Bo och resa
Senast kontrollerat : 19/10/2018

Utstationerade arbetstagare

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Om ditt företag har avtal med affärspartner i andra EU-länder, och din personal enligt avtalet måste arbeta där en begränsad period, måste du följa reglerna för utstationering. Reglerna gäller också om du skickar ut en anställd till en verksamhet du själv driver i ett annat EU-land. I båda fallen måste det finnas ett anställningsförhållande mellan dig och den utsända personalen.

Utstationeringsreglerna gäller också om du anlitar ett utländskt bemanningsföretag för att hyra in personal från ett annat EU-land till ditt företag. I detta fall måste det finnas ett anställningsförhållande mellan arbetstagaren och bemanningsföretaget.

Anställningsvillkoren i värdlandet

Under hela utstationeringen måste du ge din personal samma anställningsvillkor som gäller i värdlandet (genom lagar eller kollektivavtal) för

Om anställningsvillkoren i ditt eget land är förmånligare för din personal än i värdlandet, kan du förstås behålla dessa villkor också under utstationeringen.

Om en första installation eller montering av vissa produkter ingår i avtalet och din personal måste utföra dessa uppgifter, är kraven på minimilön och semesterdagar inte obligatoriska om hela utstationeringen varar i mindre än åtta dagar.

EU-länder får besluta – efter samråd med arbetsgivarnas och arbetstagarnas representanter – att värdlandets regler för minimilön och semesterdagar inte behöver gälla om hela utstationeringen varar i mindre än en månad. Undantaget gäller inte för arbetstagare som skickas ut genom bemanningsföretag.

Nationella kontaktpunkter och webbplatser

Alla EU-länder har minst en kontaktpunkt där du kan få mer information om reglerna för utstationering. Kontaktpunkterna samarbetar och utbyter information med varandra, övervakar anställningsvillkoren under utstationeringen och följer upp påstådda överträdelser av reglerna.

Läs mer på den nationella webbplatsen i värdlandet.

Välj land:

 • Italieniten
 • Kroatiencren
 • Lettlandlven
 • Litauenlten
 • il-Bulgarijaludefren
 • Maltamten
 • Nederländernanlen
 • Duitslandplen
 • Portugal*pt
 • Rumänienroro
 • Grækenlandsksken
 • Sloveniensien
 • Spanienesesen
 • Sverigeseen
 • Tjeckienczen
 • Tysklanddeen
 • Ungernhuen

Social trygghet för utstationerade arbetstagare

Utstationerade arbetstagare som tillfälligt jobbar i ett annat EU-land kan fortfarande omfattas av socialförsäkringen i det land där de arbetade innan de utstationerades.

Tänk på att socialförsäkringsreglerna ser olika ut för anställd personal och egenföretagare.

Läs mer

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en Euresrådgivare

Din Euresrådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela dena sida: