Laatste controle: 18/05/2020

Werk voor bepaalde tijd

Getroffen door de brexit?

Gelijke arbeidsvoorwaarden

U bent verplicht uw personeel met een tijdelijk contract dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als uw personeel in vaste dient, dus ook hetzelfde uurloon en dezelfde vakantieregelingen, opzegtermijn en andere rechten en voordelen die aan hun werk verbonden zijn. Als er een vacature is voor een vaste functie, moet u uw personeel met een tijdelijk contract daarvan op de hoogte brengen.

Opeenvolgende tijdelijke contracten

De EU-landen zijn verplicht minstens een van de volgende maatregelen in te voeren om misbruik van tijdelijke contracten te voorkomen:

Gezondheid en veiligheid

Voordat uw werknemers aan het werk gaan, moet u hen op de hoogte brengen van alle mogelijke risico's die het werk met zich meebrengt, waaronder eventuele noodzakelijke speciale kwalificaties, vaardigheden en/of medisch toezicht.

In sommige EU-landen zijn tijdelijke contracten voor bepaalde soorten werk verboden, met name wanneer daarvoor speciaal medisch toezicht nodig is.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: