Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 25/01/2019

Ασφάλεια και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Φροντίστε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και για τις απαιτούμενες διαδικασίες προτού περάσετε τους ελέγχους ασφαλείας στο αεροδρόμιο. Ανησυχείτε για την ασφάλεια των αεροπλάνων; Δείτε τον κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφαλείας. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε παντού στην ΕΕ;

Περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: