Nazadnje pregledano: 17/02/2023

Zamuda pri plačilu

Če vaše podjetje proda blago stranki oziroma opravi storitev (po pogodbenih pogojih) in poslovna stranka ne plača računa do dogovorjenega roka, ste upravičeni do izplačila zamudnih obresti in nadomestila pri dolgovanem znesku.

To velja za vse poslovne transakcije z drugimi podjetji (tudi s samozaposlenimi podjetniki, pod pogojem, da je transakcija v okviru njihove samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti ) in z javnimi organi.

Opozorilo

To pravilo in pravila v nadaljevanju se ne uporabljajo:

  • če je poslovna stranka v postopku zaradi insolventnosti (vključno s postopkom za prestrukturiranje dolga)
  • za plačila odškodnine (na primer od zavarovalnice)

Uporabite informativni izračun obresti za svoje terjatve ali izberite spodnjo situacijo.

Denar mi dolguje:

Denar mi dolguje podjetje

Denar mi dolguje javni organ

Denar mi dolguje potrošnik

V poslovanju s potrošniki ne morete terjati zamudnih obresti. Zgornja pravila se ne uporabljajo za težave s plačili potrošnikov. Več informacij za reševanje težav s potrošniki:

Moje podjetje ima sedež v državi EU (V tem primeru 27 držav članic EU), denar mi dolguje podjetje, ki posluje v tej isti državi.

Izračun dolgovanih obresti

Če ste izpolnili pogodbene in zakonske obveznosti in je za zamudo odgovorna stranka (kadar ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati), lahko upravičeno zahtevate zamudne obresti in nadomestilo stroškov izterjave.

Kdaj začnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po poteku roka za plačilo, določenega v pogodbi.

Če plačilnega roka niste določili v pogodbi, zamudne obresti postanejo izterljive po 30 koledarskih dneh od dneva, ko stranka prejme vaš račun ali zahtevek za plačilo.

Če nimate podatkov o datumu prejema računa, lahko terjate plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

Če poslovni stranki pošljete račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začnejo obresti teči šele po dnevu dobave oz. izvedbe.

Kakšna je obrestna mera?

Zamudne obresti lahko obračunate po meri, dogovorjeni v pogodbi. Če obrestna mera ni določena v pogodbi, se uporabi predpisana obrestna mera.

Predpisana obrestna mera po državah

Država EU 1. januar 2023 - 30. junij 2023
Avstrija 11.08
Belgija 10,50
Bolgarija 10,00
Hrvaška 10,50
Ciper 10,50
Češka 15,00
Danska 9,90
Estonija 10,50
Finska 10,50
Francija 12,50
Nemčija 10,62
Grčija 10,50
Madžarska 21,00
Irska 10,50
Italija 10,50
Latvija 10,50
Litva 10,50
Luksemburg 10,50
Malta 10,50
Nizozemska 12,00
Poljska (zdravstvenega sektorja) 14,75
Poljska (drugih sektorjih) 16,75
Portugalska 10,50
Romunija 15,00
Slovaška 10,50
Slovenija 10,50
Španija 10,50
Švedska 11,00

Z informativnim izračunom obresti lahko ugotovite, koliko obresti lahko upravičeno zahtevate.

Nadomestilo stroškov izterjave

Poleg obresti imate za vsak neplačani zapadli račun pravico zahtevati nadomestilo za stroške izterjave v pavšalnem znesku 40 evrov (ali enakovredno) (v nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji, izračunan glede na vrednost računa).

Če so stroški, ki jih imate z izterjavo dolga (npr. upravni stroški, plačilo agenciji za izterjavo dolga, plačilo odvetniku), višji od tega zneska, lahko zahtevate še razumno dodatno nadomestilo.

DDV

Obresti obračunate na bruto znesek dolgovanega plačila (vključno z DDV), toda DDV na obresti ne plačate.

Kako izterjati dolgovani znesek

Moje podjetje ima sedež v državi EU (V tem primeru 27 držav članic EU), denar mi dolguje podjetje, ki posluje v drugi (V tem primeru 28 držav EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica)državi EU (V tem primeru 28 držav EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica) .

Pogodbe ureja pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki. Najprej torej preverite, katero pogodbeno pravo velja za vašo pogodbo.

Če pri sklenitvi pogodbe z vašo stranko niste določili veljavnega prava, pravila izterjave zapadlih plačil ureja pravo države, v kateri je običajno prebivališče upnika.

To pravilo velja tako za prodajo blaga kot za opravljanje storitev.

Opozorilo

Če vašo pogodbo urejajo zakoni države zunaj EU, se naslednja pravila morebiti ne uporabljajo .

Izračun dolgovanih obresti

Če ste izpolnili pogodbene in zakonske obveznosti in je za zamudo odgovorna stranka (kadar ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati), lahko upravičeno zahtevate zamudne obresti in nadomestilo stroškov izterjave.

Kdaj začnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po poteku roka za plačilo, določenega v pogodbi.

Če plačilnega roka niste določili v pogodbi, zamudne obresti postanejo izterljive po 30 koledarskih dneh od dneva, ko stranka prejme vaš račun ali zahtevek za plačilo.

Če nimate podatkov o datumu prejema računa, lahko terjate plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

Če poslovni stranki pošljete račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začnejo obresti teči šele po dnevu dobave oz. izvedbe.

Kakšna je obrestna mera?

Zamudne obresti lahko obračunate po meri, dogovorjeni v pogodbi. Če obrestna mera ni določena v pogodbi, se uporabi predpisana obrestna mera.

Predpisana obrestna mera po državah

Država EU 1. januar 2023 - 30. junij 2023
Avstrija 11.08
Belgija 10,50
Bolgarija 10,00
Hrvaška 10,50
Ciper 10,50
Češka 15,00
Danska 9,90
Estonija 10,50
Finska 10,50
Francija 12,50
Nemčija 10,62
Grčija 10,50
Madžarska 21,00
Irska 10,50
Italija 10,50
Latvija 10,50
Litva 10,50
Luksemburg 10,50
Malta 10,50
Nizozemska 12,00
Poljska (zdravstvenega sektorja) 14,75
Poljska (drugih sektorjih) 16,75
Portugalska 10,50
Romunija 15,00
Slovaška 10,50
Slovenija 10,50
Španija 10,50
Švedska 11,00

Z informativnim izračunom obresti lahko ugotovite, koliko obresti lahko upravičeno zahtevate.

Nadomestilo stroškov izterjave

Poleg obresti imate za vsak neplačani zapadli račun pravico zahtevati nadomestilo za stroške izterjave v pavšalnem znesku 40 evrov (ali enakovredno) (v nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji, izračunan glede na vrednost računa).

Če so stroški, ki jih imate z izterjavo dolga (npr. upravni stroški, plačilo agenciji za izterjavo dolga, plačilo odvetniku), višji od tega zneska, lahko zahtevate še razumno dodatno nadomestilo.

Kako izterjati dolgovani znesek

Moje podjetje ima sedež v državi EU (V tem primeru 27 držav članic EU), denar mi dolguje javni organ, ki posluje v tej isti državi.

Izračun dolgovanih obresti

Če ste izpolnili pogodbene in zakonske obveznosti in je za zamudo odgovorna stranka (kadar ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati), lahko upravičeno zahtevate zamudne obresti in nadomestilo stroškov izterjave.

Kdaj začnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po poteku roka za plačilo, določenega v pogodbi.

Če plačilnega roka niste določili v pogodbi, zamudne obresti postanejo izterljive po 30 koledarskih dneh od dneva, ko stranka prejme vaš račun ali zahtevek za plačilo.

Če nimate podatkov o datumu prejema računa, lahko terjate plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

Če poslovni stranki pošljete račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začnejo obresti teči šele po dnevu dobave oz. izvedbe.

Kakšna je obrestna mera?

Obresti lahko obračunate po predpisani obrestni meri.

Predpisana obrestna mera po državah

Država EU 1. januar 2023 - 30. junij 2023
Avstrija 11.08
Belgija 10,50
Bolgarija 10,00
Hrvaška 10,50
Ciper 10,50
Češka 15,00
Danska 9,90
Estonija 10,50
Finska 10,50
Francija 12,50
Nemčija 10,62
Grčija 10,50
Madžarska 21,00
Irska 10,50
Italija 10,50
Latvija 10,50
Litva 10,50
Luksemburg 10,50
Malta 10,50
Nizozemska 12,00
Poljska (zdravstvenega sektorja) 14,75
Poljska (drugih sektorjih) 16,75
Portugalska 10,50
Romunija 15,00
Slovaška 10,50
Slovenija 10,50
Španija 10,50
Švedska 11,00

Z informativnim izračunom obresti lahko ugotovite, koliko obresti lahko upravičeno zahtevate.

Nadomestilo stroškov izterjave

Poleg obresti imate za vsak neplačani zapadli račun pravico zahtevati nadomestilo za stroške izterjave v pavšalnem znesku 40 evrov (ali enakovredno) (v nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji, izračunan glede na vrednost računa).

Če so stroški, ki jih imate z izterjavo dolga (npr. upravni stroški, plačilo agenciji za izterjavo dolga, plačilo odvetniku), višji od tega zneska, lahko zahtevate še razumno dodatno nadomestilo.

Kako izterjati dolgovani znesek

Opomba: če javni organ redno zamuja s plačili, se lahko uradno pritožite pri Evropski komisiji.

Moje podjetje ima sedež v državi EU (V tem primeru 27 držav članic EU), denar mi dolguje javni organ, ki posluje v drugi državi EU (V tem primeru 28 držav EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica).

Pogodbe ureja pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki. Najprej torej preverite, katero pogodbeno pravo velja za vašo pogodbo.

Izračun dolgovanih obresti

Če ste izpolnili pogodbene in zakonske obveznosti in je za zamudo odgovorna stranka (kadar ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati), lahko upravičeno zahtevate zamudne obresti in nadomestilo stroškov izterjave.

Kdaj začnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po poteku roka za plačilo, določenega v pogodbi.

Če plačilnega roka niste določili v pogodbi, zamudne obresti postanejo izterljive po 30 koledarskih dneh od dneva, ko stranka prejme vaš račun ali zahtevek za plačilo.

Če nimate podatkov o datumu prejema računa, lahko terjate plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

Če poslovni stranki pošljete račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začnejo obresti teči šele po dnevu dobave oz. izvedbe.

Kakšna je obrestna mera?

Obresti lahko obračunate po predpisani obrestni meri.

Predpisana obrestna mera po državah

Država EU 1. januar 2023 - 30. junij 2023
Avstrija 11.08
Belgija 10,50
Bolgarija 10,00
Hrvaška 10,50
Ciper 10,50
Češka 15,00
Danska 9,90
Estonija 10,50
Finska 10,50
Francija 12,50
Nemčija 10,62
Grčija 10,50
Madžarska 21,00
Irska 10,50
Italija 10,50
Latvija 10,50
Litva 10,50
Luksemburg 10,50
Malta 10,50
Nizozemska 12,00
Poljska (zdravstvenega sektorja) 14,75
Poljska (drugih sektorjih) 16,75
Portugalska 10,50
Romunija 15,00
Slovaška 10,50
Slovenija 10,50
Španija 10,50
Švedska 11,00

Z informativnim izračunom obresti lahko ugotovite, koliko obresti lahko upravičeno zahtevate.

Nadomestilo stroškov izterjave

Poleg obresti imate za vsak neplačani zapadli račun pravico zahtevati nadomestilo za stroške izterjave v pavšalnem znesku 40 evrov (ali enakovredno) (v nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji, izračunan glede na vrednost računa).

Če so stroški, ki jih imate z izterjavo dolga (npr. upravni stroški, plačilo agenciji za izterjavo dolga, plačilo odvetniku), višji od tega zneska, lahko zahtevate še razumno dodatno nadomestilo.

Kako izterjati dolgovani znesek

Opomba: če javni organ redno zamuja s plačili, se lahko uradno pritožite pri Evropski komisiji.

Informativni izračun obresti

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: