Nazadnje pregledano: 03/02/2020

Vloga za stalno opravljanje storitev

Ali ima brexit posledice za vas?

Pravila in pogoji, predstavljeni na tej strani, se še naprej uporabljajo za državljane in državljanke EU v Združenem kraljestvu ter za državljane in državljanke Združenega kraljestva v EU.

Vse prošnje za priznanje poklicnih kvalifikacij za namene ustanavljanja, predložene pred 31. decembrom 2020, bodo ocenjene v skladu s pravom EU. Odločitve, sprejete na podlagi teh prošenj, bodo tudi po 31. decembru 2020 še naprej veljale tako v Združenem kraljestvu kot v EU.

Če pri uveljavljanju svojih pravic naletite na težave, se obrnite na naše službe za pomoč.

Če se nameravate za dalj časa preseliti v drugo državo EU, v kateri želite opravljati svoj regulirani poklic, boste morali zaprositi za priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Za zdravnike, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, babice, zobozdravnike, farmacevte, arhitekte ali veterinarje velja načelo avtomatičnega priznavanjaen poklicnih kvalifikacij.

Potrebni dokumenti

Vlogi za priznavanje poklicnih kvalifikacij morate priložiti naslednje dokumente:

Obravnavanje vloge

Po oddaji vloge in spremnih dokumentov mora organ:

Če organ ugotovi, da se zahteve za priznavanje kvalifikacij v vaši državi zelo razlikujejo od zahtev v državi gostiteljici, lahko zahteva, da opravite preizkus poklicne usposobljenosti ali poklicno usposabljanje. V takem primeru ne bodo sprejeli končne odločitve, dokler ne boste izpolnili teh dodatnih pogojev.

Če od vas zahtevajo, da izpolnite dodatne pogoje in tako dokažete veljavnost svojih kvalifikacij, vam morajo omogočiti, da lahko izberete med preizkusom usposobljenosti in prilagoditvenim obdobjem. Za nekatere poklice pa lahko organ posebej zahteva bodisi preizkus usposobljenosti bodisi prilagoditveno obdobje.

Če organ ne sprejme odločitve v štirih mesecih, se lahko obrnete na naše službe za pomoč ali na nacionalno kontaktno točkoen za poklicne kvalifikacije. Če vam ne bodo mogli pomagati, zadevo predajte nacionalnemu sodišču.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: