Nazadnje pregledano: 04/03/2022

Pokojnina v tujini

Starostne pokojnine

Zahtevek za pokojnino

Če ste delali v različnih državah EU, ste morda v vsaki od njih pridobili pravico do pokojnine.

Zahtevek za pokojnino vložite pri zavodu za pokojninsko zavarovanje v državi prebivališča ali v državi, v kateri ste nazadnje delali. Če v državi prebivališča nikoli niste delali, bo ta država vaš zahtevek poslala državi, v kateri ste nazadnje delali.

Ta država bo nato pristojna za obravnavo vašega zahtevka in zbiranje podatkov o prispevkih iz vseh držav, v katerih ste delali.

V nekaterih državah vam mora zavod za pokojninsko zavarovanje obrazec zahtevka za pokojnino poslati, še preden dopolnite starost za upokojitev, ki velja v tej državi. Če ga ne prejmete, pri zavodu za pokojninsko zavarovanje preverite, ali vam ga bodo poslali samodejno.

Opozorilo

Priporočamo, da zahtevek za pokojnino vložite vsaj šest mesecev pred načrtovano upokojitvijo, saj je postopek izračuna pokojninskih pravic iz različnih držav lahko precej dolg.

Potrebni dokumenti

Države zahtevajo različne dokumente, vendar boste zahtevku večinoma morali priložiti podatke o bančnem računu in osebni dokument.

Podrobnejše informacije boste dobili pri zavodu za pokojninsko zavarovanje, ki obravnava vaš zahtevek.

Razlike glede upokojitvene starosti

V nekaterih državah EU je starost za upokojitev višja kot v drugih.

V državi, v kateri prebivate (ali v kateri ste nazadnje delali), lahko prejmete starostno pokojnino šele, ko izpolnite predpisano starost za upokojitev, ki velja v tej državi. Če ste v preteklosti pridobili pravico do pokojnine v drugih državah, boste deleže pokojnine iz teh držav prejeli šele, ko boste izpolnili predpisano starost za upokojitev, ki velja v teh državah.

Zato vam priporočamo, da se v vseh državah, v katerih ste delali, vnaprej pozanimate, kako bo sprememba datuma upokojitve vplivala na vašo pokojnino.

Če boste v eni državi prej uveljavili pravico do pokojnine kot v drugi, bo to morda vplivalo na znesek pokojnine.

Več informacij boste dobili na pristojnem zavodu za pokojninsko zavarovanje v državi prebivališča oziroma v državah, kjer ste delali.

Več o upokojitveni starosti in pokojninskih sistemih v različnih državah EU:

Izberite državo

Praktični primer

Bodite pozorni na različno (višjo!) upokojitveno starost v drugih državah

Francozinja Caroline je 15 let delala na Danskem, nato se je vrnila v Francijo in tam končala poklicno pot. Ko je dopolnila 62 let, je (kot je to v navadi v Franciji) zaprosila za starostno pokojnino, vendar je prejela le majhen znesek.

Ker je stara 62 let, je Caroline upravičena le do francoskega deleža svoje pokojnine. Danski delež bo prejela šele, ko bo dopolnila 67 let, kar je predpisana starost za upokojitev na Danskem za Carolinino starostno skupino.

Obdobje upravičenosti

V nekaterih državah EU velja, da morate za pridobitev pravice do pokojnine delati določeno število let (t.i. delovna doba).

V tem primeru mora zavod za pokojninsko zavarovanje ob ugotavljanju, ali izpolnjujete pogoje za upokojitev, upoštevati vsa obdobja dela v drugih državah EU enako, kot če bi ves ta čas delali v tej državi ( načelo seštevanja dob).

Če tega ne stori, se obrnite na naše službe za pomočOdpri na zunanji povezavi.

Praktični primer

Tom je delal 4 leta v Nemčiji in 32 let na Portugalskem.

V Nemčiji velja, da za pridobitev pravice do pokojnine potrebujete vsaj 5 let delovne dobe. Ker je Tom v Nemčiji delal samo 4 leta, načeloma ne bi bil upravičen do starostne pokojnine v tej državi.

Vendar pa je moral nemški zavod za pokojninsko zavarovanje upoštevati tudi leta delovne dobe, ki jih je Tom nabral na Portugalskem. Tako so Tomu priznali pravico do pokojnine in mu izplačali pokojnino za 4 leta delovne dobe v Nemčiji.

Zavarovalno obdobje, krajše od enega leta

Če ste v eni državi pokojninsko zavarovanje plačevali manj kot eno leto, bodo morda veljala posebna pravila, saj nekatere države EU za kratka zavarovalna obdobja ne predvidevajo izplačila pokojnine: vaši meseci zavarovalne dobe ali prebivanja v državi, v kateri ste delali kratek čas, pa ne bodo izgubljeni - države, v katerih ste delali dlje časa, jih bodo upoštevale pri izračunu vaše pokojnine.

Če imate težave pri uveljavljanju pravic do pokojnine za zavarovalno dobo, krajšo od enega leta, se obrnite na naše službe za pomočOdpri na zunanji povezavi.

Odmera pokojnine

Pri odmeri pokojnine bodo zavodi za pokojninsko zavarovanje v vseh državah EU, v katerih ste delali, upoštevali prispevke, vplačane v pokojninski sistem njihove države, prispevke v drugih državah in delovno dobo v različnih državah.

Sorazmerna odmera EU

Vsak zavod za pokojninsko zavarovanje bo izračunal delež pokojnine, ki ga mora izplačati, in ob tem upošteval zavarovalno dobo iz vseh držav EU.

Najprej bo seštel vašo zavarovalno dobo iz vseh držav EU in izračunal višino pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi celotno zavarovalno dobo vplačevali prispevke v tej državi (t.i. teoretični znesek).

Nato bo ta znesek prilagodil dejanski zavarovalni dobi v tej državi (t.i. sorazmerna dajatev).

Nacionalna odmera

Če izpolnjujete pogoje za pridobitev pokojnine v posamezni državi, ne glede na morebitne zavarovalne dobe v drugih državah, bo zavod za pokojninsko zavarovanje izračunal tudi pokojnino na podlagi nacionalnega sistema (t.i. neodvisna dajatev).

Rezultat

Posamezni zavod za pokojninsko zavarovanje bo nato primerjal izračunana zneska sorazmerne dajatve in neodvisne dajatve v tej državi EU, nato pa vam odmeril tisti znesek, ki je višji.

Obrazložitev sklepa o odmeri pokojnine, ki ga sprejme posamezna država, boste prejeli na posebnem obrazcu P1.

Praktični primer

Rosa je 20 let delala v Franciji in 10 let v Španiji.

V obeh državah velja, da je za pridobitev pravice do pokojnine potrebnih vsaj 15 let delovne dobe. Vsaka država bo izračunala znesek pokojnine za Roso:

Francoski zavod za pokojninsko zavarovanje bo naredil dva izračuna:

  • najprej bo odmeril Rosino pokojnino na podlagi nacionalnega sistema za 20 let delovne dobe v Franciji - ta znesek bo denimo 800 evrov;
  • nato bo odmeril teoretični znesek, tj. pokojnino, do katere bi bila Rosa upravičena, če bi celotno delovno dobo (30 let) delala v Franciji - ta znesek bo denimo 1 500 evrov. Na podlagi tega zneska bo izračunal sorazmerno pokojnino, tj. delež tega zneska, ki pripada Rosi na podlagi dejanske delovne dobe v Franciji: 1 500 EUR x 20 let v Franciji/30 let skupne delovne dobe = 1 000 EUR

Rosa bo nato upravičena do višjega zneska - v tem primeru 1 000 evrov.

Španski zavod za pokojninsko zavarovanje ne bo odmeril pokojnine na podlagi nacionalnega sistema, saj Rosa ne izpolnjuje nacionalnih pogojev glede delovne dobe. Odmeril bo zgolj sorazmerni znesek EU, in sicer na podlagi teoretičnega zneska, tj. pokojnine, do katere bi bila Rosa upravičena, če bi celotno delovno dobo (30 let) delala v Španiji– ta znesek bo denimo 1 200 evrov.

Na podlagi tega zneska bo izračunal sorazmerno pokojnino, tj. delež tega zneska, ki pripada Rosi na podlagi dejanske delovne dobe v Španiji: 1 200 EUR x 10 let v Španiji/30 let skupne delovne dobe = 400 EUR

Rosa bo torej skupaj prejemala pokojnino v višini 1 400 evrov.

Izplačevanje pokojnine

Vsaka država, ki vam odmeri pokojnino, izplača ustrezen znesek na bančni račun v vaši državi prebivanja, če prebivate v Evropski uniji.

Če prebivate zunaj Evropske unije, boste morda morali odpreti bančni račun v vsaki državi EU, v kateri prejemate pokojnino.

Invalidska/vdovska/družinska pokojnina

Zgoraj navedena pravila se uporabljajo tudi za odmero invalidske, vdovske in družinske pokojnine. Opozarjamo na naslednje:

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: