Τελευταίος έλεγχος: 24/01/2019

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην ΕΕ, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε οικονομικές και ποιοτικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών– συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής σύνδεσης και της λειτουργικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας πάροχος τηλεπικοινωνιών που να μπορεί να σας παρέχει αυτή την υπηρεσία. Αυτή είναι η «αρχή της καθολικής υπηρεσίας».

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, π.χ. όταν τίθενται τεχνικά ζητήματα, η αίτησή σας μπορεί να θεωρηθεί ως «μη εύλογη» και να απορριφθεί.

Η εθνική σας ρυθμιστική αρχήen μπορεί να σας φέρει σε επαφή με τον πάροχο της καθολικής υπηρεσίας στη χώρα σας.

Μια αληθινή ιστορία

Η Ελένη, από την Ελλάδα, μετακόμισε πρόσφατα από την Αθήνα στην επαρχία και ήθελε να έχει στο νέο της σπίτι τηλεφωνική σύνδεση. Αφού δοκίμασε διάφορες εταιρείες που της είπαν ότι δεν διέθεταν δίκτυο στην περιοχή της, απευθύνθηκε στην ελληνική ρυθμιστική αρχή, η οποία την παρέπεμψε στον πάροχο της καθολικής υπηρεσίας. Έτσι μπόρεσε να αποκτήσει τηλεφωνική σύνδεση.

Συνδρομές σε παρόχους τηλεπικοινωνιών

Ο πάροχος τηλεπικοινωνιών πρέπει:

Αφού υπογράψετε σύμβαση με έναν πάροχο τηλεπικοινωνιών, έχετε το δικαίωμα:

Πρέπει πάντα να μπορείτε να καλείτε δωρεάν σε όλη την ΕΕ τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 – από οποιοδήποτε τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων και των κινητών τηλεφώνων.

Μια αληθινή ιστορία

Ο Μαξίμ από το Βέλγιο έλαβε μαζί με τον μηνιαίο λογαριασμό μια επιστολή από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η επιστολή ανέφερε ότι είχαν μειώσει στο συμβόλαιό του τον αριθμό των δωρεάν SMS και του πρότειναν ένα διαφορετικό, πιο ακριβό, συμβόλαιο με απεριόριστα SMS.

Τότε ο Μαξίμ επικοινώνησε με τον συγκεκριμένο πάροχο και ακύρωσε το συμβόλαιο. Εν συνεχεία, άλλαξε πάροχο διατηρώντας, μάλιστα, τον ίδιο αριθμό κινητού.

Να θυμάστε πάντα ότι έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τη σύμβαση σε περίπτωση που ο πάροχός σας αλλάξει τους όρους της αρχικής σύμβασης. Επίσης, αν αλλάξετε πάροχο, έχετε το δικαίωμα να κρατήσετε τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου.

Παροχή βοήθειας σε χρήστες με αναπηρία

Αν είστε άτομο με αναπηρία, πρέπει να έχετε πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, όπως οι περισσότεροι καταναλωτές.

Ο πάροχός σας μπορεί επίσης να σας προσφέρει ειδικά εργαλεία και υπηρεσίες που σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε δίκτυα τηλεφωνίας – π.χ. σε υπηρεσίες μετάφρασης με μετατροπή κειμένου σε ομιλία, ή να λαμβάνετε τον λογαριασμό του τηλεφώνου σας σε άλλη μορφή, όπως σε Μπράιγ.

Η εθνική ρυθμιστική αρχήen πρέπει να μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Χρήση του κινητού σας στο εξωτερικό - περιαγωγή

Οι ενωσιακοί κανόνες «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας» προβλέπουν ότι, όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας ενώ ταξιδεύετε εκτός της χώρας σας σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, δεν επιβαρύνεστε με επιπλέον τέλη περιαγωγής. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν όταν τηλεφωνείτε (προς κινητά και σταθερά τηλέφωνα), στέλνετε γραπτά μηνύματα (SMS) ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δεδομένων ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Περισσότερα για τις τιμές περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: