Τελευταίος έλεγχος: 26/08/2022

Πνευματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματά σας

Όταν δημιουργείτε ένα πρωτότυπο λογοτεχνικό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό έργο, όπως ποιήματα, άρθρα, ταινίες, τραγούδια ή γλυπτά, αυτά προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Κανείς εκτός από σας δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει ή να αναπαραγάγει το έργο σας.

Στις χώρες της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ), τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν τη διανοητική ιδιοκτησία σας επί 70 χρόνια μετά τον θάνατό σας ή 70 χρόνια μετά τον θάνατο του τελευταίου επιζώντος δημιουργού σε περίπτωση έργου κοινής δημιουργίας.

Εκτός ΕΕ, στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Βέρνης en fr en fr en fr en fr , η διάρκεια της προστασίας μπορεί να διαφέρει αλλά διαρκεί τουλάχιστον 50 χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού.

Αν θέλετε να αποδείξετε την ύπαρξη του έργου σας, μπορεί να είναι χρήσιμη η καταχώριση του.

Τα πνευματικά δικαιώματα παρέχουν τα εξής:

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα πνευματικά σας δικαιώματα

Εάν δημιουργείτε λογοτεχνικό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό έργο, κατοχυρώνετε αυτομάτως πνευματικά δικαιώματα τα οποία ισχύουν από τη στιγμή της δημιουργίας του έργου σας, και άρα δεν χρειάζεται να υποβάλετε επίσημη αίτηση καταχώρισης.

Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε και άλλα άτομα ότι είστε ο δημιουργός του έργου αυτού. Μπορείτε να προσθέσετε στο έργο σας ανακοίνωση για τα πνευματικά δικαιώματα - όπως τη φράση «Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος» ή το σύμβολο © μαζί με το έτος δημιουργίας του έργου.

Παράδειγμα

Ο Tiago έχει ένα αρτοποιείο στην Πορτογαλία και επιθυμεί να δημοσιεύσει διαφήμιση σε τοπικό περιοδικό για την προώθηση της επιχείρησής του. Βρήκε λοιπόν μια ωραία φωτογραφία από ένα παραδοσιακό πορτογαλικό ψωμί σε έναν ιστότοπο και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη φωτογραφία για τη διαφήμιση του αρτοποιείου του. Πριν ο Tiago αποστείλει τη φωτογραφία στο περιοδικό, παρατηρεί ότι η φωτογραφία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπει την ελεύθερη χρήση της φωτογραφίας. Επομένως, ο Tiago δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία στη διαφήμιση. Εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία δωρεάν, ο Tiago οφείλει να αναζητήσει φωτογραφίες που δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και είναι διαθέσιμες για εμπορική χρήση, όπως σε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να ζητήσει άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων για να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία στη διαφήμισή του.

Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: