Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

Darba līgumi uz noteiktu laiku

Vienādi darba nosacījumi

Jums ir jāpiedāvā saviem darbiniekiem, kas strādā saskaņā ar noteikta laika darba līgumu, tādi paši darba nosacījumi kā tiem, kas strādā saskaņā ar pastāvīgu darba līgumu, ieskaitot atalgojumu, atvaļinājumu, paziņojuma periodus un citas tiesības un ar viņu darbu saistītus nodrošinājumus. Jums kā darba devējam ir jāinformē darbinieki, kas strādā saskaņā ar noteikta laika darba līgumu, kad atbrīvojas pastāvīgas darba vietas.

Secīgi darba līgumi uz noteiktu laiku

ES dalībvalstīm savās tiesībās ir jāievieš vismaz viens no turpmākajiem pasākumiem, lai nepieļautu secīgu noteikta laika darba līgumu ļaunprātīgu izmantojumu:

Veselība un drošība

Pirms darbinieki sāk darbu, jums viņi ir jāinformē par visiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar šo darbu, ieskaitot īpašu kvalifikāciju, prasmes vai medicīnisko novērošanu, kas ir nepieciešama.

Uzmanību

Atsevišķās ES valstīs uz noteiktu laiku noslēgtus darba līgumus nevarat izmantot atsevišķām darba vietām, īpaši ja tām ir nepieciešama medicīniska novērošana.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: