Nazadnje pregledano: 05/05/2022

Družinski prejemki

V evropski uniji se država, ki je pristojna za pravice iz socialne varnosti (družinski prejemki, otroški dodatki itd.) določi glede na delovni status in kraj prebivališča posameznika, ne pa glede na državljanstvo.

Nacionalna zakonodaja opredeljuje pogoje za upravičenost do družinskih prejemkov. Na splošno velja, da so do družinskih prejemkov v posamezni državi EU upravičeni starši, ki:

Družinski prejemki se med evropskimi državami zelo razlikujejo.

Vsi družinski člani živijo v isti državi

Če se skupaj z družinskimi člani preselite v drugo državo EU in ste vključeni v sistem socialne varnosti samo te države, boste do družinskih prejemkov upravičeni v državi gostiteljici.

Če vas delodajalec za krajši čas napoti v tujino (manj kot dve leti), boste še naprej zavarovani v matični državi, ki vam bo tudi izplačevala družinske prejemke.

Družinski člani ne živijo v isti državi

Če družinski člani ne živijo v državi, v kateri ste zavarovani, ste lahko upravičeni do družinskih prejemkov iz različnih držav.

Pristojni nacionalni organi bodo pri odločanju o tem, katera država je pristojna za izplačilo prejemkov, upoštevali okoliščine obeh staršev. Pri odločitvi bodo upoštevali t. i. prednostna pravila.

Prednostna pravila

Dodatki

Če bodo prejemki, ki jih prejemate od prednostne države nižji, kot bi bili prejemki v drugi državi, do katerih ste tudi upravičeni, bo druga država izplačala razliko med obema prejemkoma. Tako boste prejeli najvišji možni znesek prejemkov, do katerih ste upravičeni.

Ločeni starši

Če ste ločeni in vaš bivši partner prejema družinske prejemke, vendar jih ne uporablja za vzdrževanje otrok, se lahko obrnete na organ, pristojen za družinske prejemke v državi, v kateri prebivajo vaši otroci, in zahtevate, da družinske prejemke izplačujejo neposredno vam, saj nosite glavno breme vzdrževanja družine.

Kje vložiti zahtevek za družinske prejemke

Pravico do družinskih prejemkov lahko uveljavljate v državi EU, v kateri je vsaj eden od staršev upravičen do prejemkov. Organ, ki prejme vlogo, jo bo po potrebi posredoval vsem državam, ki so v posameznem primeru pristojne za izplačilo prejemkov.

Če vlogo oddate pravočasno v eni državi, bo veljalo, da ste pravico pravočasno uveljavljali v vseh državah EU, v katerih ste upravičeni do družinskih prejemkov. Organi ne morejo zavrniti vaše vloge samo zato, ker je država, v kateri ste uveljavljali svojo pravico, vaš spis prepozno posredovala pristojnemu organu v drugi državi.

Opozorilo

Pri pristojnem nacionalnem organu preverite rok za oddajo vloge za družinske prejemke. Če zamudite rok, boste morda izgubili pravico do družinskih prejemkov.

Pristojni organi različnih držav morajo med seboj sodelovati in izmenjati vse podatke, ki so potrebni za obravnavo vaše vloge. Za preprečevanje jezikovnih težav nacionalni organi pri izmenjavi informacij uporabljajo standardne obrazce.

Med družinskimi prejemki v Evropi so velike razlike.

Države EU same določijo pravila glede obsega pravic do nadomestil in storitev. Vse evropske države zagotavljajo družinske prejemke, vendar so pogoji in zneski po državah različni. Nekatere države poznajo redna mesečna izplačila, druge pa pri določenih družinskih razmerah namesto neposrednih izplačil priznajo davčne ugodnosti.

Seznanite se s sistemom socialne varnosti v državi gostiteljici ter se tako izognite morebitnim nesporazumom, ki lahko pomembno vplivajo na vaš skupni dohodek.

Podrobnejše informacije o izplačevanju družinskih prejemkov po državah:

Izberite državo:

 • Avstrijaaten
 • Belgijabeen
 • Bolgarijabgen
 • Hrvaškacren
 • Cipercyen
 • Češkaczen
 • Danskadken
 • Estonijaeeen
 • Finskafien
 • Francijafren
 • Nemčijadeen
 • Grčijagren
 • Madžarskahuen
 • Islandijaisen
 • Irskaieen
 • Italijaiten
 • Latvijalven
 • Lihtenštajnlien
 • Litvalten
 • Luksemburgluen
 • Maltamten
 • Nizozemskanlen
 • Norveškanoen
 • Poljskaplen
 • Portugalskapten
 • Romunijaroen
 • Slovaškasken
 • Slovenijasien
 • Španijaesen
 • Švedskaseen
 • Švicachen

Pri evropskem zaposlitvenem svetovalcuOdpri na zunanji povezavi je običajno tudi mogoče dobiti osnovne informacije o družinskih prejemkih v državi prebivanja.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: