Zakendoen
Laatste controle: 25/02/2019

Inkomstenbelasting in het buitenland

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

In welk land moet u belasting betalen?

Er zijn geen EU-regels die zeggen waar mensen die in een ander EU-land werken of wonen, belasting over hun inkomsten moeten betalen.

Het land waar u uw fiscale woonplaats heeft, kan belasting heffen over al uw inkomsten wereldwijd, of u daar nu voor gewerkt heeft of niet. Het gaat om loon, pensioen, uitkeringen, inkomsten uit onroerend goed en andere bronnen van inkomsten, maar ook eventuele winst op de verkoop van onroerend goed.

Voor informatie over onroerendgoedbelasting, lokale belastingen, schenkings- en successierechten ​kunt u contact opnemen met de belastingdienstfrdeen.

Elk land vult dat begrip "fiscale woonplaats" zelf in. Maar meestal

Informatie over de belastingtarieven, contactgegevens van belastingdiensten en definities van fiscale woonplaats in de EU-landen:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Dubbele woonplaats

Soms wordt u door twee landen tegelijk als fiscaal inwoner beschouwd. Beide zouden u dan belasting kunnen laten betalen over uw wereldwijd inkomen. Om dat te voorkomen hebben veel landen verdragen over dubbele belastingheffingfrdeen gesloten. Daarin staan meestal regels die bepalen waar u uiteindelijk wordt aangeslagen.

Als zo'n verdrag geen oplossing biedt voor uw situatie omdat die erg ingewikkeld is, kunt u contact opnemen met de belastingsdienstenfrdeen van (een van) beide landen en vragen hoe het in uw geval zit.

Gedetacheerde werknemers en werkzoekenden

In sommige gevallen wordt u als fiscaal inwoner van uw eigen land beschouwd, terwijl u al meer dan 6 maanden in het buitenland verblijft. Dat is het geval wanneer u uw permanente woonplaats in uw eigen land aanhoudt en uw persoonlijke en economische banden met uw eigen land sterker zijn. Dat geldt bijvoorbeeld als u als werknemer voor korte tijd naar het buitenland wordt gedetacheerd of werk zoekt in het buitenland. Neem in zo'n geval contact op met de belastingdienstfrdeen om te zien welke regels voor u gelden.

In zo'n geval is het mogelijk dat uw gastland belasting heft, bijvoorbeeld door uw werkgever al inkomstenbelasting op uw loon te laten inhouden.

Daarnaast kan uw eigen land, of u daar nu feitelijk woont of niet, ook nog eens belasting heffen over uw inkomsten (bijvoorbeeld uit eigendom) aldaar.

Maar er zijn wel oplossing om dubbele belasting te voorkomen zodat u niet twee keer belasting betaalt over hetzelfde inkomen.

Fictieve fiscale woonplaats

Volgens sommige belastingverdragenfrdeen moet het het land waar u (bijna) al uw inkomsten heeft, u als fiscaal inwoner behandelen, ook al woont u er niet. In sommige landen krijgen grenswerkers zo'n fictieve fiscale woonplaats.

De EU-regels bieden elk land een zekere marge om te bepalen wat moet worden verstaan onder "bijna al uw inkomsten". Maar ongeacht of het land waar u (bijna) al uw inkomsten verdient, u als fiscaal inwoner behandelt of niet, u heeft er in ieder geval recht op dezelfde vrijstellingen en aftrekposten als echte inwoners van dat land.

Maar als u al de vrijstellingen geniet voor inwoners van het land waar u werkt, kunt u niet verwachten dat u in het land waar u woont, ook nog eens van alle vrijstellingen en aftrekposten profiteert. De belastingdiensten zullen dan ook gegevens uitwisselen om ervoor te zorgen dat u niet dubbel profiteert van vrijstellingen en aftrekposten.

Gelijke behandeling

Volgens de EU-regels moet u op dezelfde manier worden belast als de eigen onderdanen van een land, ongeacht waar u als fiscaal inwoner wordt beschouwd. Zo heeft u in het land waar u belasting moet betalen of waar u bijna al uw inkomen heeft, recht op:

Als u denkt dat u gediscrimineerd wordt, kunt u persoonlijk advies inwinnen.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: