Laatste controle: 05/05/2022

Gezinstoelagen

Welk land er verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid, dus ook uw gezinstoelagen (kinderbijslag, opvoedingstoelagen, ouderschapsverlof enz.), hangt in de EU af van uw economische situatie en uw woonplaats, niet van uw nationaliteit.

De nationale wetgevingen bepalen onder welke voorwaarden de ouders gezinstoelagen krijgen. Meestal hebben ouders recht op toelagen in een bepaald EU-land als:

Hou er rekening mee dat de gezinstoelagen binnen Europa sterk variëren.

Uw hele gezin woont in hetzelfde land

Als u met uw hele gezin in een ander EU-land gaat wonen en alleen daar onder de sociale zekerheid valt, krijgt u waar u in dat land recht op heeft.

Maar bent u voor een korte periode (minder dan 2 jaar) in het buitenland gedetacheerd en blijft u in eigen land verzekerd, dan behoudt u de gezinstoelagen van uw eigen land.

U en uw gezinsleden wonen in verschillende landen

Wonen de leden van uw gezin niet in het land waar u verzekerd bent, dan heeft u misschien in verschillende landen recht op gezinstoelagen.

In dergelijke gevallen houden de bevoegde nationale instanties rekening met de situatie van beide ouders en besluiten ze welk land de primaire verantwoordelijkheid heeft voor het verstrekken van de toelagen. Hun besluit is gebaseerd op "prioriteitsregels".

Prioriteitsregels

Aanvullingen

Als de toelagen die u uit het "primaire" land ontvangt, lager blijken te zijn dan wat u zou hebben ontvangen uit het "secundaire" land waar u ook rechten had, betaalt het secundaire land een aanvulling die gelijk is aan het verschil tussen de twee toelagen. Zo krijgt u altijd de maximale toelage waarop u recht hebt.

Gescheiden ouders

Als u gescheiden bent en uw ex-man of ex-vrouw ontvangt een toelage, maar gebruikt die niet om uw kinderen te onderhouden, kunt u contact opnemen met de bevoegde dienst in het land waar uw kinderen wonen en vragen of de toelage rechtstreeks aan u kan worden betaald, omdat u degene bent die het gezin daadwerkelijk onderhoudt.

Waar vraag ik gezinstoelagen aan?

U kunt uw gezinstoelagen aanvragen in elk EU-land waar u of de andere ouder van uw kinderen recht hebben op toelagen. De instantie in het land waar u een toelage aanvraagt, deelt uw aanvraag met alle landen die bevoegd zijn in uw geval.

Als u op tijd een aanvraag doet in het ene land, wordt dit als bewijs gezien dat u de aanvraag ook op tijd hebt ingediend in andere EU-landen waar u recht hebt op gezinstoelagen. De toelage waarop u recht hebt, kan niet worden geweigerd alleen omdat het land waar u de oorspronkelijke aanvraag hebt gedaan, uw dossier te laat heeft doorgestuurd naar de bevoegde autoriteit in een ander land.

Waarschuwing

Controleer bij de nationale overheid welke termijnen er gelden voor gezinstoelagen. Als u te laat bent, kunt u het recht op een toelage verliezen.

Nationale autoriteiten zijn verplicht om met elkaar samen te werken en alle informatie uit te wisselen die nodig is om uw aanvraag te verwerken. Om taalproblemen te voorkomen, gebruiken de nationale instanties standaarddocumenten voor het uitwisselen van informatie.

Gezinstoelagen variëren sterk binnen Europa

Elk EU-land mag vrij bepalen welke diensten en behandelingen betaald worden. Alle landen bieden bepaalde gezinstoelagen, maar de bedragen en voorwaarden lopen sterk uiteen. In sommige landen ontvangt u regelmatige betalingen terwijl uw gezinssituatie in andere landen kan leiden tot belastingvoordelen in plaats van betalingen.

Die verschillen kunnen voor u persoonlijk grote financiële gevolgen hebben. Om misverstanden te voorkomen, doet u er goed aan zich van tevoren te informeren over de sociale zekerheid in uw gastland.

Meer informatie over uw rechten in het land dat uw uitkeringen moet betalen:

Kies een land:

 • Oostenrijkaten
 • Belgiëbeen
 • Bulgarijebgen
 • Kroatiëcren
 • Cypruscyen
 • Tsjechiëczen
 • Denemarkendken
 • Estlandeeen
 • Finlandfien
 • Frankrijkfren
 • Duitslanddeen
 • Griekenlandgren
 • Hongarijehuen
 • IJslandisen
 • Ierlandieen
 • Italiëiten
 • Letlandlven
 • Liechtensteinlien
 • Litouwenlten
 • Luxemburgluen
 • Maltamten
 • Nederlandnlen
 • Noorwegennoen
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Roemeniëroen
 • Slowakijesken
 • Sloveniësien
 • Spanjeesen
 • Zwedenseen
 • Zwitserlandchen

Ook Europese werkgelegenheidsadviseursDeze link brengt u naar een andere website kunnen u over het algemeen de belangrijkste zaken over gezinstoelagen in uw gastland vertellen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: