Nazadnje pregledano: 16/01/2023

Potovanje s hišnimi in drugimi živalmi v EU

Potovanje s hišnimi živalmi: psi, mačke in beli dihurji

Pravila EU poenostavljajo potovanje v drugo državo EU (v tem primeru v 27 držav EU ter na Norveško in Severno Irsko) s psom, mačko ali belim dihurjem. Ta pravila zajemajo tudi potovanje v EU iz države ali z ozemlja zunaj EU.

Vaša hišna žival lahko z nekaterimi izjemami potuje z vami v drugo državo EU ali iz tretje države v državo EU, če:

Opozorilo

Zgoraj opisana pravila EU za potovanje s hišnimi živalmi se uporabljajo za zasebna potovanja s hišnimi živalmi, ki ne vključujejo spremembe lastništva ali prodaje.

Potovalni dokumenti za vašega psa, mačko ali belega dihurja

Evropski potni list za hišne živali

Evropski potni list za hišne živali je dokument, ki upošteva standardni model EU in je nujen za potovanje med državami EU. Vsebuje opis hišne živali in podrobnosti o njej, vključno z njenim mikročipom ali vtetovirano kodo, ter evidenco cepljenj proti steklini in kontaktne podatke lastnika in veterinarja, ki je izdal potni list. Evropski potni list za hišne živali lahko za psa, mačko ali belega dihurja dobite pri vsakem pooblaščenem veterinarju (ki so mu ustrezni organi dovolili izdajati potne liste za hišne živali). Potni list za hišne živali ima doživljenjsko veljavnost, če je žival veljavno cepljena proti steklini.

Opozorilo

Če potujete v državo EU ali Severno Irsko iz Andore, Švice, s Ferskih otokov, iz Gibraltarja, z Grenlandije, Islandije, iz Lihtenštajna, Monaka, z Norveške, iz San Marina ali Vatikanske mestne države, lahko vaša hišna žival v EU vstopi tudi s potnim listom za hišne živali, izdanim v eni od teh držav ali ozemelj.

Veterinarsko spričevalo EU

Veterinarsko spričevalo EU je druga vrsta dokumenta, ki vsebuje posebne informacije o vaši hišni živali (identiteti, zdravju, cepljenjih proti steklini) in temelji na standardnem modelu EU.

Če potujete iz tretje države ali s tretjega ozemlja, mora imeti vaša hišna žival veterinarsko spričevalo EU, ki ga je izdal uradni državni veterinar v državi odhoda najpozneje 10 dni pred njenim prihodom v EU. Spričevalo velja za potovanja med državami EU štiri mesece od tega datuma ali do poteka cepljenja proti steklini, kar koli nastopi prej.

Poleg tega bi morali izpolniti in veterinarskemu spričevalu EU za hišno žival priložiti pisno izjavo, v kateri je navedeno, da gre za pot iz netrgovskih razlogov. Ta izjava se zahteva tudi, če vaša hišna žival potuje z osebo, ki ste jo pooblastili in je zanjo odgovorna. V tem primeru se vam mora hišna žival ponovno pridružiti v petih dneh po poti.

Opozorilo

Potni listi EU za hišne živali, izdani lastniku hišne živali s prebivališčem v Veliki Britaniji, od 1. januarja 2021 več ne veljajo za potovanje s hišnimi živalmi iz Velike Britanije v državo EU ali Severno Irsko.

Hišne živali, ki potujejo brez lastnika

Praviloma morajo hišne živali potovati z lastniki; vendar lahko vašo hišno žival namesto vas spremlja tudi druga oseba, če ima vaše pisno dovoljenje (ta pisna izjava je opisana zgoraj). Vendar pa se vam mora hišna žival ponovno pridružiti v petih dneh po njeni poti.

Opozorilo

Če vaša hišna žival potuje brez spremstva, bo morala izpolnjevati pravila o zdravju živali, ki veljajo za uvoz psov, mačk ali belih dihurjev v EU ali trgovanje z njimi znotraj EU.

Potovanje z več kot petimi hišnimi živalmi

Potujete lahko z največ petimi hišnimi živalmi, če pa imate več kot pet hišnih živali (psov, mačk ali belih dihurjev), morate predložiti dokaz, da:

Opozorilo

Če potujete z več kot petimi hišnimi živalmi (psi, mačkami ali belimi dihurji) in ne izpolnjujete nobenih navedenih izjem, morajo vaše hišne živali izpolnjevati pravila o zdravju živali, ki se uporabljajo za uvoz psov, mačk ali belih dihurjev v EU ali trgovanje z njimi znotraj EU.

Preverite podrobna pravila za potovanje s psom, mačko ali belim dihurjem:

Izberite državo, iz katere potujete:

Cepljenje proti steklini

Preden lahko vaša hišna žival potuje, jo mora pooblaščeni veterinar cepiti proti steklini. Cepljenje se šteje za veljavno, če je vaša hišna žival stara vsaj 12 tednov in je bila pred cepljenjem mikročipirana. Vaša hišna žival lahko najprej potuje 21 dni po zaključku protokola cepljenja. Poskrbeti morate, da so morebitna nadaljnja cepljenja opravljena pred potekom obdobja veljavnosti predhodnega cepljenja.

Cepljenje proti steklini – izjeme za mlade pse, mačke in bele dihurje

S hišno živaljo lahko potujete v Avstrijo, Bolgarijo, na Hrvaško, Češko, Dansko, v Estonijo, na Finsko, v Litvo, Luksemburg, Romunijo, na Slovaško, v Slovenijo in Švico, če je mlajša od 12 tednov in ni bila cepljena proti steklini ali če je staraod 12 do 16 tednov in je bila cepljena proti steklini, vendar še ni povsem odporna nanjo.

Da lahko potujete s hišno živaljo v naslednjih primerih:

  • mora biti potnemu listu vaše hišne živali priložena izjava z navedbo, da od skotitve do začetka potovanja ni imela stika z divjimi živalskimi vrstami, dovzetnimi za steklino,

ali

  • mora vašo hišno žival spremljati njena mati, pri čemer je iz njenega potnega lista razvidno, da je bila žival pred skotitvijo cepljena proti steklini.

Opozorilo

Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Španija, Švedska, Norveška in Severna Irska vam ne dovolijo vstopa na svoje ozemlje z mladičem, ki ni bil cepljen proti steklini ali je bil cepljen proti steklini, vendar še ni povsem odporen nanjo.

Posebna pravila za zdravljenje trakulje Echinococcus – velja le za pse

Če s psom potujete na Finsko, Irsko, Malto, Norveško ali v Severno Irsko, ga morate od 24 do 120 ur pred potovanjem zdraviti proti trakulji Echinococcus. Vse podrobnosti o zdravljenju morajo biti vnesene v potni list ali zdravstveno spričevalo EU vaše hišne živali.

Opozorilo

Zdravljenje proti trakulji Echinococcus se ne zahteva za pse, ki potujejo neposredno med Finsko, Irsko, Malto, Norveško in Severno Irsko.

Cepljenje proti steklini

Preden lahko vaša hišna žival potuje, jo mora pooblaščeni veterinar cepiti proti steklini. Cepljenje se šteje za veljavno, če je vaša hišna žival stara vsaj 12 tednov in je bila pred cepljenjem mikročipirana. Vaša hišna žival lahko najprej potuje 21 dni po zaključku protokola cepljenja. Poskrbeti morate, da so morebitna nadaljnja cepljenja opravljena pred potekom obdobja veljavnosti predhodnega cepljenja.

Cepljenje proti steklini – izjeme za mlade pse, mačke in bele dihurje

S hišno živaljo (psom, mačko ali belim dihurjem) lahko potujete v Avstrijo, na Češko in v Švico, če je mlajša od 12 tednov in ni bila cepljena proti steklini ali če je stara 12 do 16 tednov in je bila cepljena proti steklini, vendar še ni povsem odporna nanjo.

Da lahko potujete s hišno živaljo v naslednjih primerih:

  • mora biti zdravstvenemu spričevalu EU ali potnemu listu vaše hišne živali priložena izjava z navedbo, da od skotitve do začetka potovanja ni imela stika z divjimi živalskimi vrstami, dovzetnimi za steklino (le če potujete iz Andore, Švice, s Ferskih otokov, iz Gibraltarja, z Grenlandije, Islandije, iz Lihtenštajna, Monaka, z Norveške, iz San Marina in Vatikanske mestne države),

ali

  • mora vašo hišno žival spremljati njena mati, pri čemer je iz zdravstvenega spričevala EU ali potnega lista živali razvidno, da je bila pred njeno skotitvijo cepljena proti steklini (le če potujete iz Andore, Švice, s Ferskih otokov, iz Gibraltarja, z Grenlandije, Islandije, iz Lihtenštajna, Monaka, z Norveške, iz San Marina in Vatikanske mestne države).

Opozorilo

Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska, Norveška in Severna Irska vam ne dovolijo vstopa na svoje ozemlje z mlado živaljo, ki ni bila cepljena proti steklini ali je bila cepljena proti steklini, vendar še ni povsem odporna nanjo.

Posebna pravila za zdravljenje trakulje Echinococcus – velja le za pse

Če s psom potujete na Finsko, Irsko, Malto, Norveško ali v Severno Irsko, ga morate od 24 do 120 ur pred potovanjem zdraviti proti trakulji Echinococcus. Vse podrobnosti o zdravljenju morajo biti vnesene v potni list ali zdravstveno spričevalo EU vaše hišne živali.

Opozorilo

Zdravljenje proti trakulji Echinococcus se ne zahteva za pse, ki potujejo neposredno med Finsko, Irsko, Malto, Norveško in Severno Irsko.

Cepljenje proti steklini

Preden lahko vaša hišna žival potuje, jo mora pooblaščeni veterinar cepiti proti steklini. Cepljenje se šteje za veljavno, če je vaša hišna žival stara vsaj 12 tednov in je bila pred cepljenjem mikročipirana. Vaša hišna žival lahko najprej potuje 21 dni po zaključku protokola cepljenja. Poskrbeti morate, da so morebitna nadaljnja cepljenja opravljena pred potekom obdobja veljavnosti predhodnega cepljenja.

Cepljenje proti steklini – izjeme za mlade pse, mačke in bele dihurje

S hišno živaljo (psom, mačko ali belim dihurjem) lahko potujete v Avstrijo, na Češko in v Švico, če je mlajša od 12 tednov in ni bila cepljena proti steklini ali če je stara 12 do 16 tednov in je bila cepljena proti steklini, vendar še ni povsem odporna nanjo.

Da lahko potujete s hišno živaljo v naslednjih primerih:

  • mora biti zdravstvenemu spričevalu EU ali potnemu listu vaše hišne živali priložena izjava z navedbo, da od skotitve do začetka potovanja ni imela stika z divjimi živalskimi vrstami, dovzetnimi za steklino (le če potujete iz Andore, Švice, s Ferskih otokov, iz Gibraltarja, z Grenlandije, Islandije, iz Lihtenštajna, Monaka, z Norveške, iz San Marina in Vatikanske mestne države),

ali

  • mora vašo hišno žival spremljati njena mati, pri čemer je iz zdravstvenega spričevala EU ali potnega lista živali razvidno, da je bila pred njeno skotitvijo cepljena proti steklini (le če potujete iz Andore, Švice, s Ferskih otokov, iz Gibraltarja, z Grenlandije, Islandije, iz Lihtenštajna, Monaka, z Norveške, iz San Marina in Vatikanske mestne države).

Opozorilo

Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska, Norveška in Severna Irska vam ne dovolijo vstopa na svoje ozemlje z mlado živaljo, ki ni bila cepljena proti steklini ali je bila cepljena proti steklini, vendar še ni povsem odporna nanjo.

Posebna pravila za zdravljenje trakulje Echinococcus – velja le za pse

Če s psom potujete na Finsko, Irsko, Malto, Norveško ali v Severno Irsko, ga morate od 24 do 120 ur pred potovanjem zdraviti proti trakulji Echinococcus. Vse podrobnosti o zdravljenju morajo biti vnesene v potni list ali zdravstveno spričevalo EU vaše hišne živali.

Opozorilo

Zdravljenje proti trakulji Echinococcus se ne zahteva za pse, ki potujejo neposredno med Finsko, Irsko, Malto, Norveško in Severno Irsko.

Vstop v EU ali Severno Irsko s hišno živaljo

S hišno živaljo lahko v EU vstopite le na vstopni točki potnikov en v ciljni državi EU, njene dokumente in identiteto pa bodo preverili pristojni organi. Če vaša hišna žival ne opravi teh pregledov skladnosti, jo lahko organi vrnejo v državo odhoda, namestijo v karanteno, dokler ne izpolnjuje pravil EU o zdravju živali, če pa ni na voljo nobena od teh možnosti, lahko žival evtanazirajo.

Opozorilo

Če potujete iz Severne Irske v državo EU, vam ni treba uporabiti vstopne točke potnikov v ciljni državi EU.

Cepljenje proti steklini

Preden lahko vaša hišna žival potuje, jo mora pooblaščeni veterinar cepiti proti steklini. Cepljenje se šteje za veljavno, če je vaša hišna žival stara vsaj 12 tednov in je bila pred cepljenjem mikročipirana. Vaša hišna žival lahko najprej potuje 21 dni po zaključku protokola cepljenja. Poskrbeti morate, da so morebitna nadaljnja cepljenja opravljena pred potekom obdobja veljavnosti predhodnega cepljenja.

Poleg običajnih zahtev (mikročip, cepljenje proti steklini, po potrebi zdravljenje proti trakulji Echinococcus, zdravstveno spričevalo EU) mora imeti vaša hišna žival 30 dni po cepljenju proti steklini in najpozneje tri mesece pred potovanjem v EU opravljen test protiteles proti steklini. Pooblaščeni veterinar mora odvzeti vzorec krvi za testiranje, ki ga opravi potrjen laboratorij EU za testiranje krvi en .

Rezultati testa protiteles proti steklini morajo biti priloženi zdravstvenemu spričevalu EU vaše hišne živali.

Vstop v EU s hišno živaljo

S hišno živaljo lahko vstopite v EU le na vstopni točki potnikov en v ciljni državi EU, njene dokumente in identiteto pa bodo preverili pristojni organi. Če vaša hišna žival teh ne opravi teh pregledov skladnosti, jo lahko organi vrnejo v državo odhoda, namestijo v karanteno, dokler ne izpolnjuje pravil EU o zdravju živali, če pa ni na voljo nobena od teh možnosti, lahko žival evtanazirajo.

Potovanje z drugimi živalmi

Evropski potni listi za hišne živali se izdajajo le za pse, mačke in bele dihurje. Če v drugo državo EU potujete z drugimi hišnimi živalmi, kot so ptice, okrasne vodne živali, plazilci, glodavci ali zajci, informacije o pogojih za vstop preverite v nacionalnih predpisih en države, ki jo nameravate obiskati.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: