Nazadnje pregledano: 13/06/2022

Zakonci in otroci, ki so državljani EU

Če ste državljan EU, se lahko svojemu zakonskemu partnerju, ki je državljan EU, pridružite v drugi državi EU na podlagi vaših pravic EU ali kot vzdrževani družinski član. Informacije na tej strani veljajo tudi za otroke in vnuke, državljane EU, ki se pridružijo družinskim članom, državljanom EU.

Pravica do prebivanja v tujini za državljane EU

Državljani EU imajo pravico, da se preselijo v katero koli drugo državo EU, da bi tam prebivali, delali, študirali, iskali zaposlitev ali se upokojili.

V drugi državi EU lahko prebivate tri mesece, ne da bi se vam bilo treba prijaviti, vendar boste morda morali prijaviti svoj prihod. Potrebujete samo veljavno osebno izkaznico ali potni list. Če želite ostati več kot tri mesece, boste morali prijaviti svoje prebivanje.

V številnih državah EU morate imeti vedno pri sebi osebno izkaznico ali potni list. Če osebne dokumente pozabite doma, vam lahko v nekaterih državah EU naložijo globo ali vas začasno pridržijo, vendar vas samo zaradi tega ne morejo prisilno vrniti v domovino. Pozanimajte se o izgonu.

Če ste v drugi državi EU zakonito prebivali neprekinjeno pet let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja v tej državi.

Pravica do prebivanja za vzdrževane družinske člane

Če v vaši novi državi EU ne nameravate delati, iskati zaposlitve ali študirati, se še vedno lahko pridružite svojemu zakonskemu ali registriranemu partnerju kot vzdrževani družinski član.

Opozorilo

Nekatere države EU ne priznavajo partnerske in registrirane partnerske skupnosti kot enakovredne zakonski skupnosti, zato vas lahko štejejo zavzdrževanega družinskega člana. V tem primeru preverite veljavne pravice do prebivanja in pogoje za druge sorodnike.

Več o priznavanju partnerskih skupnosti v Evropi.

Prijava prebivanja

Po treh mesecih prebivanja v novi državi EU, boste morali prijaviti svoje prebivanje.

Na upravni enoti ali krajevni policijski postaji boste morali predložiti naslednje dokumente:

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

Potrdilo o prijavi prebivanja se izda takoj.

Takse

Strošek izdaje potrdila ne sme biti večji od stroška, ki ga za izdajo osebne izkaznice ali podobnih dokumentov plačajo državljani zadevne države.

Veljavnost

Veljavnost potrdila o prijavi prebivanja je neomejena (ni ga treba podaljšati), vendar je treba lokalne organe obvestiti o vseh spremembah naslova.

Kje in kako se prijaviti v različnih državah

Kje in kako prijaviti prebivanje družinskih članov, državljanov EU, v državi gostiteljici:

Izberite državo

Če tako zahteva država gostiteljica, vam lahko naložijo globo, ne morejo pa vas izgnati, če:

Če v postopku pridobitve potrdila o prijavi prebivanja naletite na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč Odpri na zunanji povezavi.

Pravica do prebivanja po razvezi od zakonskega partnerja

Razveza ne vpliva na pravico državljana EU, da še naprej prebiva v državi gostiteljici EU, če izpolnjuje pogoje za prebivanje na podlagi svojih pravic.

Pogoji in formalnosti za:

Če v državi gostiteljici ne nameravate delati ali študirati, morate dokazati, da imate ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna finančna sredstva.

Pravica do prebivanja po smrti zakonskega partnerja

Če je vaš zakonski ali registrirani partner delal ali bil samozaposlen v drugi državi EU in je umrl, preden je tam pridobil pravico do stalnega prebivanja, lahko dobite dovoljenje za stalno prebivanje v državi gostiteljici EU v naslednjih primerih:

Zapustitev države in izgon

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če ne izpolnjujete več pogojev, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red in javno varnost.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu ali zapustitvi države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivanje

Kot vzdrževani družinski član imate pravico do stalnega prebivanja, tudi če ne delate in potrebujete dohodkovno podporo. Pripadajo vam enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Dovoljenje za stalno prebivanje izkazuje vašo brezpogojno pravico do prebivanja v državi.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: