Senast kontrollerat: 20/01/2023

Utstationerade arbetstagare

Du måste följa reglerna för utstationering om

I båda fallen måste det finnas ett anställningsförhållande mellan dig och den utsända personalen.

Utstationeringsreglerna gäller också om du anlitar ett bemanningsföretag för att hyra in personal från ett annat EU-land till ditt företag. I detta fall måste det finnas ett anställningsförhållande mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget.

Anställningsvillkoren i värdlandet

Under hela utstationeringen måste du ge din personal samma anställningsvillkor som gäller i värdlandet (genom lagar eller kollektivavtal) för

Om anställningsvillkoren i ditt eget land är förmånligare för din personal än i värdlandet, ska du behålla dessa villkor också under utstationeringen.

För andra sektorer än bygg och anläggning är kraven på lön och semesterdagar inte obligatoriska om

Varning

EU-länderna får besluta – efter samråd med arbetsmarknadens parter – att värdlandets regler för lön och semesterdagar inte behöver gälla om hela utstationeringen varar i mindre än en månad. Undantaget gäller inte för arbetstagare som skickas ut genom bemanningsföretag.

Läs mer i EU:s praktiska vägledning om utstationering av arbetstagare.

Långvarig utstationering

Om utstationeringen varar i mer än 12 månader (eller 18 månader om du lämnar in en motiverad anmälan till värdlandets nationella myndigheter) ska du se till att arbetstagarna omfattas av värdlandets alla relevanta arbets- och anställningsvillkor, med undantag för uppsägning och kompletterande arbetspensioner.

Läs mer om den motiverade anmälan på värdlandets nationella webbplats.

Social trygghet för utstationerade arbetstagare

Utstationerade arbetstagare (eller du själv som egenföretagare) som tillfälligt jobbar i ett annat EU-land kan fortfarande omfattas av socialförsäkringen i det land där de arbetade innan de utstationerades.

Som arbetsgivare måste du informera värdlandets myndigheter i förväg och ansöka om ett A1-intyg en  från försäkringskassan i det land där de anställda är försäkrade. Intyget visar att den utstationerade arbetstagaren omfattas av socialförsäkringssystemet i ditt hemland och inte behöver betala några avgifter i värdlandet.

När du ansöker om A1-intyget måste du ange start- och slutdatum för utstationeringen som ska vara i högst 24 månader.

Om utstationeringen är längre än 24 månader, eller behöver förlängas, kan du som arbetsgivare

Nationella kontaktpunkter och webbplatser

Alla EU-länder har minst en kontaktpunkt där du kan få mer information om reglerna för utstationering. Kontaktpunkterna samarbetar och utbyter information med varandra, övervakar anställningsvillkoren under utstationeringen och följer upp påstådda överträdelser av reglerna.

Läs mer på den nationella webbplatsen i värdlandet.

Välj land:

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en Eures-rådgivare

Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida