Nazadnje pregledano: 24/04/2019

Zakonec in otroci, ki so državljani EU

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Če ste državljan EU in se preselite v drugo državo EU, da bi tam živeli, delali ali študirali, se vam lahko v skladu s predpisi EU v tujini pridružijo družinski člani. Na tej strani boste našli informacije o tem, kdaj in kako se vam lahko pridružijo zakonski partner, otroci in vnuki, če so državljani EU.

Za državljane EU, ki ne živijo v drugi državi EU, veljajo samo nacionalni predpisi.

Pravica do prebivanja v tujini za državljane EU

Vaš zakonec, otroci in vnuki, ki so državljani EU in so delavci, iskalci zaposlitve, upokojenci ali študenti, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas.

Pogoji in formalnosti za:

Pravica do prebivanja v tujini za vzdrževane družinske člane

Vaš zakonec, otroci in vnuki se ne nameravajo zaposliti ali poiskati službe, ne študirajo in niso upokojeni?

V tujini se vam še vedno lahko pridružijo kot vzdrževani družinski člani.

Če ste v zakonski zvezi istospolnih partnerjev in se preselite v drugo državo EU, mora država gostiteljica priznati pravico do prebivanja v tej državi za vašega zakonskega partnerja. To pravilo se uporablja, tudi če v državi gostiteljici zakonska zveza istospolnih partnerjev ni priznana.

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Kot državljani EU lahko zakonec, otroci in vnuki prebivajo z vami v novi državi EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane EU.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Za delavce

Če delate v drugi državi članici EU (kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni na delo), lahko vaš zakonec, vzdrževani otroci oziroma vnuki prebivajo z vami, ne da bi morali izpolnjevati katere koli druge pogoje.

Za upokojence

Zakonec, vzdrževani otroci oziroma vnuki upokojenca, ki prebiva v drugi državi EU, lahko prebivajo z njim, če vsi (upokojenec in družinski člani) izpolnjujejo naslednje pogoje:

Za študente

Zakonec, vzdrževani otroci oziroma vnuki študenta, ki prebiva v drugi državi EU, lahko prebivajo z njim, če izpolnjuje naslednje pogoje:

Prijava prebivanja

Kako pridobiti potrdilo o prijavi prebivanja za družinske člane, ki so državljani EU

Zapustitev države in izgon

Vaš zakonec, otroci in vnuki lahko prebivajo z vami v državi gostiteljici, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko pristojni organi v državi prebivanja izrečejo ukrep izgona, če lahko dokažejo, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivanje

Vaš zakonec, otroci in vnuki, ki so državljani EU, lahko pod enakimi pogoji, kot veljajo za vas, pridobijo pravico do stalnega prebivanja, če so v državi gostiteljici zakonito in neprekinjeno prebivali pet zaporednih let.

Ostanejo lahko torej tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo denarno socialno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki jim priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Smrt

Če delavec ( zaposleni ali samozaposleni) na delu v drugi državi EU umre, preden izpolni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, so njegovi družinski člani (zakonec, otroci, vnuki), ki so v času smrti prebivali z delavcem, upravičeni do posebne obravnave. To morda pomeni, da lahko pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, pod pogojem:

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: