Τελευταίος έλεγχος: 03/01/2023

Δικαιώματα επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα

Ακόμα κι αν έχετε κάποια αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, έχετε το δικαίωμα να ταξιδεύετε με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, πούλμαν ή πλοίο, όπως κάθε άλλο άτομο. Όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας, θα πρέπει να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι σας σε μορφή προσβάσιμη σε εσάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές διευκολύνσεις που έχετε στη διάθεσή σας στο αεροσκάφος, το τρένο, το λεωφορείο, το πούλμαν ή το πλοίο.

Για όλους τους τρόπους μεταφοράς, έχετε δικαίωμα δωρεάν βοήθειας στους τερματικούς σταθμούς και στο εσωτερικό των οχημάτων. Δεν μπορεί κανείς να σας αρνηθεί τη μεταφορά λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας παρά μόνο για λόγους ασφάλειας ή σχεδιασμού του οχήματος ή της υποδομής.

Ποια είναι η δική σας περίπτωση;

Ταξίδι με αεροπλάνο

Παροχή βοήθειας

Όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, δικαιούστε δωρεάν βοήθεια. Η βοήθεια αυτή μπορεί να αφορά:

Εάν ταξιδεύετε με συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η αεροπορική εταιρεία και το προσωπικό της θα πρέπει να διευκολύνουν το εν λόγω άτομο να σας παράσχει βοήθεια. Επιπλέον, όποτε είναι δυνατόν, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο/η συνοδός κάθεται δίπλα σας στο αεροπλάνο.

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία, την υπηρεσία πώλησης του εισιτηρίου ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι σας και εξηγήστε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε και αν ταξιδεύετε με συνοδό. Θα πρέπει επίσης να τους ενημερώσετε εάν θα ταξιδέψετε με σκύλο συνοδείας. Επιπλέον, θα σας δώσουν συμβουλές για το αναπηρικό σας αμαξίδιο ή άλλη συσκευή κινητικότητας και, ενδεχομένως, για τις μπαταρίες τους.

Η αεροπορική εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει βοήθεια για να λάβετε το γεύμα σας ή τα φάρμακά σας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αν χρειάζεστε βοήθεια αυτού του είδους, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια πολύωρων πτήσεων, η αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να σας ζητήσει να συνοδεύεστε από άλλο άτομο.

Προειδοποίηση

Η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να σας αρνηθεί την επιβίβαση λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, εκτός εάν το αεροσκάφος είναι πολύ μικρό, υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια ή κανόνες ασφαλείας που εμποδίζουν την αεροπορική εταιρεία να σας μεταφέρει.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη βοήθεια που χρειάζεστε όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο ή σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του εξοπλισμού κινητικότητάς σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αρμοδίους του αεροδρομίου ή την αεροπορική σας εταιρεία. Αν η απάντησή τους δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τονεθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας en της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό.

Λοιπά δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ

Δείτε το διαδραστικό μας εργαλείο σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ και μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας και πώς να τα διεκδικήσετε αν σας αρνηθούν την επιβίβαση ή σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης της πτήσης σας.

Ταξίδι με τρένο

Παροχή βοήθειας

Δικαιούστε δωρεάν βοήθεια κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το τρένο, την αλλαγή τρένου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και στον σταθμό πριν και μετά το ταξίδι σας. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, επικοινωνήστε με τη σιδηροδρομική εταιρεία, την υπηρεσία πώλησης του εισιτηρίου ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι σας και εξηγήστε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε.

Προειδοποίηση

Η σιδηροδρομική εταιρεία δεν μπορεί να σας αρνηθεί την επιβίβαση λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, εκτός εάν υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια ή κανόνες ασφαλείας που εμποδίζουν τη σιδηροδρομική εταιρεία να σας μεταφέρει.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη βοήθεια που χρειάζεστε όταν ταξιδεύετε με τρένο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αρμοδίους του σιδηροδρομικού σταθμού ή τη σιδηροδρομική εταιρεία. Αν η απάντησή τους δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τονεθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας en της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό.

Λοιπά δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ

Δείτε το διαδραστικό μας εργαλείο σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ και μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε με τρένο και πώς να τα διεκδικήσετε εάν χρειαστεί. 

Ταξίδι με λεωφορείο ή πούλμαν

Παροχή βοήθειας

Δικαιούστε δωρεάν βοήθεια εάν προγραμματίζετε ταξίδι μεγάλης απόστασης (εφόσον η προγραμματισμένη απόσταση της παρεχόμενης υπηρεσίας, όχι το ατομικό σας ταξίδι, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 250 χλμ.). Έχετε δικαίωμα σε βοήθεια σε καθορισμένους τερματικούς σταθμούς en , καθώς και κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το λεωφορείο ή το πούλμαν. Επιπλέον, η εταιρεία οφείλει να σας δώσει τη δυνατότητα να συνοδεύεστε από άτομο της επιλογής σας το οποίο θα ταξιδέψει δωρεάν, αν με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται τα θέματα ασφάλειας ή προστασίας που διαφορετικά θα σας εμπόδιζαν να ταξιδέψετε.

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, επικοινωνήστε με την εταιρεία των λεωφορείων/πούλμαν, την υπηρεσία πώλησης του εισιτηρίου ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο τουλάχιστον 36 ώρες πριν από το ταξίδι σας και εξηγήστε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε. Ο μεταφορέας ή ο φορέας διαχείρισης του τερματικού σταθμού μπορεί να σας ζητήσει να βρίσκεστε σε καθορισμένο σημείο μία ώρα το πολύ πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Προειδοποίηση

Δεν μπορεί κανείς να σας αρνηθεί την αγορά εισιτηρίου, την κράτηση θέσης ή την επιβίβαση λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, εκτός αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ή όταν η υποδομή δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή μεταφορά σας.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη βοήθεια που χρειάζεστε όταν ταξιδεύετε με λεωφορείο ή πούλμαν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αρμοδίους του τερματικού σταθμού ή την εταιρεία λεωφορείων/πούλμαν. Αν η απάντησή τους δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τονεθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας en της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό.

Λοιπά δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν στην ΕΕ

Δείτε το διαδραστικό μας εργαλείο σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν στην ΕΕ και μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε με λεωφορείο ή πούλμαν και πώς να τα διεκδικήσετε εάν χρειαστεί.

Ταξίδι με πλοίο

Παροχή βοήθειας

Δικαιούστε δωρεάν βοήθεια κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το πλοίο, την αλλαγή πλοίου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και κατά την παραμονή σας στον λιμένα. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, επικοινωνήστε με τον μεταφορέα, την υπηρεσία πώλησης του εισιτηρίου ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι σας και εξηγήστε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε. Ακόμη όμως και αν δεν έχετε επικοινωνήσει, ο μεταφορέας και ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού οφείλουν να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να σας βοηθήσουν.

Κατά την κράτηση του εισιτηρίου, δηλώστε στην υπηρεσία πώλησης του εισιτηρίου τυχόν ειδικές ανάγκες σχετικά με το κατάλυμα, το κάθισμα, την απαιτούμενη βοήθεια ή την ανάγκη να μεταφέρετε ιατρικό εξοπλισμό.

Ο μεταφορέας μπορεί να ζητήσει να συνοδεύεστε από άλλο άτομο αν αυτό είναι αναγκαίο για λόγους ασφάλειας, ή λόγω του σχεδιασμού του πλοίου ή της λιμενικής υποδομής. Το άτομο αυτό δικαιούται να ταξιδέψει δωρεάν.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη βοήθεια που χρειάζεστε όταν ταξιδεύετε με πλοίο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές ή τον μεταφορέα. Αν η απάντησή τους δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τονεθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας en της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό. 

Λοιπά δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών στην ΕΕ

Δείτε το διαδραστικό μας εργαλείο σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών στην ΕΕ και μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε με πλοίο και πώς να τα διεκδικήσετε εάν χρειαστεί.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: