Senast kontrollerat: 24/04/2019

Makar och barn från EU

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Är du EU-medborgare och tänker flytta till ett annat EU-land för att bo, arbeta eller studera där? Tack vare EU:s regler blir det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur din make eller maka och dina barn och barnbarn kan flytta med dig om de också är EU-medborgare.

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller det landets regler.

Egen uppehållsrätt

Som EU-medborgare får din make eller maka och dina barn och barnbarn bo med dig i ett annat EU-land som arbetstagare, arbetssökande, pensionärer eller studerande – på samma villkor som gäller för dig själv.

Om du lever i ett samkönat äktenskap och flyttar till ett annat EU-land måste värdlandet erkänna din make/makas uppehållsrätt där. Det gäller även om samkönade äktenskap inte erkänns i landet.

Läs om villkor och formaliteter för

Du är försörjningsansvarig

Även om din make eller maka och dina barn och barnbarn inte tänker arbeta, söka jobb eller studera och inte får någon pension kan de ändå flytta med dig som dina anhöriga.

Stanna upp till tre månader

Som EU-medborgare får din make eller maka och dina barn och barnbarn bo i ditt nya EU-land på samma villkor som andra EU-medborgare.            

Stanna längre än tre månader

Om du är arbetstagare

Om du jobbar i ett annat land – som anställd, egenföretagare eller utsänd – får din make eller maka och dina barn och barnbarn också bo där utan att behöva uppfylla några andra villkor.

Om du är pensionär

Om du är pensionär och bor i ett annat EU-land får din familj också bo där om du har (för dig själv och hela din familj)

Om du är studerande

Om du är studerande och bor i ett annat EU-land får din familj också bo där om du

Registrering

Ta reda på hur du skaffar ett registreringsbevis för anhöriga som bor med dig.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare kan din make eller maka och dina barn och barnbarn få permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i landet i fem år utan avbrott, på samma villkor som gäller för dig.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill – även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt som styrker deras rätt till bosättning.

Om du dör

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt kan dina nära anhöriga som bodde med dig (make/maka, barn och barnbarn) ha rätt att stanna permanent om

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: