Nazadnje pregledano: 27/03/2019

Zamuda pri plačilu

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Če vaše podjetje proda blago stranki oziroma opravi storitev (po pogodbenih pogojih) in poslovna stranka ne plača računa do dogovorjenega roka, ste upravičeni do izplačila zamudnih obresti in nadomestila pri dolgovanem znesku.

To velja za vse poslovne transakcije z drugimi podjetji (tudi s samozaposlenimi podjetniki, pod pogojem, da je transakcija v okviru njihove samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti ) in z javnimi organi.

To pravilo in pravila v nadaljevanju se ne uporabljajo:

 • če je poslovna stranka v postopku zaradi insolventnosti (vključno s postopkom za prestrukturiranje dolga)
 • za plačila odškodnine (na primer od zavarovalnice)

 

Denar mi dolguje:

 

Denar mi dolguje podjetje

 

Denar mi dolguje javni organ

 

Denar mi dolguje potrošnik

V poslovanju s potrošniki ne morete terjati zamudnih obresti. Zgornja pravila se ne uporabljajo za težave s plačili potrošnikov. Več informacij za reševanje težav s potrošniki:

 

Moje podjetje ima sedež v državi EU, denar mi dolguje podjetje, ki posluje v tej isti državi

Vaše pravice

Če ste izpolnili svoje pogodbene in zakonske obveznosti in je za zamudo odgovorna poslovna stranka (tj. ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati), potem ste upravičeni do izterjatve zamudnih obresti in nadomestila za stroške izterjave zapadlega plačila

Kdaj začnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po poteku roka za plačilo, določenega v pogodbi.

Če plačilnega roka niste določili v pogodbi, zamudne obresti postanejo izterljive po 30 koledarskih dneh od dneva, ko stranka prejme vaš račun ali zahtevek za plačilo.

Če nimate podatkov o datumu prejema računa, lahko terjate plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

Če poslovni stranki pošljete račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začnejo obresti teči šele po dnevu dobave oz. izvedbe.

Kakšna je obrestna mera?

Zamudne obresti lahko obračunate po meri, dogovorjeni v pogodbi. Če obrestna mera ni določena v pogodbi, se uporabi predpisana obrestna mera.

Predpisana obrestna mera po državah

Država EU 1. januar 2019–30. junij 2019
Avstrija 8,58
Belgija 8,00
Bolgarija 10,00
Hrvaška 9,09
Ciper 8,00
Češka 9,75
Danska 8,05
Estonija 8,00
Finska 8,00
Francija 10,00
Nemčija 8,12
Grčija 8,00
Madžarska 8,90
Irska 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Litva 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Nizozemska 8,00
Poljska 9,50
Portugalska 8,00
Romunija 9,75
Slovaška 8,00
Slovenija 8,00
Španija 8,00
Švedska 7,50
Združeno kraljestvo 8,75

Uporabite naš kalkulator in izračunajte, kolikšne obresti imate pravico izterjati.

 

Nadomestilo stroškov izterjave

Poleg obresti imate za vsak neplačani zapadli račun pravico zahtevati nadomestilo za stroške izterjave v pavšalnem znesku 40 evrov (ali enakovredno) (v nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji, izračunan glede na vrednost računa).

Če so stroški, ki jih imate z izterjavo dolga (npr. upravni stroški, plačilo agenciji za izterjavo dolga, plačilo odvetniku), višji od tega zneska, lahko zahtevate še razumno dodatno nadomestilo.

DDV

Obresti obračunate na bruto znesek dolgovanega plačila (vključno z DDV), toda DDV na obresti ne plačate.

Kako izterjati dolgovani znesek

 1. Stranki pošljite račun skupaj z obrestmi in zneskom nadomestila.
 2. Obrnite se na nacionalni organ, ki vam lahko pomaga izterjati dolg.
 3. Uporabite storitve agencije za izterjavo dolgov.
 4. Na nacionalnem sodišču pridobite izvršilni naslov.

 

Moje podjetje ima sedež v državi EU, denar mi dolguje podjetje, ki posluje v drugi državi EU

Pogodbe ureja pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki. Najprej torej preverite, katero pogodbeno pravo velja za vašo pogodbo.

Če pri sklenitvi pogodbe z vašo stranko niste določili veljavnega prava, pravila izterjave zapadlih plačil ureja pravo države, v kateri je običajno prebivališče upnika.

To pravilo velja tako za prodajo blaga kot za opravljanje storitev.

Če pogodbo urejajo predpisi držav zunaj EU, se spodaj navedena pravila morebiti ne uporabljajo.

Vaše pravice

Če ste izpolnili svoje pogodbene in zakonske obveznosti in je za zamudo odgovorna poslovna stranka (tj. ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati), potem ste upravičeni do izterjatve zamudnih obresti in nadomestila za stroške izterjave zapadlega plačila

Kdaj začnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po poteku roka za plačilo, določenega v pogodbi.

Če plačilnega roka niste določili v pogodbi, zamudne obresti postanejo izterljive po 30 koledarskih dneh od dneva, ko stranka prejme vaš račun ali zahtevek za plačilo.

Če nimate podatkov o datumu prejema računa, lahko terjate plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

Če stranki pošljete račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začnejo obresti teči šele po dnevu dobave oz. izvedbe.

Kakšna je obrestna mera?

Zamudne obresti lahko obračunate po meri, dogovorjeni v pogodbi. Če obrestna mera ni določena v pogodbi, se uporabi predpisana obrestna mera.

Predpisana obrestna mera po državah

Država EU 1. januar 2019–30. junij 2019
Avstrija 8,58
Belgija 8,00
Bolgarija 10,00
Hrvaška 9,09
Ciper 8,00
Češka 9,75
Danska 8,05
Estonija 8,00
Finska 8,00
Francija 10,00
Nemčija 8,12
Grčija 8,00
Madžarska 8,90
Irska 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Litva 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Nizozemska 8,00
Poljska 9,50
Portugalska 8,00
Romunija 9,75
Slovaška 8,00
Slovenija 8,00
Španija 8,00
Švedska 7,50
Združeno kraljestvo 8,75

Uporabite naš kalkulator in izračunajte, kolikšne obresti imate pravico izterjati.

 

Nadomestilo stroškov izterjave

Poleg obresti imate za vsak neplačani zapadli račun pravico zahtevati nadomestilo za stroške izterjave v pavšalnem znesku 40 evrov (ali enakovredno) (v nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji, izračunan glede na vrednost računa).

Če so stroški, ki jih imate z izterjavo dolga (npr. upravni stroški, plačilo agenciji za izterjavo dolga, plačilo odvetniku), višji od tega zneska, lahko zahtevate še razumno dodatno nadomestilo.

Kako izterjati dolgovani znesek

 1. Stranki pošljite račun skupaj z obrestmi in zneskom nadomestila.
 2. Obrnite se na lokalnega člana mreže Enterprise Europe Network.
 3. Poiščite informacije v vodniku po čezmejnem upravljanju posojil in terjatev v EU.
 4. Preverite, ali se za vaš primer lahko uporabi katera od uredb EU o čezmejni izterjavi dolga.
 5. Uporabite storitve agencije za izterjavo dolgov.

 

Moje podjetje ima sedež v državi EU, denar mi dolguje javni organ, ki posluje v tej isti državi

Vaše pravice

Če ste izpolnili svoje pogodbene in zakonske obveznosti in je za zamudo odgovorna poslovna stranka (tj. ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati), potem ste upravičeni do izterjatve zamudnih obresti in nadomestila za stroške izterjave zapadlega plačila

Kdaj začnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po poteku roka za plačilo, določenega v pogodbi.

Če plačilnega roka niste določili v pogodbi, zamudne obresti postanejo izterljive po 30 koledarskih dneh od dneva, ko stranka prejme vaš račun ali zahtevek za plačilo.

Če nimate podatkov o datumu prejema računa, lahko terjate plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

Če stranki pošljete račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začnejo obresti teči šele po dnevu dobave oz. izvedbe.

Kakšna je obrestna mera?

Obresti lahko obračunate po predpisani obrestni meri.

Predpisana obrestna mera po državah

Država EU 1. januar 2019–30. junij 2019
Avstrija 8,58
Belgija 8,00
Bolgarija 10,00
Hrvaška 9,09
Ciper 8,00
Češka 9,75
Danska 8,05
Estonija 8,00
Finska 8,00
Francija 10,00
Nemčija 8,12
Grčija 8,00
Madžarska 8,90
Irska 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Litva 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Nizozemska 8,00
Poljska 9,50
Portugalska 8,00
Romunija 9,75
Slovaška 8,00
Slovenija 8,00
Španija 8,00
Švedska 7,50
Združeno kraljestvo 8,75

Uporabite naš kalkulator in izračunajte, kolikšne obresti imate pravico izterjati.

 

Nadomestilo stroškov izterjave

Poleg obresti imate za vsak neplačani zapadli račun pravico zahtevati nadomestilo za stroške izterjave v pavšalnem znesku 40 evrov (ali enakovredno) (v nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji, izračunan glede na vrednost računa).

Če so stroški, ki jih imate z izterjavo dolga (npr. upravni stroški, plačilo agenciji za izterjavo dolga, plačilo odvetniku), višji od tega zneska, lahko zahtevate še razumno dodatno nadomestilo.

Kako izterjati dolgovani znesek

 1. Stranki pošljite račun skupaj z obrestmi in zneskom nadomestila.
 2. Obrnite se na nacionalnega varuha človekovih pravic ali nacionalno sodišče.

Opomba: Če javni organ sistematično zamuja s plačili, lahko vložite uradno pritožbo pri Evropski komisiji.

 

Moje podjetje ima sedež v državi EU, denar mi dolguje javni organ, ki posluje v drugi državi EU

Pogodbe ureja pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki. Najprej torej preverite, katero pogodbeno pravo velja za vašo pogodbo.

Vaše pravice

Če ste izpolnili svoje pogodbene in zakonske obveznosti in je za zamudo odgovorna poslovna stranka (tj. ne gre za okoliščine, na katere ne more vplivati), potem ste upravičeni do izterjatve zamudnih obresti in nadomestila za stroške izterjave zapadlega plačila

Kdaj začnejo teči zamudne obresti?

Zamudne obresti začnejo teči prvi dan po poteku roka za plačilo, določenega v pogodbi.

Če plačilnega roka niste določili v pogodbi, zamudne obresti postanejo izterljive po 30 koledarskih dneh od dneva, ko stranka prejme vaš račun ali zahtevek za plačilo.

Če nimate podatkov o datumu prejema računa, lahko terjate plačilo zamudnih obresti po 30 koledarskih dneh od dneva dobave blaga oziroma izvedbe storitve.

Če stranki pošljete račun pred dobavo blaga oz. izvedbo storitve, začnejo obresti teči šele po dnevu dobave oz. izvedbe.

Kakšna je obrestna mera?

Obresti lahko obračunate po predpisani obrestni meri.

Predpisana obrestna mera po državah

Država EU 1. januar 2019–30. junij 2019
Avstrija 8,58
Belgija 8,00
Bolgarija 10,00
Hrvaška 9,09
Ciper 8,00
Češka 9,75
Danska 8,05
Estonija 8,00
Finska 8,00
Francija 10,00
Nemčija 8,12
Grčija 8,00
Madžarska 8,90
Irska 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Litva 8,00
Luksemburg 8,00
Malta 8,00
Nizozemska 8,00
Poljska 9,50
Portugalska 8,00
Romunija 9,75
Slovaška 8,00
Slovenija 8,00
Španija 8,00
Švedska 7,50
Združeno kraljestvo 8,75

Uporabite naš kalkulator in izračunajte, kolikšne obresti imate pravico izterjati.

 

Nadomestilo stroškov izterjave

Poleg obresti imate za vsak neplačani zapadli račun pravico zahtevati nadomestilo za stroške izterjave v pavšalnem znesku 40 evrov (ali enakovredno) (v nekaterih državah EU je ta znesek lahko višji, izračunan glede na vrednost računa).

Če so stroški, ki jih imate z izterjavo dolga (npr. upravni stroški, plačilo agenciji za izterjavo dolga, plačilo odvetniku), višji od tega zneska, lahko zahtevate še razumno dodatno nadomestilo.

Kako izterjati dolgovani znesek

 1. Stranki pošljite račun skupaj z obrestmi in zneskom nadomestila.
 2. Obrnite se na mrežo SOLVIT

Opomba: Če javni organ sistematično zamuja s plačili, lahko vložite uradno pritožbo pri Evropski komisiji.

 

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: