Senast kontrollerat : 18/09/2018

Tillhandahålla tjänster utomlands

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Om du har ett företag som tillhandahåller tjänster (t.ex. som arkitekt eller turistguide) i landet där du bor, kan du erbjuda dessa tjänster i ett annat EU-land utan att behöva starta ett företag eller en filial där.

Det kan vara bra att veta om du vill

I princip ska du kunna tillhandahålla tjänster i ett annat EU-land utan att behöva följa det landets administrativa förfaranden och regler (som att få förhandstillstånd att bedriva affärsverksamhet i landet). Men du kan behöva underrätta myndigheterna om att du kommer att erbjuda tjänster i landet. Det andra landet måste ha giltiga skäl för att ställa krav.

Om du får problem med myndigheterna kan du vända dig till våra hjälp- och rådgivningstjänster .

Obs: Om du erbjuder telekommunikationstjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster beskattasdefren de alltid i kundens land. För en icke beskattningsbar person är det landet där han eller hon är etablerad, har en permanent adress eller vanligen vistas. För en företagskund är det landet där företaget har sitt säte eller fasta lokaler där man tar emot tjänster.

Trots den här principen kan du inte bara utgå ifrån att du kan tillhandahålla tjänster utan att starta ett lokalt företag. Det beror framförallt på hur ofta, hur länge och hur regelbundet du vill erbjuda tjänsterna.

Det kan också finnas olika regler för olika sektorer, till exempel

Om du registrerar ett företag i ett annat EU-land måste du uppfylla det landets regler för att registrera ett dotterbolag, en filial eller ett kontor och de flesta av landets regler för att starta ett företag, (t.ex. om erkännande av dina yrkeskvalifikationeren och nödvändiga tillstånd). Eventuellt måste du också uppfylla nationella, europeiska eller internationella standarder.

Vänd dig till kontaktpunkten i det land där du vill tillhandahålla tjänster och ta reda på hur du ska gå till väga.

Kontaktpunkterna ger dig information på landets språk, men  ofta även på andra språk. Hur mycket information och vilka tjänster de kan erbjuda kan variera.

Välj land:


Alla kunder är jämlika i EU

EU-reglerna förbjuder diskriminering av tjänstemottagare på grund av deras nationalitet eller var de bor. Detta innebär att

Om du säljer tjänster på nätet får du inte vägra att leverera dem till kunder i andra EU-länder utan giltigt skäl. För att undvika missförstånd bör du tydligt ange eventuella leveransvillkor på din webbplats.

Om du måste åka över en gräns för att erbjuda din tjänst till en kund utomlands kan det uppstå extra kostnader, t.ex. för lagring eller för att uppfylla administrativa krav. Sådana kostnader kan motivera högre priser för utlandskunder.

Hur ska jag veta vad som är diskriminering?

Är du osäker på om du är olagligt diskriminerad av en handlare eller själv utsätter dina kunder för diskriminerande villkor? Fråga en i ditt land.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Det europeiska småmålsförfarandet

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro.

Kontakta en Euresrådgivare

Din Euresrådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela dena sida: