Nazadnje pregledano: 07/04/2022

Načrtovanje čezmejnega dedovanja

Izberete lahko zakonodajo svoje matične države

Zapuščinski postopek običajno vodi organ – pogosto sodišče ali notar v državi EU vašega zadnjega prebivališča. Ta organ bo v večini primerov uporabil svoje nacionalno pravo.

Toda po pravilih EU lahko izberete pravo države, katere državljanstvo imate – ne glede na to, ali je to država EU ali ne.

Če imate več državljanstev, lahko izberete pravo katere koli od teh držav.

V svoji oporoki ali v posebni izjavi morate izrecno in jasno navesti, katero nacionalno pravo ste izbrali. Vaša oporoka ali izjava se bo štela za veljavno, če bo v skladu z zahtevami:

Kdaj lahko organi zavrnejo vašo odločitev

Kaj ureja dedno pravo

Nacionalno pravo, ki se uporablja za dedovanje, ne glede na to, ali je to pravo države, v kateri ste nazadnje prebivali ali pravo matične države, bo urejalo prenos vseh stvari, ne glede na njihovo lokacijo, in ne glede na to, ali gre za premičnine (npr. avtomobil ali bančni račun) ali nepremičnine (na primer hiša).

Nacionalno pravo bo opredelilo vprašanja, kot so:

Pravila EU o dedovanju ne določajo, kateri organ ali katero pravo ureja nekatere zadeve, povezane z dedovanjem, denimo:

Praktični primer

Brian je irski upokojenec, ki se je po upokojitvi preselil v Francijo, kjer ima hišo in kjer živi že več kot osem let – zadnjih pet s partnerico Anne.

Ker Brian živi v Franciji, bo mogoče najbolje, da njegovi dediči uredijo prenos zapuščine pri notarju v Franciji. Brianovo zapuščino bo praviloma urejalo francosko pravo, ker je Brian nazadnje prebival v Franciji. Francosko pravo bo določilo, kdo je dedič, kateri deleži v zapuščini so nujni deleži njegovih otrok ter kakšne so pravice Anne, s katero ni bil poročen.

Vendar irsko pravo daje Brianu več svobode pri odločanju, kdo bo podedoval njegovo zapuščino. Zato se je Brian odločil v svoji oporoki navesti, da se mora pri prehodu zapuščine na dediče uporabiti irsko pravo ter da Anne deduje vse njegovo premoženje v Franciji.

Nacionalno dedno pravo

Informacije o postopkih dedovanja, dedičih in njihovih deležih, veljavnosti oporok in še več, za vse države EU.

Izberite državo:

 • Avstrijaatsl
 • Belgijabesl
 • Bolgarijabgsl
 • Hrvaškacrsl
 • Cipercysl
 • Češkaczsl
 • Estonijaeesl
 • Finskafisl
 • Francijafrsl
 • Nemčijadesl
 • Grčijagrsl
 • Madžarskahusl
 • Italijaitsl
 • Latvijalvsl
 • Litvaltsl
 • Luksemburglusl
 • Maltamtsl
 • Nizozemskanlsl
 • Poljskaplsl
 • Portugalskaptsl
 • Romunijarosl
 • Slovaškasksl
 • Slovenijasisl
 • Španijaessl
 • Švedskasesl

Čezmejno dedovanje

Seznanite se s tem, kako lahko vaši družinski člani in vaši bližnji urejajo vašo zapuščino, kadar se pri prehodu zapuščine na dediče lahko uporabi pravo različnih držav EU.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: