Nazadnje pregledano: 14/12/2022

Pravice letalskih potnikov

Pravice letalskih potnikov se uveljavljajo v naslednjih primerih:

Potovanje iz Združenega kraljestva v državo EU

Pravila EU o pravicah potnikov od 1. januarja 2021 več ne veljajo pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta ali zamudah za lete iz Združenega kraljestva v EU, če let opravlja prevoznik iz Združenega kraljestva ali druge nečlanice EU, tudi če ste let rezervirali pred tem datumom. Vendar se pravila EU še naprej uporabljajo od1. januarja 2021, če vaš let iz Združenega kraljestva v EU opravlja letalski prevoznik EU, razen če ste že prejeli odškodnino ali ugodnosti po zakonodaji Združenega kraljestva.

EU pomeni 27 držav EU, vključno z Guadeloupom, Francosko Gvajano, Martinikom, otoki Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Francoski Antili), Azori, Madeiro in Kanarskimi otoki (ne pa tudi Ferski otoki). Pravila EU veljajo tudi za lete na Islandijo en Odpri na zunanji povezavi, Norveško en Odpri na zunanji povezavi in Švico ter iz teh držav.

Opozorilo

Odhodni in povratni let se vedno štejeta za ločena leta, čeprav sta del ene rezervacije. V nekaterih primerih letalski prevoznik, ki opravlja let, ni isti, pri katerem ste kupili vozovnico. V primeru težav je odgovoren samo letalski prevoznik, ki opravlja let. Kadar letalski prevoznik pri drugem letalskem prevozniku najame letalo skupaj s posadko (zakup s posadko), ima prevoznik, ki najame letalo, operativno odgovornost in velja v skladu s pravili EU (Uredba 216/2004) za prevoznika, ki opravlja let.

Kaj se je zgodilo?

Kako uveljaviti svoje pravice?

Uveljavite svoje pravice!

Zavrnitev vkrcanja

Letalski prevoznik vam lahko zavrne vkrcanje:

Če ste se želeli pravočasno prijaviti z veljavno rezervacijo za let in potovalnimi dokumenti, vendar vam je letalski prevoznik zavrnil vkrcanje zaradi prevelikega števila rezervacij ali zaradi operativnih razlogov in se letu niste odpovedali prostovoljno, ste upravičeni do:

Potovanje iz Združenega kraljestva v državo EU

Pravila EU o pravicah potnikov od 1. januarja 2021 več ne veljajo pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta ali zamudah za lete iz Združenega kraljestva v EU, če let opravlja prevoznik iz Združenega kraljestva ali druge nečlanice EU, tudi če ste let rezervirali pred tem datumom. Vendar se pravila EU še naprej uporabljajo od1. januarja 2021, če vaš let iz Združenega kraljestva v EU opravlja letalski prevoznik EU, razen če ste že prejeli odškodnino ali ugodnosti po zakonodaji Združenega kraljestva.

Opozorilo

Na prijavnem okencu, na samopostrežnih avtomatih na letališču in na spletu mora biti na vidnem mestu tiskano ali elektronsko obvestilo o pravicah letalskih potnikov v EU. Pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta, več kot 2-urni zamudi pri odhodu ali daljši zamudi pri prihodu na končni cilj, morate od prevoznika prejeti pisno obvestilo o pravilih, ki veljajo za odškodnino in pomoč.

Odpovedan let

Do odpovedi leta pride, kadar:

Če je let odpovedan, lahko izbirate med povračilom, spremembo poti ali vrnitvijo.

Imate tudi pravico do pomoči na letališču.

Če ste bili o odpovedi leta obveščeni manj kot 14 dni pred načrtovanim datumom odhoda, imate pravico do odškodnine. Letalski prevoznik mora obvezno dokazati, ali in kdaj ste bili osebno obveščeni o odpovedi leta. Če tega ne stori, se lahko za nadaljnjo pomoč obrnete na nacionalni organ en Dokument PDF.

Vendar pa letalskemu prevozniku odškodnine ni treba plačati, če lahko dokaže, da je do odpovedi prišlo zaradi izrednih razmer, ki se jim ni dalo izogniti, četudi so bili sprejeti vsi razumni ukrepi. Letalski prevoznik mora to dokazati tako, da denimo zagotovi izvlečke iz dnevnika letenja ali poročil o dogodku. Letalski prevoznik mora te dokaze poslati ustreznemu nacionalnemu izvršilnemu organu ter zadevnim potnikom v skladu z nacionalnimi določbami o dostopu do dokumentov.

Potovanje iz Združenega kraljestva v državo EU

Pravila EU o pravicah potnikov od 1. januarja 2021 več ne veljajo pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta ali zamudah za lete iz Združenega kraljestva v EU, če let opravlja prevoznik iz Združenega kraljestva ali druge nečlanice EU, tudi če ste let rezervirali pred tem datumom. Vendar se pravila EU še naprej uporabljajo od1. januarja 2021, če vaš let iz Združenega kraljestva v EU opravlja letalski prevoznik EU, razen če ste že prejeli odškodnino ali ugodnosti po zakonodaji Združenega kraljestva.

Opozorilo

Na prijavnem okencu, na samopostrežnih avtomatih na letališču in na spletu mora biti na vidnem mestu tiskano ali elektronsko obvestilo o pravicah letalskih potnikov v EU. Pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta, več kot 2-urni zamudi pri odhodu ali daljši zamudi pri prihodu na končni cilj, morate od prevoznika prejeti pisno obvestilo o pravilih, ki veljajo za odškodnino in pomoč.

Zamuda

Če ima let pri odhodu zamudo, ste upravičeni do pomoči, povračila in povratnega leta, glede na dolžino zamude in razdaljo leta.

Če ste do končnega cilja prispeli z več kot 3-urno zamudo, ste upravičeni do odškodnine, razen če je do zamude prišlo zaradi izrednih razmer. Letalski prevoznik mora to dokazati tako, da denimo zagotovi izvlečke iz dnevnika letenja ali poročil o dogodku. Letalski prevoznik mora te dokaze poslati ustreznemu nacionalnemu izvršilnemu organu ter zadevnim potnikom v skladu z nacionalnimi določbami o dostopu do dokumentov.

Potovanje iz Združenega kraljestva v državo EU

Pravila EU o pravicah potnikov od 1. januarja 2021 več ne veljajo pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta ali zamudah za lete iz Združenega kraljestva v EU, če let opravlja prevoznik iz Združenega kraljestva ali druge nečlanice EU, tudi če ste let rezervirali pred tem datumom. Vendar se pravila EU še naprej uporabljajo od1. januarja 2021, če vaš let iz Združenega kraljestva v EU opravlja letalski prevoznik EU, razen če ste že prejeli odškodnino ali ugodnosti po zakonodaji Združenega kraljestva.

Opozorilo

Na prijavnem okencu, na samopostrežnih avtomatih na letališču in na spletu mora biti na vidnem mestu tiskano ali elektronsko obvestilo o pravicah letalskih potnikov v EU. Pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta, več kot 2-urni zamudi pri odhodu ali daljši zamudi pri prihodu na končni cilj, morate od prevoznika prejeti pisno obvestilo o pravilih, ki veljajo za odškodnino in pomoč.

Let ima preveliko število rezervacij

Če ste se želeli pravočasno prijaviti z veljavno rezervacijo za let in potovalnimi dokumenti, vendar so vam zavrnili vkrcanje zaradi prevelikega števila rezervacij ali zaradi operativnih razlogov in se letu niste odpovedali prostovoljno, ste upravičeni do:

Potovanje iz Združenega kraljestva v državo EU

Pravila EU o pravicah potnikov od 1. januarja 2021 več ne veljajo pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta ali zamudah za lete iz Združenega kraljestva v EU, če let opravlja prevoznik iz Združenega kraljestva ali druge nečlanice EU, tudi če ste let rezervirali pred tem datumom. Vendar se pravila EU še naprej uporabljajo od1. januarja 2021, če vaš let iz Združenega kraljestva v EU opravlja letalski prevoznik EU, razen če ste že prejeli odškodnino ali ugodnosti po zakonodaji Združenega kraljestva.

Opozorilo

Na prijavnem okencu, na samopostrežnih avtomatih na letališču in na spletu mora biti na vidnem mestu tiskano ali elektronsko obvestilo o pravicah letalskih potnikov v EU. Pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta, več kot 2-urni zamudi pri odhodu ali daljši zamudi pri prihodu na končni cilj, morate od prevoznika prejeti pisno obvestilo o pravilih, ki veljajo za odškodnino in pomoč.

Premestitev v višji ali nižji razred

Če ste premeščeni v višji razred od rezerviranega, letalski prevoznik od vas ne sme zahtevati doplačila.

Če ste premeščeni v nižji razred od rezerviranega, ste upravičeni do povrnitve dela vrednosti vozovnice, odvisno od dolžine leta, in sicer:

a) 30 % – leti do 1 500 km

b) 50 % – leti znotraj EU nad 1 500 km (razen letov med EU in francoskimi čezmorskimi departmaji) in vsi drugi leti med 1 500 in 3 500 km

c) 75 % – leti, ki ne sodijo pod (a) ali (b), vključno z leti med EU in francoskimi čezmorskimi departmaji

Kadar vozovnica velja za dva ali več povezovalnih letov, ste upravičeni samo do odškodnine za let, na katerem ste bili premeščeni v nižji razred, in ne za celotno potovanje. Povračilo mora biti izplačano v 7 dneh.

Potovanje iz Združenega kraljestva v državo EU

Pravila EU o pravicah potnikov od 1. januarja 2021 več ne veljajo pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta ali zamudah za lete iz Združenega kraljestva v EU, če let opravlja prevoznik iz Združenega kraljestva ali druge nečlanice EU, tudi če ste let rezervirali pred tem datumom. Vendar se pravila EU še naprej uporabljajo od1. januarja 2021, če vaš let iz Združenega kraljestva v EU opravlja letalski prevoznik EU, razen če ste že prejeli odškodnino ali ugodnosti po zakonodaji Združenega kraljestva.

Uveljavite svoje pravice!

Zamudili ste povezovalni let

Kadar morate na potovanju prestopati, vas do končnega cilja pripelje povezovalni let.

Če zamudite povezovalni let in na končni cilj prispete z več kot triurno zamudo, ste upravičeni do odškodnine. Pri izračunu odškodnine se upoštevata dolžina zamude in razdalja do končnega cilja.

Do odškodnine ste upravičeni v naslednjih primerih:

Potovanje iz Združenega kraljestva v državo EU

Pravila EU o pravicah potnikov od 1. januarja 2021 več ne veljajo pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta ali zamudah za lete iz Združenega kraljestva v EU, če let opravlja prevoznik iz Združenega kraljestva ali druge nečlanice EU, tudi če ste let rezervirali pred tem datumom. Vendar se pravila EU še naprej uporabljajo od1. januarja 2021, če vaš let iz Združenega kraljestva v EU opravlja letalski prevoznik EU, razen če ste že prejeli odškodnino ali ugodnosti po zakonodaji Združenega kraljestva.

Opozorilo

Do odškodnine niste upravičeni, če zamudite povezovalni let zaradi zamud pri varnostnem pregledu ali če na tranzitnem letališču niste upoštevali ure vkrcanja za vaš let.

Uveljavite svoje pravice!

Izgubljena, poškodovana, zamujena prtljaga

Oddana prtljaga

Če ste prtljago oddali in je ta izgubljena, poškodovana ali zamujena, je za škodo odgovoren letalski prevoznik. V tem primeru ste upravičeni do odškodnine v višini do približno 1 300 evrov. Toda če je škoda posledica okvare prtljage, do odškodnine niste upravičeni.

Ročna prtljaga

Če je poškodovana vaša ročna prtljaga in je za poškodbo odgovoren prevoznik, mora nadomestilo plačati prevoznik.

Turistično zavarovanje

Kadar imate v prtljagi dragocenosti, je priporočljivo skleniti zasebno turistično zavarovanje. Če ga ne želite skleniti, si lahko z doplačilom pri letalskem prevozniku, s katerim potujete, zagotovite višje kritje vrednosti (nad 1 300 evri). To je treba storiti pred potovanjem in najpozneje pri prijavi na let.

Odškodninski zahtevek

Zahtevek za odškodnino za izgubljeno ali poškodovano prtljago morate poslati letalskemu prevozniku pisno v sedmih dneh oziroma v 21 dneh pri zamujeni prtljagi. Standardnega obrazca EU za to ni.

Odškodnina – zavrnjeno vkrcanje

Znesek v EUR

Razdalja

250

Do 1 500 km

400

Nad 1 500 km znotraj EU in pri vseh ostalih letih med 1 500 in 3 500 km

600

Nad 3 500 km

Če ste pravočasno prišli na prijavo potnikov na let, vendar vam zavrnejo vkrcanje, bi morali vedno prejeti odškodnino. Izjema so le primeri, ko obstajajo utemeljeni razlogi za zavrnitev vkrcanja, denimo zdravstveni ali varnostni razlogi, ali če nimate zahtevanih potovalnih dokumentov.

Tudi v primerih, ko taki razlogi obstajajo, vam lahko prevoznik še vedno ponudi odškodnino, odvisno od pogojev, povezanih z vašo letalsko vozovnico.

Povezovalni let – ena rezervacija s sočasno prijavo

Če vam zavrnejo vkrcanje, ker prevoznik, ki opravlja povezovalni let, meni, da boste prispeli prepozno za vkrcanje na ta let (ker ima vaš prvi let zamudo), vam pripada odškodnina.

Opozorilo

Če prevoznik ponudi spremembo poti in do končnega cilja prispete z dveurno, triurno ali štiriurno zamudo, se lahko odškodnina zniža za 50 %.

Uveljavite svoje pravice!

Odškodnina – odpoved leta

Znesek v EUR

Razdalja

250

Do 1 500 km

400

Nad 1 500 km znotraj EU in pri vseh ostalih letih med 1 500 in 3 500 km

600

Nad 3 500 km

Če je vaš let odpovedan, vam mora letalski prevoznik ponuditi, da lahko samo enkrat izberete med:

 1. povračilom kupnine vozovnice in, pri povezovalnem letu, povratnim letom do letališča odhoda, takoj ko je mogoče
 2. spremembo poti do končnega cilja, takoj ko je mogoče ali
 3. spremembo poti na poznejši datum, ki vam ustreza, pod primerljivimi pogoji prevoza, glede na razpoložljivost prostih sedežev

Takoj, ko izberete eno od teh treh možnosti, nimate več pravice izbrati drugih dveh. Vendar pa bo moral letalski prevoznik morebiti še vedno izplačati odškodnino,

Do odškodnine niste upravičeni:

Opozorilo

Če prevoznik ponudi spremembo poti in do končnega cilja prispete z dveurno, triurno ali štiriurno zamudo, se lahko odškodnina zniža za 50 %.

Na prijavnem okencu, na samopostrežnih avtomatih na letališču in na spletu mora biti na vidnem mestu tiskano ali elektronsko obvestilo o pravicah letalskih potnikov v EU. Pri zavrnitvi vkrcanja, odpovedi leta, več kot 2-urni zamudi pri odhodu ali daljši zamudi pri prihodu na končni cilj, morate od prevoznika prejeti pisno obvestilo o pravilih, ki veljajo za odškodnino in pomoč.

Do odškodnine niste upravičeni v primeru izrednih razmer, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, tudi če so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi.

Uveljavite svoje pravice!

Odškodnina – zamuda pri prihodu

Znesek v EUR

Razdalja

250

Do 1 500 km

400

Nad 1 500 km znotraj EU in pri vseh ostalih letih med 1 500 in 3 500 km

600

Nad 3 500 km

Opozorilo

Če prevoznik ponudi spremembo poti in do končnega cilja prispete z dveurno, triurno ali štiriurno zamudo, se lahko odškodnina zniža za 50 %.

Uveljavite svoje pravice!

Odškodnina – zavrnjeno vkrcanje zaradi prevelikega števila rezervacij

Znesek v EUR

Razdalja

250

Do 1 500 km

400

Nad 1 500 km znotraj EU in pri vseh ostalih letih med 1 500 in 3 500 km

600

Nad 3 500 km

Če vam zavrnejo vkrcanje, ste vedno upravičeni do odškodnine.

Povezovalni let – ena rezervacija s sočasno prijavo

Če vam zavrnejo vkrcanje, ker prevoznik, ki opravlja povezovalni let, meni, da boste prispeli prepozno za vkrcanje na ta let (ker ima vaš prvi let zamudo), vam pripada odškodnina.

Opozorilo

Če prevoznik ponudi spremembo poti in do končnega cilja prispete z dveurno, triurno ali štiriurno zamudo, se lahko odškodnina zniža za 50 %.

Uveljavite svoje pravice!

Pomoč v primeru zavrnitve vkrcanja

Letalski prevoznik bi vam moral med čakanjem na let zagotoviti brezplačno pomoč. Če pride do motenj pri potovanju, se obrnite na letalskega prevoznika. Letalski prevoznik bi moral invalidom in njihovim psom vodnikom zagotoviti dostopno namestitev, če je na razpolago. Zagotoviti mora naslednjo pomoč:

Če vam ne ponudijo pomoči in ste sami plačali za zgoraj navedene postavke, vam mora prevoznik povrniti stroške, če so bili ti izdatki potrebni, razumni in primerni. V ta namen shranite vse račune. Do pomoči ste upravičeni, dokler čakate na spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza do končnega cilja in takoj, ko je mogoče, ali na povratni let.

V izrednih primerih se lahko letalski prevoznik odloči, da omeji ali odkloni pomoč, če bi ta povzročila nadaljnjo zamudo za potnike, ki čakajo na nadomestni let ali let z zamudo.

Opozorilo

Razen če pogoji, povezani z vašo vozovnico ne določajo drugače, niste upravičeni do pomoči, če:

 • so vam zavrnili vkrcanje iz utemeljenih razlogov zdravja, varnosti in zaščite
 • ali če nimate zahtevanih potnih listin

Uveljavite svoje pravice!

Pomoč v primeru odpovedi

Letalski prevoznik vam mora med čakanjem na let ponuditi in zagotoviti brezplačno pomoč. Če pride do motenj pri potovanju, se obrnite na letalskega prevoznika. Letalski prevoznik bi moral invalidom in njihovim psom vodnikom zagotoviti dostopno namestitev, če je na razpolago. Zagotoviti mora naslednjo pomoč:

Če vam ne ponudijo pomoči in ste sami plačali za obroke in osvežilne napitke itd., vam mora prevoznik povrniti stroške, če so bili ti izdatki potrebni, razumni in primerni. V ta namen shranite vse račune. Do pomoči ste upravičeni, dokler čakate na spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza do končnega cilja in takoj, ko je mogoče, ali na povratni let.

V izrednih primerih se lahko letalski prevoznik odloči, da omeji ali odkloni pomoč, če bi ta povzročila nadaljnjo zamudo za potnike, ki čakajo na nadomestni let ali let z zamudo.

Uveljavite svoje pravice!

Pomoč v primeru zamude pri odhodu

Če letalski prevoznik pričakuje, da bo imel let zamudo glede na odhod po voznem redu, ste upravičeni do obrokov hrane in osvežilnih napitkov, primernih čakalnemu času, ter do dveh brezplačnih telefonskih klicev, sporočil po telefaksu ali po elektronski pošti. Te pravice so odvisne od trajanja zamude in dolžine leta:

Kadar je utemeljeno pričakovani čas odhoda najmanj naslednji dan od prvotno navedene ure odhoda, ste upravičeni do namestitve v hotelu in prevoza od letališča do hotela in od hotela do letališča (če morate prenočiti).

Letalski prevoznik vam mora med čakanjem na let ponuditi in zagotoviti brezplačno pomoč. Če pride do motenj pri potovanju, se obrnite na letalskega prevoznika. Letalski prevoznik bi moral invalidom in njihovim psom vodnikom zagotoviti dostopno namestitev, če je na razpolago.

Če vam ne ponudijo pomoči in ste sami plačali za obroke hrane in osvežilne napitke, vam mora prevoznik povrniti stroške, če so bili ti izdatki potrebni, razumni in primerni. V ta namen shranite vse račune. Do pomoči ste upravičeni, dokler čakate na spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza do končnega cilja in takoj, ko je mogoče, ali na povratni let.

V izrednih primerih se lahko letalski prevoznik odloči, da omeji ali odkloni pomoč, če bi ta povzročila nadaljnjo zamudo za potnike, ki čakajo na nadomestni let ali let z zamudo.

Uveljavite svoje pravice!

Pomoč v primeru zavrnitve vkrcanja zaradi prevelikega števila rezervacij

Letalski prevoznik vam mora med čakanjem na let ponuditi in zagotoviti brezplačno pomoč. Če pride do motenj pri potovanju, se obrnite na letalskega prevoznika. Letalski prevoznik bi moral invalidom in njihovim psom vodnikom zagotoviti dostopno namestitev, če je na razpolago. Zagotoviti mora naslednjo pomoč:

Če vam ne ponudijo pomoči in ste sami plačali za obroke in osvežilne napitke itd., vam mora prevoznik povrniti stroške, če so bili ti izdatki potrebni, razumni in primerni. V ta namen shranite vse račune. Do pomoči ste upravičeni, dokler čakate na spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza do končnega cilja in takoj, ko je mogoče, ali na povratni let.

V izrednih primerih se lahko letalski prevoznik odloči, da omeji ali odkloni pomoč, če bi ta povzročila nadaljnjo zamudo za potnike, ki čakajo na nadomestni let ali let z zamudo.

Uveljavite svoje pravice!

Povračilo stroškov, sprememba poti ali ponovna rezervacija v primeru zavrnitve vkrcanja

Letalski prevoznik vam mora ponuditi, da lahko samo enkrat izberete med:

 1. povračilom kupnine vozovnice in, pri povezovalnem letu, povratnim letom do letališča odhoda, takoj ko je mogoče
 2. spremembo poti do končnega cilja, takoj ko je mogoče ali
 3. spremembo poti na poznejši datum, ki vam ustreza, pod primerljivimi pogoji prevoza (tj. sprememba rezervacij), glede na razpoložljivost prostih sedežev

Takoj ko izberete eno od teh treh možnosti, nimate več pravice izbrati drugih dveh. Vendar mora letalski prevoznik morebiti še vedno zagotoviti odškodnino, odvisno od razdalje leta in dolžino zamude glede na prvotno načrtovani čas prihoda.

Kadar odhodni in povratni let, ki sta del iste rezervacije, opravljata različna prevoznika, in je odhodni let odpovedan, imate naslednje pravice:

Opozorilo

Razen če pogoji, povezani z vašo vozovnico ne določajo drugače, niste upravičeni do povračila ali spremembe poti, če:

 • so vam zavrnili vkrcanje iz utemeljenih razlogov zdravja, varnosti in zaščite

 • ali če nimate zahtevanih potnih listin

Uveljavite svoje pravice!

Povračilo stroškov, sprememba poti ali ponovna rezervacija v primeru odpovedi

Letalski prevoznik vam mora ponuditi, da lahko samo enkrat izberete med:

 1. povračilom kupnine vozovnice in, pri povezovalnem letu, povratnim letom do letališča odhoda, takoj ko je mogoče
 2. spremembo poti do končnega cilja, takoj ko je mogoče ali
 3. spremembo poti na poznejši datum, ki vam ustreza, pod primerljivimi pogoji prevoza, glede na razpoložljivost prostih sedežev

Opozorilo

Zaradi pandemije koronavirusa letalski prevozniki namesto povračila izdajajo vavčerje, ki jih lahko uporabite kasneje.

V tem primeru morajo potniki vedno imeti možnost izbire med povračilom v gotovini in vavčerjem.

Takoj ko izberete eno od teh treh možnosti, nimate več pravice izbrati drugih dveh. Vendar mora letalski prevoznik morebiti še vedno zagotoviti odškodnino, odvisno od razdalje leta in dolžino zamude glede na prvotno načrtovani čas prihoda.

Če odhodni in povratni let, ki sta del iste rezervacije, opravljata različna prevoznika, in je odhodni let odpovedan, imate naslednje pravice:

Uveljavite svoje pravice!

Povračilo stroškov in povratni let v primeru daljše zamude (5 ur ali več) pri odhodu

Če ima vaš let najmanj peturno zamudo pri odhodu, vam mora prevoznik povrniti kupnino vozovnice in, pri povezovalnem letu, ponuditi povratni let do letališča odhoda, takoj ko je mogoče.

Uveljavite svoje pravice!

Povračilo stroškov, sprememba poti ali ponovna rezervacija v primeru prevelikega števila rezervacij

Letalski prevoznik vam mora ponuditi, da lahko samo enkrat izberete med:

 1. povračilom kupnine vozovnice in, pri povezovalnem letu, povratnim letom do letališča odhoda, takoj ko je mogoče
 2. spremembo poti do končnega cilja, takoj ko je mogoče ali
 3. spremembo poti na poznejši datum, ki vam ustreza, pod primerljivimi pogoji prevoza, glede na razpoložljivost prostih sedežev

Takoj ko izberete eno od teh treh možnosti, nimate več pravice izbrati drugih dveh. Vendar mora letalski prevoznik morebiti še vedno zagotoviti odškodnino, odvisno od razdalje leta in dolžino zamude glede na prvotno načrtovani čas prihoda.

Kadar odhodni in povratni let, ki sta del iste rezervacije, opravljata različna prevoznika, in je odhodni let odpovedan, imate naslednje pravice:

Uveljavite svoje pravice!

Izredne razmere – odpoved

Zaradi izrednih razmer je lahko odpovedanih več letov ali pride do zamud pri prihodu na končni cilj. Dogodki, ki se štejejo za izredne razmere, so lahko odločitve v zvezi z upravljanjem zračnega prometa, politična nestabilnost, slabe vremenske razmere in varnostna tveganja.

Za izredne razmere se ne štejejo naslednje situacije:

Stavke zaposlenih drugje kot pri letalskem prevozniku, ki vplivajo na delovanje letalskega prevoznika, se lahko štejejo za izredne razmere. Da letalskemu prevozniku ne bi bilo treba plačati odškodnine, mora dokazati: i) da obstaja povezava med izrednimi razmerami in zamudo ali odpovedjo in ii) da se zamudi ali odpovedi ni dalo izogniti, četudi so bili sprejeti vsi razumni ukrepi.

Če vam letalski prevoznik ne zagotovi zadovoljivega pojasnila, se lahko za dodatno pomoč obrnete na nacionalni organ en Dokument PDF.

Izredne razmere – zamuda

Zaradi izrednih razmer je lahko odpovedanih več letov ali pride do zamud pri prihodu na končni cilj. Dogodki, ki se štejejo za izredne razmere, so lahko odločitve v zvezi z upravljanjem zračnega prometa, politična nestabilnost, slabe vremenske razmere in varnostna tveganja.

Za izredne razmere se ne štejejo naslednje situacije:

Stavke zaposlenih drugje kot pri letalskem prevozniku, ki vplivajo na delovanje letalskega prevoznika, se lahko štejejo za izredne razmere. Da letalskemu prevozniku ne bi bilo treba plačati odškodnine, mora dokazati: i) da obstaja povezava med izrednimi razmerami in zamudo ali odpovedjo in ii) da se zamudi ali odpovedi ni dalo izogniti, četudi so bili sprejeti vsi razumni ukrepi.

Če vam letalski prevoznik ne zagotovi zadovoljivega pojasnila, se lahko za dodatno pomoč obrnete na nacionalni organ en Dokument PDF.

Uveljavite svoje pravice!

Če menite, da vaše pravice niso bile spoštovane, imate na voljo več pravnih sredstev. Vendar morate svojo pritožbo najprej poslati letalskemu prevozniku. Za pomoč in nasvet v zvezi z uveljavljanjem pravic letalskih potnikov se lahko obrnete tudi na lokalni evropski potrošniški centerOdpri na zunanji povezavi.

Pritožite se pri letalskem prevozniku

Vedno morate pritožbo najprej poslati letalskemu prevozniku, tako da uporabite bodisi obrazec za pritožbo, ki ga zagotovi letalski prevoznik, bodisi obrazec EU za pritožbo zaradi kršitve pravic letalskih potnikov Dokument PDF.

Pritožite se pri nacionalnih organih

Če od letalskega prevoznika v dveh mesecih niste prejeli odgovora na svojo pritožbo ali z odgovorom niste zadovoljni, se lahko v razumnem časovnem okviru pritožite pri ustreznem nacionalnem organu en Dokument PDF v državi, v kateri se je zgodil dogodek. Nacionalni organ bi vam moral zagotoviti nezavezujoče pravno mnenje, kako nadaljevati s pritožbo.

Obrnite se na organe za alternativno reševanje sporov (ARS)/spletno reševanje sporov (SRS)

Uporabite lahko tudi postopek zunajsodnega reševanja sporov oziroma organ za alternativno reševanje sporov (ARS). Če ste vozovnico kupili na spletu, lahko pritožbo vložite na platformi za spletno reševanje sporov (SRS). Alternativno reševanje sporov in spletno reševanje sporov sta na voljo samo rezidentom EU.

Predložite zadevo sodišču

Mogoče se boste odločili za formalni pravni postopek in vložili zahtevek za odškodnino v skladu s pravili EU prek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Za lete, ki jih opravlja letalski prevoznik EU, lahko zahtevek za odškodnino vložite bodisi na kraju prihoda ali odhoda. Enaka pravila se uporabljajo za povezovalne lete, ki so del iste rezervacije, vendar jih lahko opravljajo različni letalski prevozniki. Zahtevek lahko vložite tudi na sodiščih v državi, v kateri ima letalski prevoznik sedež.

Če letalski prevoznik nima sedeža v državi EU, lahko zadevo obravnavajo sodišča v državi EU prihoda, odhoda ali povezovalnega leta. Časovni roki za pritožbo zoper letalskega prevoznika na nacionalnem sodišču so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili o zastaranju zahtevkov v vsaki državi EU.

Opozorilo

Pomembne informacije v zvezi z odškodninskimi zahtevki, vloženimi pri organu, pristojnem za odškodninske zahtevke: Informativno obvestilo o relevantnih predpisih o varstvu potrošnikov v EU, trženju in varstvu podatkov, ki se uporabljajo za dejavnosti organov, pristojnih za odškodninske zahtevke v skladu z Uredbo 261/2004 o pravicah letalskih potnikov

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: