Göra affärer
Senast kontrollerat: 31/01/2023

Resehandlingar för anhöriga som inte är EU-medborgare

Coronaviruset: Resa igen på ett säkert sätt

Resa i EU med anhöriga som inte är EU-medborgare

Enligt EU-reglerna har du rätt att resa med dina ”kärnfamiljmedlemmar” (make/maka, barn och försörjningsberoende föräldrar eller mor- och farföräldrar) till ett EU-land som inte är det land som du är medborgare i. Om du har flyttat till ett annat EU-land kan de också resa till det landet. De här reglerna gäller också din registrerade partner om landet som han eller hon reser till jämställer registrerade partnerskap med äktenskap.

Andra anhöriga utanför kärnfamiljen – syskon, kusiner, fastrar, mostrar, farbröder, morbröder och din registrerade partner (i länder där registrerade partnerskap inte jämställs med äktenskap) – har på vissa villkor rätt till underlättad inresa om de reser med dig eller till dig i ett annat EU-land. EU-länderna är inte skyldiga att bevilja denna rättighet, men de måste ta ställning till ansökan.

De ska alltid ha ett giltigt pass med sig. Beroende på vilket land de kommer från kan de också behöva ett inresevisum.

För besök på högst tre månader får medborgarna i ett flertal länder (se bilaga II) resa in i EU utan visum. Irlands visumregler skiljer sig något från övriga EU-länders.

Kontakta konsulatet eller ambassaden för det land du vill resa till i god tid och ta reda på vilka handlingar som dina anhöriga måste ha för att få resa in i landet.

Läs mer om uppehållsrätten för dina anhöriga från länder utanför EU om de flyttar med dig till ett annat EU-land.

Behöver dina anhöriga som inte är EU-medborgare visum?

Med hjälp av verktyget nedan kan dina anhöriga från länder utanför EU kontrollera om de behöver inresevisum för det land de ska resa till:

Har du uppehållstillstånd från ett EU-land?

Du har inget uppehållskort som anhörig till en EU-medborgare – utfärdat av ett EU-land – eller ett uppehållstillstånd – utfärdat av ett EU-land

I vilket EU-land utfärdades ditt uppehållskort?

I vilket EU-land utfärdades ditt uppehållstillstånd?

Vilket EU-land ska du resa till?

Vilket EU-land ska du resa till?

Vilket EU-land ska du resa till?

Vilket EU-land ska du resa till?

Ditt uppehållskort har utfärdats av ett land i Schengenområdet och du vill resa till ett annat land i Schengenområdet

Ditt uppehållskort har utfärdats av ett land i Schengenområdet och du vill resa till ett land utanför Schengenområdet

Varning

Om du har ett uppehållskort som anhörig till en EU-medborgare och inte reser tillsammans med eller till honom eller henne i landet utanför Schengenområdet måste du ha ett visum för att få resa in i det landet.

Exempel från verkligheten

Om du har ett EU-uppehållskort för anhöriga och reser med en EU-medborgare behöver du inget visum

Ying är kines, gift med en tysk och bor i Finland. Hon har fått ett EU-uppehållskort för anhöriga i Finland. Ying vill resa till Rumänen på semester med sin man. Eftersom Ying reser tillsammans med sin man och har ett giltigt pass och uppehållskort som anhörig till en EU-medborgare, behöver hon inget inresevisum för att resa till Rumänien.

Ditt uppehållskort har utfärdats av ett land utanför Schengenområdet och du vill resa till ett land i Schengenområdet

Varning

Om du har ett uppehållskort som anhörig till en EU-medborgare och inte reser tillsammans med eller till honom eller henne i landet i Schengenområdet måste du ha ett visum för att få resa in i det landet.

Undantag för Schweiz

Du behöver visum om du reser till Schweiz med ett uppehållskort som anhörig till en EU-medborgare som utfärdats av ett land utanför Schengenområdet. Det gäller både om du reser ensam eller tillsammans med din make/maka eller partner eller om du reser till honom eller henne i Schweiz.

Ditt uppehållskort har utfärdats av ett land utanför Schengenområdet och du vill resa till ett annat land utanför Schengenområdet

Varning

Om du har ett uppehållskort som anhörig till en EU-medborgare och inte reser tillsammans med eller till honom eller henne i landet utanför Schengenområdet måste du ha ett visum för att få resa in i det landet.

Ditt uppehållstillstånd har utfärdats av ett land i Schengenområdet i ett standardformat enligt EU-reglerna och du vill resa till ett land i Schengenområdet. Eller ditt uppehållstillstånd har utfärdats i ett annat format som har anmälts till EU och publicerats på nätet i det offentliga registret över äkta identitets- och resehandlingar (Prado).

Ditt uppehållstillstånd har utfärdats av ett land i Schengenområdet i ett standardformat enligt EU-reglerna och du vill resa till ett land utanför Schengenområdet. Eller ditt uppehållstillstånd har utfärdats i ett annat format som har anmälts till EU och publicerats på nätet i det offentliga registret över äkta identitets- och resehandlingar (Prado).

Exempel från verkligheten

För resor till EU-länder utanför Schengenområdet behöver du visum även om du har ett nationellt uppehållstillstånd

Joyce, som är nigeriansk medborgare, bor i Nederländerna med sin nederländske man Luuk. Som anhörig till en nederländsk medborgare har Joyce fått ett uppehållstillstånd i Nederländerna. Joyce vill följa med Luuk på hans nästa affärsresa till Dublin. Eftersom Irland inte är ett Schengenland måste Joyce skaffa ett inresevisum för att kunna resa till Dublin med Luuk.

Ditt uppehållstillstånd har utfärdats av ett land utanför Schengenområdet och du vill resa till ett land i Schengenområdet

Ditt uppehållstillstånd har utfärdats av ett land utanför Schengenområdet och du vill resa till ett annat land utanför Schengenområdet

Inresevisum för kortare vistelser på upp till 90 dagar

Om dina anhöriga inte är EU-medborgare och behöver ett inresevisum ska de ansöka i förväg hos konsulatet eller ambassaden för det land de vill resa till. Om de reser tillsammans med dig eller till dig i ett annat EU-land, handläggs deras ansökan i regel snabbt och utan kostnad.

Varning

Dina anhöriga från länder utanför EU ska tydligt ange i sin visumansökan att de ansöker om inresevisum som anhörig till en utlandsboende EU-medborgare. Om det inte framgår riskerar de att få betala för fel typ av visum.

Visumansökan – styrkande handlingar

Anhöriga från ett land utanför EU måste bifoga följande handlingar till sin visumansökan:

Den här listan är uttömmande – dina anhöriga som inte är EU-medborgare behöver inte bifoga några andra styrkande handlingar till ansökan.

Visum som har utfärdats av ett Schengenland gäller för alla andra Schengenländer.

Varning

Om du bor utanför EU och dina anhöriga som inte är EU-medborgare följer med dig till ditt hemland eller åker dit på egen hand, gäller inte nödvändigtvis EU:s regler och visumavgifter kan bli aktuella.

Vid gränsen utan visum

Det är alltid bäst för de anhöriga som inte är EU-medborgare att informera sig i förväg och skaffa alla nödvändiga handlingar före resan.

Men om de skulle komma till gränsen med pass men utan visum ska gränsmyndigheterna ge dem möjlighet att på annat sätt visa att de är släkt med en utlandsboende EU-medborgare. De kan lägga fram bevis för sin identitet och sitt släktskap med en EU-medborgare (t.ex. vigselbevis eller födelseattest) och bevis på att de reser tillsammans med EU-medborgaren eller ska resa till honom eller henne (t.ex. bevis på att EU-medborgaren redan bor i det land de är på väg till). Om de kan bevisa sitt släktskap ska de normalt få ett inresevisum på plats.

Om dina anhöriga har svårt att få visum kan du kontakta vår rådgivningstjänstLänk öppnas på ny sida.

Nekad inresa

I mycket sällsynta fall kan du eller dina anhöriga nekas att resa in i ett EU-land av hänsyn till ”allmän ordning och säkerhet eller av folkhälsoskäl”.

Myndigheterna måste i så fall visa att du eller dina anhöriga utgör ett ”verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot”.

Ni måste också få ett skriftligt beslut med motiveringen och information om hur och när ni kan överklaga.

Läs mer om EU:s inreseregler en es fr

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: