Senast kontrollerat: 17/11/2020

Makar och barn från EU

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Den 1 januari 2021 ändras reglerna för EU-medborgare som bor i eller flyttar till Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i eller flyttar till ett EU-land.

Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden

Du och dina anhöriga behåller i princip er permanenta uppehållsrätt i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag bor i Storbritannien/EU men har ännu inte permanent uppehållsrätt

Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill flytta till Storbritannien/EU

Du och dina anhöriga får flytta till Storbritannien eller till ett EU-land enligt gällande EU-regler fram till den 31 december 2020. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du sedan ansöka om uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du vill flytta till ett EU-land ska du kontakta landets myndigheter för att höra om du måste skriva in dig och ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill vistas en kortare period i Storbritannien/EU

De nuvarande reglerna om att anmäla närvaro, anmäla bosättning i ett annat EU-land, anmäla anhörigas bosättning (EU-medborgare) och skaffa uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare fortsätter att gälla åtminstone till den 31 december 2020.

Jag behöver hjälp

Om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen inte respekteras kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Detaljerad information om utträdesavtalet och medborgarnas rättigheter

Om du är gift med en EU-medborgare kan du ansluta dig till honom eller henne i ett annat EU-land antingen på grund av dina egna rättigheter som EU-medborgare eller som anhörig. Informationen på den här sidan gäller också för EU-medborgares barn och barnbarn som också själva är EU-medborgare och som ansluter sig till sin familj utomlands.

Egen uppehållsrätt

Som EU-medborgare har du rätt att bo, jobba, studera, söka jobb eller leva som pensionär var du vill i EU.

Du kan vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader utan att registrera dig där, men du kan behöva anmäla din närvaro. Du behöver bara ha ett giltigt nationellt id-kort eller pass. Om du vill stanna längre än tre månader kan du behöva registrera dig.

I många EU-länder måste du alltid bära med dig id-kortet eller passet. I dessa länder kan du få böta eller tillfälligt tas i förvar om du lämnar id-handlingarna hemma, men du kan inte skickas tillbaka till ditt hemland bara av den anledningen. Läs mer om utvisning.

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet.

Familjemedlem

Även om du inte själv planerar att jobba, söka jobb eller studera i ditt nya EU-land kan du ändå ansluta dig till din make, maka eller registrerade partner som familjemedlem.

Varning

Eftersom vissa EU-länder inte erkänner registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap kan det hända att de inte anser dig vara en familjemedlem. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

Registrering

Efter tre månader i ditt nya EU-land måste du registrera dig där.

Du måste lämna in följande handlingar till kommunen eller polisen:

Inga andra handlingar behövs.

Ditt bevis om registrering får du på en gång.

Avgifter

Beviset om registrering bör inte kosta mer än vad ett id-kort eller liknande handlingar kostar för landets medborgare.

Giltighet

Ditt bevis om registrering är giltigt tills vidare (det måste aldrig förnyas), men om du flyttar kan du behöva meddela den nya adressen till de lokala myndigheterna.

Var och hur man registrerar sig

Ta reda på var och hur du registrerar dina anhöriga som är EU-medborgare:

Gäller frågorna ett visst land?

Om värdlandet kräver det kan du få böta men inte bli utvisad om du

Om du har problem med att få ett bevis om registrering, kan du kontakta våra rådgivningstjänster Länk öppnas på ny sida.

Vad händer om ni skiljer er?

Om du är EU-medborgare som har egen uppehållsrätt i ett annat EU-land kan du fortsätta att bo där som tidigare även om du skiljer dig.

Läs om villkor och formaliteter för

Om du inte planerar att jobba eller studera i det andra EU-landet måste du bevisa att du har en heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga medel.

Vad händer om din partner dör?

Om din make, maka eller registrerade partner jobbade i ett annat EU-land och avled innan han eller hon hade fått permanent uppehållstillstånd där kan du få tillstånd att bo kvar i landet permanent

Krav på att lämna landet

Du får bo i det andra EU-landet så länge som du uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om du inte längre gör det kan myndigheterna kräva att du lämnar landet.

Värdlandet kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när du kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Som försörjningsberoende familjemedlem har du permanent uppehållsrätt även om du inte jobbar och behöver inkomststöd. Du ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets medborgare.

Läs om hur du får ett intyg om permanent uppehållsrätt.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: