πάροχο και ακύρωσε το συμβόλαιο. Στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με άλλον πάροχο διατηρώντας, μάλιστα, τον ίδιο αριθμό κινητού.

Να θυμάστε πάντα ότι έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τη σύμβαση σε περίπτωση που ο πάροχός σας αλλάξει τους όρους της αρχικής σύμβασης. Επίσης, αν αλλάξετε πάροχο, έχετε το δικαίωμα να κρατήσετε τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου.

Παροχή βοήθειας σε χρήστες με αναπηρία

Αν είστε άτομο με αναπηρία, πρέπει να έχετε πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, όπως οι περισσότεροι καταναλωτές.

Ο πάροχός σας μπορεί επίσης να σας προσφέρει ειδικά εργαλεία και υπηρεσίες που σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε δίκτυα τηλεφωνίας – π.χ. σε υπηρεσίες μετάφρασης με μετατροπή κειμένου σε ομιλία, ή να λαμβάνετε τον λογαριασμό του τηλεφώνου σας σε άλλη μορφή, όπως σε Μπράιγ.

Η εθνική ρυθμιστική αρχήen πρέπει να μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Κλήση προς άλλη χώρα της ΕΕ από τη χώρα σας

Οι κανόνες της ΕΕ θέτουν επίσης όριο στη χρέωσή σας όταν τηλεφωνείτε ή στέλνετε γραπτό μήνυμα από τη χώρα σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Μπορείτε να χρεωθείτε με 0,19 ευρώ το πολύ (+ΦΠΑ) το λεπτό για κλήσεις προς άλλη χώρα της ΕΕ και με 0,06 ευρώ το πολύ (+ΦΠΑ) για κάθε γραπτό μήνυμα που στέλνετε σε άλλη χώρα.

Αυτές οι μέγιστες τιμές χρέωσης ισχύουν για κλήσεις που πραγματοποιείτε από το σταθερό ή το κινητό σας τηλέφωνο στη χώρα σας προς σταθερό ή κινητό τηλέφωνο σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Χρήση του κινητού σας στο εξωτερικό - περιαγωγή

Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας ενώ ταξιδεύετε εκτός της χώρας σας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν επιβαρύνεστε με επιπλέον τέλη περιαγωγής.

Αυτό σημαίνει ότι όταν τηλεφωνείτε (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο) ή στέλνετε γραπτό μήνυμα (SMS):

θα πληρώσετε το ίδιο όπως και για μια κλήση ή για ένα SMS που θα κάνατε στη χώρα σας. Για υπηρεσίες δεδομένων, θα χρεωθείτε με τις ίδιες τιμές όπως και στη χώρα σας.

Περισσότερα για την περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: