Bo och resa
Senast kontrollerat: 15/02/2019

Utstationerade arbetstagare

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Du måste följa reglerna för utstationering om

I båda fallen måste det finnas ett anställningsförhållande mellan dig och den utsända personalen.

Utstationeringsreglerna gäller också om du anlitar ett bemanningsföretag för att hyra in personal från ett annat EU-land till ditt företag. I detta fall måste det finnas ett anställningsförhållande mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget.

Anställningsvillkoren i värdlandet

Under hela utstationeringen måste du ge din personal samma anställningsvillkor som gäller i värdlandet (genom lagar eller kollektivavtal) för

Om anställningsvillkoren i ditt eget land är förmånligare för din personal än i värdlandet, kan du behålla dessa villkor också under utstationeringen.

Om en första installation eller montering av vissa produkter ingår i avtalet och din personal måste utföra dessa uppgifter, är kraven på minimilön och semesterdagar inte obligatoriska om hela utstationeringen varar i mindre än åtta dagar.

EU-länder får besluta – efter samråd med arbetsmarknadens parter – att värdlandets regler för minimilön och semesterdagar inte behöver gälla om hela utstationeringen varar i mindre än en månad. Undantaget gäller inte för arbetstagare som skickas ut genom bemanningsföretag.

Social trygghet för utstationerade arbetstagare

Utstationerade arbetstagare (eller du själv som egenföretagare) som tillfälligt jobbar i ett annat EU-land kan fortfarande omfattas av socialförsäkringen i det land där de arbetade innan de utstationerades.

Som arbetsgivare måste du informera värdlandets myndigheter i förväg och ansöka om ett A1-intyg från försäkringskassanpdfen i ditt hemland. Intyget visar att den utstationerade arbetstagaren omfattas av socialförsäkringssystemet i ditt hemland och inte behöver betala några avgifter i värdlandet.

När du ansöker om A1-intyget måste du ange start- och slutdatum för utstationeringen som ska vara i högst 24 månader.

Om utstationeringen är längre än 24 månader kan du som arbetsgivare

Tänk på att socialförsäkringsreglerna under utstationeringen kan se annorlunda ut om du är egenföretagare.

Läs mer

Nationella kontaktpunkter och webbplatser

Alla EU-länder har minst en kontaktpunkt där du kan få mer information om reglerna för utstationering. Kontaktpunkterna samarbetar och utbyter information med varandra, övervakar anställningsvillkoren under utstationeringen och följer upp påstådda överträdelser av reglerna.

Läs mer på den nationella webbplatsen i värdlandet.

Välj land:

 • Tysklanddesv
 • Greklandgrel
 • Ungernhuen
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Lettlandlvsv
 • Litauenlten
 • Luxemburgludefren
 • Maltamten
 • Nederländernanlen
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Rumänienroro
 • Slovakiensksken
 • Sloveniensien
 • Spanienesesen
 • Sverigeseen
 • Storbritannienuken

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en Eures-rådgivare

Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: