Τελευταίος έλεγχος: 19/05/2022

Αν δεν βρείτε εργασία

Επιστροφή στη χώρα σας νωρίτερα από ό,τι δηλώσατε στο έντυπο U2

Αν επιστρέψετε στη χώρα που καταβάλλει τις παροχές σας πριν από το τέλος της περιόδου που έχετε δηλώσει στο έντυπο U2, θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας που δικαιούστε. Η διάρκεια και το συνολικό ποσό των παροχών ανεργίας δεν θα αλλάξουν.

Παράδειγμα

Δικαιούστε παροχές ανεργίας για 8 μήνες στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας. Εισπράξατε τις παροχές επί 2 μήνες εκεί και στη συνέχεια επί 2 ακόμη μήνες στο εξωτερικό. Κατά την επιστροφή σας δικαιούστε παροχές για 4 ακόμη μήνες.

Αν δεν βρήκατε εργασία στην πρώτη χώρα στην οποία πήγατε, μπορείτε να πάτε σε άλλη χώρα. Αν θέλετε να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας στο εξωτερικό, θα πρέπει:

Προειδοποίηση

Ρωτήστε το γραφείο εργασίας της περιοχής σας αν χρειάζεται να επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε την έκδοση αυτής της νέας άδειας ή αν μπορείτε να διεκπεραιώσετε την υπόθεση από το εξωτερικό.

Το συνολικό διάστημα παραμονής σας στο εξωτερικό (δηλαδή σε όλες τις χώρες) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες (με ενδεχόμενη παράταση μέχρι 6 μήνες, εφόσον συμφωνεί η αρχή που καταβάλλει τις παροχές).

Παραμονή στο εξωτερικό περισσότερο από ό,τι δηλώσατε στο έντυπο U2

Αν μείνετε περισσότερο από 3 μήνες στην άλλη χώρα χωρίς να έχετε βρει δουλειά και χωρίς να σας έχει χορηγηθεί παράταση, θα χάσετε όλα σας τα δικαιώματα για τις παροχές ανεργίας μόλις εκπνεύσει η περίοδος που αναφέρεται στο έντυπο U2 και θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση νέου τέτοιου εντύπου. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να εργαστείτε για κάποιο διάστημα προτού αποκτήσετε και πάλι δικαίωμα για την καταβολή παροχών ανεργίας.

Αν θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να επιστρέψετε εντός 3 μηνών, θα πρέπει να επικοινωνήσετε, πριν από την πάροδο των 3 μηνών, με τις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας και να ζητήσετε παράταση.

Προειδοποίηση

Ζητήστε την παράταση το νωρίτερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από την εκπνοή της αρχικής τρίμηνης περιόδου.

Μια αληθινή ιστορία

Φροντίστε να ζητήσετε εγκαίρως παράταση

Ο Ραμόν από την Ισπανία πήγε στην Ουγγαρία έχοντας μαζί του ένα έντυπο U2 (πρώην έντυπο E 303) ώστε να εξακολουθήσει να λαμβάνει τις παροχές ανεργίας κατά την τρίμηνη παραμονή του στο εξωτερικό. Έμεινε όμως λίγο περισσότερο για να συμμετάσχει σε μια σημαντική επαγγελματική συνέντευξη. Όταν ο Ραμόν επέστρεψε στην Ισπανία, είχε χάσει το δικαίωμά του για παροχές ανεργίας.

Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, φροντίστε να υποβάλετε αίτηση για παράταση στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης πριν από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου. Ίσως οι αρμόδιοι αποφασίσουν να συνεχίσουν την καταβολή των παροχών σας για 3 ακόμη μήνες ενώ θα αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό. Αν δεν λάβετε απάντηση ή αν δεν γνωρίζετε σίγουρα ότι θα σας χορηγηθεί η παράταση, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επιστρέψετε πριν από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου.

Αν επιστρέψετε στη χώρα σας ή υποβάλετε αίτηση για παράταση μετά την πάροδο των αρχικών 3 μηνών, οι παροχές σας κινδυνεύουν να καταργηθούν, όπως έγινε και με τον Ραμόν.

Ακόμη και αν δεν λαμβάνετε παροχές ανεργίας, δεν είναι δυνατό να εξαναγκαστείτε να εγκαταλείψετε τη νέα σας χώρα εφόσον μπορείτε να αποδείξετε ότι εξακολουθείτε να αναζητάτε εργασία και έχετε αρκετές πιθανότητες να βρείτε δουλειά.

Προειδοποίηση

Κρατήστε αντίγραφα των αιτήσεών σας για θέσεις εργασίας, των προσκλήσεων σε συνεντεύξεις και κάθε απάντηση σε αιτήσεις σας.

Αίτηση χορήγησης παροχών ανεργίας μετά από εργασία στο εξωτερικό

Αν απολυθείτε, θα πρέπει γενικά να ζητήσετε την καταβολή παροχών ανεργίας στη χώρα της τελευταίας σας εργασίας.

Αν κατά την τελευταία περίοδο εργασίας ή αυτοαπασχόλησης υπήρξατε διασυνοριακός εργαζόμενος (ζούσατε δηλαδή σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα στην οποία εργαζόσασταν και επιστρέφατε εκεί τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα), πρέπει να ζητήσετε την καταβολή παροχών ανεργίας στη χώρα στην οποία ζείτε, με βάση τις περιόδους εργασίας σας στο εξωτερικό. Θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση ενός εντύπου U1 (πρώην έντυπο E 301) στη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία.

Αν κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης ζούσατε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από εκείνη στην οποία εργαζόσασταν αλλά επιστρέφατε εκεί λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, μπορείτε να ζητήσετε την καταβολή των παροχών ανεργίας είτε στη χώρα διαμονής σας είτε στη χώρα στην οποία εργαστήκατε τελευταία. Αν επιστρέψετε στη χώρα διαμονής σας, θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση ενός εντύπου U1 (πρώην έντυπο E 301) στη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία.

Ακόμη και αν δεν υπάρχει το έντυπο, η αρχή που ασχολείται με την αίτησή σας μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες απευθείας από άλλες χώρες. Αν όμως υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο U1 η επεξεργασία της αίτησής σας θα επιταχυνθεί.

Για να μάθετε τα δικαιώματά σας σε παροχές ανεργίας, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας στην οποία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για την καταβολή παροχών ανεργίας.

Τα έντυπα που θα χρειαστείτε

Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο αυτό από τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης της τελευταίας χώρας (ή των χωρών) όπου εργαστήκατε. Θα πρέπει να το υποβάλετε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας από την οποία ζητάτε τη χορήγηση των παροχών.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο αυτό από την εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας. Θα πρέπει να το υποβάλετε στην εθνική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας όπου αναζητάτε εργασία, ώστε να καταχωριστείτε ως άτομο που αναζητά εργασία εκεί.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: