Nazadnje pregledano: 30/06/2020

Programi financiranja EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Evropska unija ima na voljo različne programe financiranja, v okviru katerih lahko zaprosite za dve različni vrsti podpore glede na svojo poslovno dejavnost ali projekt: neposredno in posredno financiranje.

Neposredno financiranje

Dodeljevanje neposrednih finančnih sredstev upravljajo evropske institucije. Na voljo sta dve obliki financiranja: nepovratna sredstva in javna naročila. Prijave za nepovratna sredstva in naročila, s katerimi upravlja Evropska komisija, lahko oddate na portalu za financiranje in javna naročilaen.

Nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva so namenjena podpori posameznim projektom v zvezi s politikami EU. Običajno se dodelijo z javnim razpisom, t.i. razpisom za zbiranje predlogov.

Upravičenci

Za finančno podporo lahko zaprosijo podjetja ali povezane organizacije (poslovna združenja, ponudniki podpornih storitev, svetovalci itd.), ki upravljajo projekte v interesu EU ali prispevajo k izvajanju programov in politik EU.

Javna naročila

Z javnimi naročili institucije EU naročajo storitve, blago in gradbena dela, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, denimo študije, pripravo izobraževanj in konferenc, računalniško opremo itd.

Posredno financiranje

Nacionalni in regionalni organi upravljajo posredno financiranje, ki predstavlja skoraj 80 % proračuna EU, in sicer predvsem v okviru 5 velikih skladov pod okriljem evropskih strukturnih in investicijskih skladoven.

Skladi so naslednji:

Kako do evropskih sredstev?

Za nepovratna sredstva lahko zaprosite pri ustreznih regionalnih in nacionalnih organih države ( organih upravljanja), v kateri imate registrirani sedež.

Tako je ministrstvo za kmetijstvoen v vaši državi odgovorno za financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Če se želiti prijaviti za sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, se morate obrniti na nacionalne kontaktne točkepdfen .

Kako poteka financiranje s sredstvi EUen.
 

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Javna posvetovanja

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: