Pēdējā pārbaude: 09/04/2019

Darba līgumi uz noteiktu laiku

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Vienādi darba nosacījumi

Jums ir jāpiedāvā saviem darbiniekiem, kas strādā saskaņā ar noteikta laika darba līgumu, tādi paši darba nosacījumi kā tiem, kas strādā saskaņā ar pastāvīgu darba līgumu, ieskaitot atalgojumu, atvaļinājumu, paziņojuma periodus un citas tiesības un ar viņu darbu saistītus nodrošinājumus. Jums kā darba devējam ir jāinformē darbinieki, kas strādā saskaņā ar noteikta laika darba līgumu, kad atbrīvojas pastāvīgas darba vietas.

Secīgi darba līgumi uz noteiktu laiku

ES dalībvalstīm savās tiesībās ir jāievieš vismaz viens no turpmākajiem pasākumiem, lai nepieļautu secīgu noteikta laika darba līgumu ļaunprātīgu izmantojumu:

Veselība un drošība

Pirms darbinieki sāk darbu, jums viņi ir jāinformē par visiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar šo darbu, ieskaitot īpašu kvalifikāciju, prasmes vai medicīnisko novērošanu, kas ir nepieciešama.

Atsevišķās ES valstīs uz noteiktu laiku noslēgtus darba līgumus nevarat izmantot atsevišķām darba vietām, īpaši ja tām ir nepieciešama medicīniska novērošana.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: