Pēdējā pārbaude : 07/05/2018

Ceļošanas dokumenti ārpussavienības valstu pilsoņiem

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Prasības attiecībā uz pasi un vīzu

Ja jums nav ES pilsonības un vēlaties apmeklēt ES vai tajā ceļot, jums vajadzīga pase, kas

Turklāt jums, iespējams, vajadzīga arī vīza. Vīzas pieprasījums jāiesniedz tās valsts konsulātā vai vēstniecībā, kuru vēlaties apmeklēt. Vīza iebraukšanai valstī, kas ietilpst tā sauktajā Šengenas zonā, jums automātiski piešķir tiesības ieceļot arī citās Šengenas zonas valstīs. Spēkā esoša uzturēšanās atļauja kādā no Šengenas līguma valstīm ir līdzvērtīga vīzai. Lai iebrauktu valstīs, kas nav Šengenas līguma valstis, var būt vajadzīga konkrētās valsts vīza.

ES dalībvalstu robežsargi var pieprasīt, lai uzrādāt arī citus dokumentus, piemēram, ielūguma vēstuli, pierādījumu par apmešanās vietu, biļeti atpakaļceļam vai biļeti abos virzienos. Lai precīzi uzzinātu prasības, sazinieties ar attiecīgās ES valsts konsulāro dienestu.

Vairāku valstu pilsoņiem nav vajadzīga vīza, ja viņi vēlas ES uzturēties trīs mēnešus vai īsāku laiku. To valstu saraksts, kuru pilsoņiem nepieciešamas vīzas iebraukšanai Apvienotajā Karalistē un Īrijā, nedaudz atšķiras no to valstu saraksta, kuru pilsoņiem nepieciešamas vīzas iebraukšanai citās ES valstīs.

Iebraukšanas noteikumi Apvienotajā Karalistē un Īrijā pamatojas uz šo valstu likumiem un atšķiras no ES noteikumiem.

Citi dokumenti

Neaizmirstiet paņemt līdzi ceļojuma, veselības un/vai automašīnas apdrošināšanas dokumentus.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: