Senast kontrollerat: 01/08/2022

Tillhandahålla tjänster utomlands

Om du har ett företag som tillhandahåller tjänster (t.ex. som arkitekt eller turistguide) i landet där du bor, kan du erbjuda dessa tjänster i ett annat EU-land utan att behöva starta ett företag eller en filial där.

Det kan vara bra att veta om du vill

I princip ska du kunna tillhandahålla tjänster i ett annat EU-land utan att behöva följa det landets administrativa förfaranden och regler (som att få förhandstillstånd att bedriva affärsverksamhet i landet). Men du kan behöva underrätta myndigheterna om att du kommer att erbjuda tjänster i landet. Det andra landet måste ha giltiga skäl för att ställa krav.

Om du får problem med myndigheterna kan du vända dig till våra hjälp- och rådgivningstjänsterLänk öppnas på ny sida .

Obs: Telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster beskattas de en fr alltid i kundens land. För en icke beskattningsbar person är det landet där han eller hon är etablerad, har en permanent adress eller vanligen vistas. För en företagskund är det landet där företaget har sitt säte eller fasta lokaler där man tar emot tjänster.

Trots den här principen kan du inte bara utgå ifrån att du kan tillhandahålla tjänster utan att starta ett lokalt företag. Det beror framförallt på hur ofta, hur länge och hur regelbundet du vill erbjuda tjänsterna.

Det kan också finnas olika regler för olika sektorer, till exempel

Om du registrerar ett företag i ett annat EU-land måste du uppfylla det landets regler för att registrera ett dotterbolag, en filial eller ett kontor och de flesta av landets regler för att starta ett företag, (t.ex. om erkännande av dina yrkeskvalifikationer en och nödvändiga tillstånd). Eventuellt måste du också uppfylla nationella, europeiska eller internationella standarder.

Vänd dig till kontaktpunktenLänk öppnas på ny sida i det land där du vill tillhandahålla tjänster och ta reda på hur du ska gå till väga.

Kontaktpunkterna ger dig information på landets språk, men ofta även på andra språk. Hur mycket information och vilka tjänster de kan erbjuda kan variera.

Välj land

Telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster

Telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster beskattas de en fr alltid i kundens land.

Företagskunder

För företagskunder är det landet där företaget har sitt säte eller fasta lokaler där man tar emot tjänster.

Icke beskattningsbara kunder

För icke beskattningsbara personer är det landet där de är etablerade, har en permanent adress eller vanligen vistas.

Särskilda regler för låga årsomsättningar

Du kan välja att tillämpa momsreglerna i ditt eget EU-land (dvs. där du är etablerad, har en permanent adress eller vanligen vistas) om du uppfyller följande kriterier:

Om du uppfyller de här villkoren behöver du varken registrera dig, lämna in momsdeklarationer eller betala i alla de EU-länder där dina kunder bor (och inte heller registrera dig hos e-tjänsten Moss). I stället tar du ut moms från dina kunder enligt momssatsen i ditt land och betalar och deklarerar den momsen till skattemyndigheterna där.

Om du omfattas av särskilda regler för småföretag i ditt land som innebär att dina tjänster är momsbefriade upp till ett visst belopp gäller det också för telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster.

Alla kunder i EU är jämlika

Du får själv fastställa dina allmänna försäljningsvillkor, men alla kunder i EU ska ha samma tillgång till dina tjänster (som tillhandahålls i dina lokaler eller elektroniskt) som dina lokala kunder. Specialpriser, rabatter och särskilda försäljningsvillkor ska gälla för alla kunder oavsett deras nationalitet, bosättningsort eller etableringsort.

Reglerna gäller både näthandel och fysisk handel med slutanvändare (dvs. privatpersoner eller företag som inte har för avsikt att sälja tjänsten vidare, omvandla den, bearbeta den, hyra ut den eller lägga ut den på underentreprenad). Reglerna gäller inte för audiovisuella tjänster. För annat upphovsrättsskyddat material på nätet kan det fortfarande finnas geografiska upphovsrättsbegränsningar.

Åtkomst till webbplatser

Dina kunder ska kunna gå in på alla versioner av din webbplats. Om de t.ex. vill gå in på den spanska sidan (med domännamnet .es) ska de inte automatiskt omdirigeras till den italienska sidan bara för att de befinner sig i Italien. De måste ge sitt samtycke till en eventuell omdirigering och får ändra sig när som helst.

Försäljning av tjänster som levereras elektroniskt

Om din kund från ett annat EU-land vill köpa tjänster som levereras elektroniskt (t.ex. molntjänster, datalagringstjänster och webbhotell) ska de få tillgång till dem på samma sätt som dina lokala kunder.

Om du måste åka över en gräns för att erbjuda din tjänst till en kund utomlands kan det uppstå extra kostnader, t.ex. för lagring eller för att uppfylla administrativa krav. Sådana kostnader kan motivera högre priser för utlandskunder.

Hur ska jag veta vad som är diskriminering?

Är du osäker på om du är olagligt diskriminerad av ett företag eller själv utsätter dina kunder för diskriminerande villkor? Fråga kontaktpunkten en i ditt land.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Europeiskt småmålsförfarande

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro

Kontakta en Eures-rådgivare

Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida