Τελευταίος έλεγχος: 07/07/2022

ΦΠΑ

Οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν διάφορα είδη συντελεστών ΦΠΑ: πάγιους, μειωμένους και ειδικούς συντελεστές. Ενημερωθείτε για τους διάφορους συντελεστές σε κάθε χώρα της ΕΕ και για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια ΦΠΑ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους ειδικούς κανόνες για τον ΦΠΑ που ισχύουν στις διασυνοριακές αγοραπωλησίες εμπορευμάτων και υπηρεσιών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Μάθετε πότε πρέπει να χρεώνετε ΦΠΑ, πώς να εγγραφείτε στις φορολογικές αρχές, πότε μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ και πώς να ζητήσετε επιστροφή ΦΠΑ.

Ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Προβλέπονται επίσης ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ, καθώς και προοδευτική μείωση του φόρου για ορισμένους τομείς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο VIES αν μια επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ΦΠΑ για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές εντός της ΕΕ. Τα αποτελέσματα που παρέχει το εργαλείο VIES συλλέγονται από τις εθνικές βάσεις δεδομένων και επικαιροποιούνται τακτικά.

Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (καθεστώς MOSS) σάς δίνει τη δυνατότητα να παρέχετε ψηφιακές υπηρεσίες εντός της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε χωριστά σε κάθε χώρα της ΕΕ στην οποία τις παρέχετε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις με έδρα τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: