Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Nazadnje pregledano : 05/03/2018

Pravice letalskih potnikov

Preverite, ali pravice letalskih potnikov veljajo v vašem primeru

 • Potniki, ki letijo na letališče znotraj EU z letalskim prevoznikom bodisi iz EU bodisi zunaj EU
 • Potniki, ki letijo na letališče v EU z letališča zunaj EU s prevoznikom EU
 • Potniki, ki letijo z letališča v EU v državo zunaj EU z letalskim prevoznikom bodisi iz EU bodisi zunaj EU

EU pomeni 28 držav EU, vključno z Guadeloupom, Francosko Gvajano, Martinikom, otoki Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Francoski Antili), Azori, Madeira in Kanarski otoki ter Islandijo, Norveško in Švico.

 • Potniki, ki letijo na letališče v EU z letališča zunaj EU s prevoznikom zunaj EU
 • Če ste za težave, povezane z letom, že prejeli nadomestilo (odškodnina, sprememba poti, pomoč) v skladu z zakonodajo države zunaj EU

EU ne zajema Ferskih otokov, otoka Man in Kanalskih otokov.

DA, preverite svoje pravice
Preverite svoje pravice
NE, nimate pravic
Nimate pravic

Oba, odhodni in povratni let, se štejeta za ločena leta, čeprav sta del ene rezervacije.

V nekaterih primerih letalski prevoznik ni isti, pri katerem ste kupili vozovnico. V primeru težav je odgovoren samo letalski prevoznik, ki upravlja let.

Načeloma mora biti na prijavnem okencu jasno vidno tiskano ali elektronsko obvestilo o pravicah letalskih potnikov v EU. Te informacije morajo biti prikazane tudi na sampostrežnih avtomatih na letališču in pri spletni prijavi na let. Pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta, več kot 2-urni zamudi pri odhodu ali večji zamudi pri prihodu na končni cilj, morate od prevoznika prejeti pisno obvestilo o pravilih, ki veljajo za odškodnino in pomoč.

Zavrnitev vkrcanja

Vkrcanje vam lahko zavrnejo:

 • iz varnostnih ali zdravstvenih razlogov ali če nimate ustreznih potovalnih dokumentov
 • če niste potovali na odhodnem letu, ki ste ga rezervirali v isti rezervaciji s povratnim letom
 • če niste potovali na drugih letih, vključenih v rezervacijo zaporednih letov
 • če nimate ustrezne dokumentacije za hišnega ljubljenčka, ki potuje z vami

Če ste se želeli pravočasno prijaviti z veljavno rezervacijo za let in potovalnimi dokumenti, vendar so vam zavrnili vkrcanje zaradi prevelikega števila rezervaciji ali zaradi operativnih razlogov in se letu niste odpovedali prostovoljno, ste upravičeni:

Odpoved leta

Do odpovedi leta pride, kadar:

 • je opuščen prvotni razpored letov in so vas premestili na drug načrtovan let
 • je letalo vzletelo, vendar se je moralo vrniti na odhodno letališče in so vas premestili na drug let
 • je letalo pristalo na letališču, ki ni končni cilj, naveden na vozovnici, razen:
  • če ste se strinjali s preusmeritvijo poti (pod primerljivimi pogoji prevoza in takoj ko je mogoče) na letališče vašega prvotnega končnega cilja ali na kateri koli drugi cilj, s katerim soglašate. V tem primeru se šteje, da ima let zamudo in ne gre za odpoved.
  • Letališče prihoda in letališče prvotnega končnega cilja sta v istem kraju, mestu ali regiji. V tem primeru se šteje, da ima let zamudo in ne gre za odpoved.

Če je let odpovedan, imate pravico do povračila, spremembe poti ali vrnitve, in tudi pravico do pomoči ter odškodnine. Do odškodnine ste upravičeni, če ste bili o odpovedi leta obveščeni manj kot dva tedna pred načrtovanim datumom odhoda. Letalski prevoznik mora obvezno dokazati, ali in kdaj ste bili osebno obveščeni o odpovedi leta. Če tega ne stori, se lahko za nadaljnjo pomočl obrnete na nacionalni organpdfEnglish .

Vendar pa se letalski prevoznik lahko izogne plačilu odškodnine, če dokaže, da je bil let odpovedan zaradi izrednih razmer, ki se jim s primernimi ukrepi ni dalo izogniti.

Zamuda

Če ima let pri odhodu zamudo, ste upravičeni do pomoči, povračila in povratnega leta, glede na dolžino zamude in razdaljo leta.

Če ste do končnega cilja prispeli z več kot 3-urno zamudo, ste upravičeni do odškodnine, razen če je bila zamuda zaradi izrednih razmer.

Premestitev v višji ali nižji razred

Če ste premeščeni v višji razred od rezerviranega, letalski prevoznik od vas ne sme zahtevati doplačila.

Če ste premeščeni v nižji razred od rezerviranega, ste upravičeni do povrnitve dela vrednosti vozovnice, odvisno od dolžine leta, in sicer:

a) 30 % – leti do 1 500 km

b) 50 % – leti znotraj EU nad 1 500 km (razen leti med EU in francoskimi čezmorskimi departmaji) in vsi drugi leti med 1 500 in 3 500 km

c) 75 % – leti, ki ne sodijo pod (a) ali (b), vključno z leti med EU in francoskimi čezmorskimi departmaji

Kadar vozovnica velja za dva ali več povezovalnih letov, ste upravičeni samo do odškodnine za let, na katerem ste bili premeščeni v nižji razred, in ne za celotno potovanje. Povračilo mora biti izplačano v 7 dneh.

Izgubljena, poškodovana, zamujena prtljaga

Oddana prtljaga

Če ste prtljago oddali in je ta izgubljena, poškodovana ali zamujena, je za škodo odgovoren letalski prevoznik. V tem primeru ste upravičeni do odškodnine v višini do približno 1 220 evrov. Toda če je škoda posledica okvare prtljage, do odškodnine niste upravičeni.

Ročna prtljaga

Če je poškodovana vaša ročna prtljaga in je za poškodbo odgovoren prevoznik, mora nadomestilo plačati prevoznik.

Turistično zavarovanje

Če imate v prtljagi dragocenosti, lahko z doplačilom zagotovite višje kritje vrednosti (nad 1 220 evri), vendar morate najkasneje ob prijavi na let dragocenosti posebej prijaviti pri letalskem prevozniku. Vsekakor pa je dobro skleniti zasebno turistično zavarovanje.

Odškodninski zahtevek

Zahtevek za odškodnino za izgubljeno ali poškodovano prtljago morate poslati letalskemu prevozniku pisno v sedmih dneh oziroma v 21 dneh pri zamujeni prtljagi. Standardnega obrazca EU za to ni.

Odškodnina – zavrnjeno vkrcanje, odpoved leta, zamuda pri prihodu

Znesek v evrih

Razdalja

250

Do 1 500 km

400

Nad 1 500 km znotraj EU in pri vseh ostalih letih med 1 500 in 3 500 km

600

Nad 3 500 km

Če prevoznik ponudi spremembo poti in do končnega cilja prispete z dveurno, triurno ali štiriurno zamudo, se lahko odškodnina zniža za 50 %.

Odškodnina – zavrnjeno vkrcanje

Če vam zavrnejo vkrcanje, ste vedno upravičeni do odškodnine.

Povezovalni let – ena rezervacija s sočasno prijavo

Če vam zavrnejo vkrcanje, ker prevoznik, ki opravlja povezovalni let, meni, da boste prispeli prepozno za vkrcanje na ta let (ker ima vaš prvi let zamudo), vam pripada odškodnina.

Povezovalni let – ločene rezervacije

Če imate za povezovalna leta ločeni vozovnici in se ne morete pravočasno prijaviti na naslednji let, ker ima prvi let zamudo, letalski prevozniki niso obvezani plačati odškodnine. Vendar če ima vaš prvi let več kot triurno zamudo, ste morebiti upravičeni do odškodnine pri prevozniku, ki opravlja prvi let.

Odškodnina – odpoved leta

Če je vaš let odpovedan, niste upravičeni do odškodnine:

 • če so vas o odpovedi leta obvestili več kot 14 dni prej
 • če so vas obvestili v času od 2 tednov do 7 dni pred načrtovanim odhodom in vam ponudili spremembo poti, ki omogoča:
  • da odpotujete največ 2 uri pred prvotno načrtovanim časom odhoda in
  • na končni cilj prispete manj kot 4 ure po prvotno načrtovanem času prihoda
 • če so vas obvestili v času od 2 tednov do 7 dni pred načrtovanim odhodom in vam ponudili spremembo poti, ki omogoča:
  • da odpotujete največ 1 uro pred prvotno načrtovanim časom odhoda in
  • na končni cilj prispete manj kot 2 ure po prvotno načrtovanem času prihoda

Do odškodnine niste upravičeni v primeru izrednih razmer, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, tudi če so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi.

Odškodnina – zamuda

 • Če do končnega cilja prispete s triurno ali daljšo zamudo, ste upravičeni do odškodnine, če so zamudo povzročile izredne razmere, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, tudi če so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi .
 • Če ste med potovanjem znotraj EU ali zunaj EU, kadar ste odpotovali iz države EU, zamudili povezovalni let, ste upravičeni do odškodnine, kadar na končni cilj prispete z več kot triurno zamudo. Ni pomembno, ali je prevoznik, ki opravlja povezovalne lete, prevoznik v EU ali zunaj EU.
 • Če odpotujete iz države zunaj EU na končni cilj v državi EU in zaporedne povezovalne lete opravljajo prevozniki zunaj EU in prevozniki EU oziroma samo prevozniki v EU, se v primeru večje zamude pri prihodu na končni cilj pri pravici do odškodnine upoštevajo samo prevozniki v EU.
 • Do odškodnine niste upravičeni, če zamudite povezovalne lete zaradi zamud pri varnostnem pregledu ali če na tranzitnem letališču niste upoštevali ure vkrcanja za vaš let.
 • Če sprejmete let na drugo letališče od tistega, ki ste ga prvotno rezervirali, in ima ta zamudo, ste upravičeni do odškodnine. Za izračun zamude se uporablja čas prihoda na letališče, naveden v prvotni rezervaciji, ali na cilj, dogovorjen s prevoznikom. Stroške prevoza med nadomestnim letališčem in letališčem iz prvotne rezervacije ali dogovorjenim ciljem mora poravnati prevoznik, ki opravlja let.
 • Če prevoznik ponudi spremembo poti in do končnega cilja prispete z dveurno, triurno ali štiriurno zamudo, se lahko odškodnina zniža za 50 %.

Pomoč v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali zamude pri odhodu

Letalski prevoznik vam mora med čakanjem na let ponuditi in zagotoviti brezplačno pomoč. Če pride do motenj pri potovanju, se obrnite na letalskega prevoznika, ki opravlja let. Letalski prevoznik bi moral tudi zagotoviti invalidom in njihovim psom vodnikom dostopno namestitev, če je na razpolago. Zagotoviti mora naslednjo pomoč:

 • osvežilne napitke
 • hrano
 • namestitev v hotelu (pri prevelikem številu rezervacij in potovanju naslednji dan)
 • prevoz do kraja namestitve in nazaj na letališče
 • dva brezplačna telefonska klica/sporočili po telefaksu, teleksu ali e-pošti

Če vam ne ponudijo pomoči in ste sami plačali za obroke in osvežilne napitke itd., vam mora prevoznik povrniti stroške, če so bili ti izdatki potrebni, razumni in primerni. V ta namen shranite vse račune. Do pomoči ste upravičeni, dokler čakate na spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza do končnega cilja in takoj, ko je mogoče, ali na povratni let.

V izrednih primerih se lahko letalski prevoznik odloči, da omeji ali odkloni pomoč, če bi ta povzročila nadaljnjo zamudo za potnike, ki čakajo na nadomestni let ali let z zamudo.

Povračilo stroškov, sprememba poti ali ponovna rezervacija v primeru zavrnitve vkrcanja ali odpovedi

Letalski prevoznik vam mora ponuditi, da lahko samo enkrat izberete med:

 • povračilom kupnine vozovnice in, pri povezovalnem letu, povratnim letom do letališča odhoda, takoj ko je mogoče
 • spremembo poti do končnega cilja, takoj ko je mogoče
 • spremembo poti na poznejši datum, ki vam ustreza, pod primerljivimi pogoji prevoza, glede na razpoložljivost prostih sedežev

Takoj, ko izberete eno od teh treh možnosti, nimate več pravice izbrati drugih dveh možnostih. Vendar pa bo moral letalski prevoznik morebiti še vedno zagotoviti odškodnino.

 • Če letalski prevoznik ne izpolni svoje obveznosti, da ponudi spremembo poti ali povratni let pod primerljivimi pogoji prevoza, takoj ko je mogoče, mora povrniti stroške leta.
 • Če vam letalski prevoznik ne ponudi izbire med povračilom stroškov in spremembo poti, ampak se enostransko odloči, da bo povrnil stroške kupnine prvotne vozovnice, ste upravičeni do dodatnega nadomestila razlike v ceni nove vozovnice (pod primerljivimi pogoji prevoza).
 • Če ste odhodni in povratni let rezervirali posebej pri različnih letalskih prevoznikih ter je bil odhodni let odpovedan, ste upravičeni do odškodnine samo za odpovedani let.

Kadar odhodni in povratni let, ki sta del iste rezervacije, opravljata različna prevoznika, in je odhodni let odpovedan, imate naslednje pravice:

 • odškodnina
 • izbirate lahko med i) povračilom celotne kupnine vozovnice (za odhodni in povratni let) in ii) spremembo poti za odhodni let

Izredne razmere – odpoved

Zaradi izrednih razmer je lahko odpovedanih več letov ali pride do zamud pri prihodu na končni cilj. Dogodki, ki se štejejo za izredne razmere, so lahko odločitve v zvezi z upravljanjem zračnega prometa, politična nestabilnost, slabe vremenske razmere in varnostna tveganja.

Za izredne razmere se ne štejejo naslednje situacije:

 • večina tehničnih težav, ki jih ugotovijo med vzdrževanjem letala ali jih povzroči slabo vzdrževanje letala
 • trk letaliških pomičnih stopnic za vkrcanje v letalo

Če se letalski prevoznik sklicuje na izredne razmere, mora jasno navesti razloge. Če tega ne stori, se lahko za nadaljnjo pomoč obrnete na nacionalni organpdfEnglish .

Izredne razmere – odpoved

Zaradi izrednih razmer je lahko odpovedanih več letov ali pride do zamud pri prihodu na končni cilj. Dogodki, ki se štejejo za izredne razmere, so lahko odločitve v zvezi z upravljanjem zračnega prometa, politična nestabilnost, slabe vremenske razmere in varnostna tveganja.

Za izredne razmere se ne štejejo:

 • večina tehničnih težav, ki jih ugotovijo med vzdrževanjem letala ali jih povzroči slabo vzdrževanje letala
 • trk letaliških pomičnih stopnic za vkrcanje v letalo

Če se letalski prevoznik sklicuje na izredne razmere, mora jasno navesti razloge. Letalskemu prevozniku ni treba plačati odškodnine zaradi odpovedi ali zamude pri prihodu, če lahko dokaže, da so odpoved ali zamudo povzročile izredne razmere, katerim se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi.

Uveljavite svoje pravice!

1. korak: Pritožite se pri letalskem prevozniku

Najprej morate letalskemu prevozniku poslati pritožbo z obrazcem za pritožbo zaradi kršitve pravic letalskih potnikov[119 KB]

2. korak: Pritožite se pri nacionalnih organih

Če od letalskega prevoznika niste prejeli odgovora na svojo pritožbo in menite, da so bile vaše pravice kršene, se lahko v razumnem časovnem okviru pritožite pri ustreznem nacionalnem organupdfEnglish v državi, v kateri se je zgodil incident.

3. korak: Uporabite alternativno reševanje sporov

Če niste zadovoljni z odgovorom letalskega prevoznika, ki ima sedež v EU, se lahko obrnete na organ za alternativno reševanje sporov. Če ste vozovnico kupili na spletu, lahko zahtevek vložite na platformi spletnega reševanja sporovEnglish.

Alternativno reševanje sporov in platforma spletnega reševanja sporov sta na voljo samo rezidentom EU.

4. korak: Predložite zadevo sodišču

Za lete med državami EU (ki jih opravlja samo en letalski prevoznik) lahko zahtevek za odškodnino v skladu s pravili EU vložite pri nacionalnem sodišču bodisi v državi prihoda ali odhoda. Zahtevek lahko vložite tudi na sodiščih v državi, v kateri ima letalski prevoznik sedež.

Časovni roki za pritožbo zoper letalskega prevoznika na nacionalnem sodišču so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili o zastaranju zahtevkov v vsaki državi EU.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  Pomoč in svetovanje

  Pomoč in nasvet evropskega potrošniškega centra v vaši državiEnglish