Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 18/04/2017

Resehandlingar för anhöriga som inte är EU-medborgare

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

Behöver de visum?

Om du har anhöriga som inte är EU-medborgare får de följa med dig till ett annat EU-land.

De ska alltid ha ett giltigt pass med sig. Beroende på vilket land de kommer från kan de också behöva ett inresevisum.

För att undvika problem, kontakta konsulatet eller ambassaden för det land du vill resa till i god tid och ta reda på vilka handlingar som dina anhöriga måste ha för att få resa in i landet.

Om du får problem kan du alltid kontakta vår rådgivningstjänst.

Undantag från viseringskrav

Din make/maka och dina föräldrar, mor- och farföräldrar, barn och barnbarn behöver inget visum från destinationslandet i följande fall:

 • De reser till ett land i det gränsfria Schengenområdet (se lista nedan) och har redan ett uppehållstillstånd eller visum från ett annat Schengenland.

Länderna i det gränsfria Schengenområdet

Österrike

Ungern

Norge

Belgien

Island

Polen

Tjeckien

Italien

Portugal

Danmark

Lettland

Slovakien

Estland

Liechtenstein

Slovenien

Finland

Litauen

Spanien

Frankrike

Luxemburg

Sverige

Tyskland

Malta

Schweiz

Grekland

Nederländerna

 

Även om de har uppehållstillstånd från ett Schengenland behöver anhöriga som inte är EU-medborgare ett visum för att kunna resa till EU-länder utanför Schengenområdet.

Exempel från verkligheten

För resor till EU-länder utanför Schengenområdet behöver du ett visum även om du har ett uppehållstillstånd

Joyce, som är nigeriansk medborgare, bor i Nederländerna med sin nederländske man Luuk. Som anhörig till en nederländsk medborgare har Joyce fått ett uppehållstillstånd i Nederländerna. Joyce vill följa med Luuk på hans nästa affärsresa till London. Eftersom Storbritannien inte är ett Schengenland, måste Joyce skaffa ett EES-uppehållstillstånd för familjemedlemmar (ett inresevisum) för att kunna resa till London med Luuk.

 • De reser tillsammans med dig eller till dig i ett annat EU-land och har ett EU-uppehållskort för familjemedlemmar som utfärdats av ett EU-land enligt gällande regler (med undantag för landet som du är medborgare i). Det ska klart och tydligt framgå av uppehållskortet att innehavaren är anhörig till en EU-medborgare.

Exempel från verkligheten

Om du har ett EU-uppehållskort för familjemedlemmar och reser med en EU-medborgare behöver du inget visum

Ying är kines, gift med en tysk och bor i Finland. Hon har fått ett EU-uppehållskort för familjemedlemmar i Finland. Ying vill resa till Rumänen på semester med sin man. Eftersom Ying har ett giltigt pass och uppehållskort, behöver hon inget inresevisum för att resa till Rumänien med sin man.

Exempel från verkligheten

Make/maka måste ha visum för att resa ensam

Brian är sydafrikan och bor i Frankrike med sin slovakiska hustru. Han har ett EU-uppehållskort för familjemedlemmar utfärdat i Frankrike. Brian ska åka på egen hand till Cypern för att hälsa på vänner, då hans fru inte kan följa med. Eftersom han åker ensam måste Brian ansöka om ett visum för att kunna resa till Cypern.

Din registrerade partner och andra släktingar - syskon, kusiner, mostrar, fastrar osv. - kan be myndigheterna i ett EU-land att officiellt ge dem status som anhörig till en EU-medborgare. EU-länderna är inte skyldiga att erkänna dem som dina anhöriga, men de måste ta ställning till ansökan.

Visumansökan

Om dina anhöriga inte är EU-medborgare och behöver ett visum ska de ansöka i förväg hos konsulatet eller ambassaden för det land de vill resa till. Om de reser tillsammans med dig eller till dig i ett annat EU-land, handläggs deras ansökan i regel snabbt och utan kostnad:

 • Länder som ingår i Schengenområdet ska utfärda visum inom två veckor utom i undantagsfall. Myndigheterna måste då kunna motivera sitt beslut.
 • I övriga länder - Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien - ska visum utfärdas fortast möjligt.

Vilka handlingar som dina anhöriga behöver för sin visumansökan kan skilja sig åt mellan länderna. Innan ni reser till ett visst land, kontakta landets konsulat eller ambassad och ta reda på vilka handlingar som behövs.

Visum som har utfärdats av ett Schengenland gäller för alla andra Schengenländer.

Om du inte är bosatt i EU och dina anhöriga som inte är EU-medborgare följer med dig till ditt hemland eller åker dit på egen hand, gäller inte nödvändigtvis EU:s regler och visumavgifter kan bli aktuella.

Exempel från verkligheten

Vigselbevis räcker för att få visum

Thomas är irländare och bor i Vitryssland med sin fru Delia, som är vitrysk medborgare. När de ville besöka Thomas mamma i Spanien ansökte de om visum för Delia.

Hon bifogade deras vigselbevis till sin visumansökan, men de spanska myndigheterna ville även ha bevis på hotellinkvartering i Spanien och sjukförsäkring för att utfärda ett visum.

Men när Delia påpekade att inga sådana bevis krävs enligt EU-reglerna, bad de spanska myndigheterna om ursäkt och utfärdade genast visumet.

Vid gränsen utan visum

Det är alltid bäst för de anhöriga som inte är EU-medborgare att informera sig i förväg och skaffa alla nödvändiga handlingar före resan.

Men om de skulle komma till gränsen utan visum ska gränsmyndigheterna ge dem möjlighet att på annat sätt visa att de är släkt med dig. Om de kan bevisa sitt släktskap ska de normalt få ett inresevisum på plats.

Om dina anhöriga har svårt att få visum kan du kontakta vår rådgivningstjänst.

Nekad inresa

I mycket sällsynta fall kan du eller dina familjemedlemmar nekas att resa in i ett EU-land av hänsyn till "allmän ordning och säkerhet eller av folkhälsoskäl".

Myndigheterna måste i så fall visa att du eller din familjemedlemmar utgör ett "verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot".

Ni måste också få ett skriftligt beslut med motiveringen och information om hur och när ni kan överklaga.

Läs mer om EU:s inresereglerEnglish

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd