Τελευταίος έλεγχος : 18/09/2018

Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Αν έχετε καταχωρισμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών (π.χ., ως αρχιτέκτονας ή ξεναγός), στη χώρα που ζείτε, μπορείτε να παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες και σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να συστήσετε εκεί εταιρεία ή υποκατάστημα.

Η δυνατότητα αυτή θα σας φανεί χρήσιμη αν θέλετε:

Κατ΄αρχήν, έχετε το δικαίωμα να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να υποχρεούστε να τηρήσετε όλες τις διοικητικές διαδικασίες και τους κανόνες της συγκεκριμένης χώρας (π.χ., εκ των προτέρων έγκριση της ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας). Ίσως όμως χρειαστεί να δηλώσετε στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ότι θα παρέχετε υπηρεσίες στη χώρα τους. Η εν λόγω χώρα θα πρέπει να έχει βάσιμους λόγους για να επιβάλει τις απαιτήσεις της.

Αν έχετε προβλήματα με τις δημόσιες αρχές, μπορείτε να ζητάτε βοήθεια από τις υπηρεσίες μας παροχής βοήθειας και συμβουλών .

Σημείωση: Αν παρέχετε τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, καθώς και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυτές θα φορολογούνταιdefren πάντα στη χώρα του πελάτη. Για πελάτη που δεν υπόκειται σε φορολογία, αυτή είναι η χώρα όπου ο πελάτης είναι εγκατεστημένος, έχει μόνιμη διεύθυνση ή κατοικεί συνήθως. Όταν ο πελάτης είναι επιχείρηση, αυτή είναι η χώρα όπου εδρεύει η επιχείρηση, ή έχει μόνιμες εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.

Παρότι ισχύει η αρχή αυτή, δεν εξυπακούεται ότι μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα δίχως να συστήσετε εκεί εταιρεία. Το αν μπορείτε ή όχι, εξαρτάται κυρίως από το πόσο συχνά, για πόσο καιρό και πόσο τακτικά θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες.

Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για ορισμένους τομείς υπηρεσιών, όπως:

Αν επιλέξετε να καταχωρίσετε μια εταιρεία σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να τηρήσετε τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την ίδρυση/καταχώριση θυγατρικής εταιρείας, υποκαταστήματος ή πρακτορείου, και τους περισσότερους κανόνες της χώρας αυτής σχετικά με τη σύσταση επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των επαγγελματικών σας προσόντων,en καθώς και της έκδοσης των αναγκαίων αδειών). Ίσως να χρειάζεται και συμμόρφωση με εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

Για να ενημερωθείτε συγκεκριμένα για την περίπτωσή σας, επικοινωνήστε με το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης της χώρας όπου θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες.

Τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης παρέχουν πληροφορίες στην επίσημη γλώσσα της χώρας τους.  Ορισμένα παρέχουν πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες. Το επίπεδο των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κέντρο.

Επιλέξτε χώρα:

 • Βέλγιοbedefrnlen
 • Γαλλία*fr
 • Γερμανίαdedeen
 • Δανίαdkdaen
 • Ελλάδαgrel
 • Εσθονίαeeeten
 • Ηνωμένο Βασίλειοuken
 • Ιρλανδίαieen
 • Ισλανδίαisisen
 • Ισπανίαesesen
 • Ιταλίαititen
 • Κάτω Χώρεςnlnlen
 • Κροατίαcrhren
 • Κύπροςcyel
 • Λετονίαlvlven
 • Λιθουανίαltlten
 • Λιχτενστάινlien
 • Λουξεμβούργοlufrdeen
 • Μάλταmten
 • Νορβηγίαnoen
 • Ουγγαρίαhuhuen
 • Πολωνίαplplen
 • Πορτογαλία*pt
 • Σλοβακίαsksken
 • Σλοβενίαsislen
 • Σουηδίαsesven
 • Τσεχική Δημοκρατίαczcsen
 • Φινλανδίαfifisven

Οι πελάτες έχουν την ίδια μεταχείριση σε όλες τις χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, απαγορεύονται οι διακρίσεις μεταξύ αποδεκτών υπηρεσιών λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους. Αυτό σημαίνει ότι:

Αν χρειαστεί να διέλθετε τα σύνορα προκειμένου να παράσχετε υπηρεσίες σε πελάτη στο εξωτερικό, ίσως επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα, π.χ. αποθήκευσης ή διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών. Τα επιπλέον αυτά έξοδα δικαιολογούν πιθανώς τη χρέωση υψηλότερων τιμών σε πελάτη του εξωτερικού.

Γνωρίζετε καλά τι συνιστά διάκριση;

Αν αναρωτιέστε κατά πόσο έχετε πέσει θύμα διακριτικής μεταχείρισης από έμπορο, ή αν εσείς οι ίδιοι εφαρμόζετε διακρίσεις στους πελάτες σας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο en στη χώρα σας.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ για αξιώσεις μέχρι 2.000 ευρώ.

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στις διαδικασίες προσλήψεων είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: