Nazadnje pregledano: 24/06/2022

Vloga za stalno opravljanje storitev

Če se nameravate za dalj časa preseliti v drugo državo EU, v kateri želite opravljati svoj regulirani poklic, boste morali zaprositi za priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Opozorilo

Za zdravnike, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, babice, zobozdravnike, farmacevte, arhitekte ali veterinarje velja načelo avtomatičnega priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Potrebni dokumenti

Vlogi za priznavanje poklicnih kvalifikacij morate priložiti naslednje dokumente:

Obravnavanje vloge

Po oddaji vloge in spremnih dokumentov mora organ:

Če organ ugotovi, da se zahteve za priznavanje kvalifikacij v vaši državi zelo razlikujejo od zahtev v državi gostiteljici, lahko zahteva, da opravite preizkus poklicne usposobljenosti ali poklicno usposabljanje. V takem primeru ne bodo sprejeli končne odločitve, dokler ne boste izpolnili teh dodatnih pogojev.

Opozorilo

Če od vas zahtevajo, da izpolnite dodatne pogoje in tako dokažete veljavnost svojih kvalifikacij, vam morajo omogočiti, da lahko izberete med preizkusom usposobljenosti in prilagoditvenim obdobjem. Za nekatere poklice pa lahko organ posebej zahteva bodisi preizkus usposobljenosti bodisi prilagoditveno obdobje.

Če organ ne sprejme odločitve v štirih mesecih, se lahko obrnete na naše službe za pomočOdpri na zunanji povezavi ali na nacionalno kontaktno točko za poklicne kvalifikacije. Če vam ne bodo mogli pomagati, zadevo predajte nacionalnemu sodišču.

Pogosta vprašanja

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: