Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 02/02/2023

Ārpussavienības valstu pilsoņu ceļošanas dokumenti

Koronavīruss: Droša ceļošanas atsākšana

Pasu un vīzu režīms

Ja jums nav ES pilsonības un vēlaties apmeklēt ES vai tajā ceļot, jums vajadzīga pase, kas

Turklāt jums, iespējams, vajadzīga arī vīza. Vīzas pieprasījums jāiesniedz tās valsts konsulātā vai vēstniecībā, kuru vēlaties apmeklēt. Vīza iebraukšanai valstī, kas ietilpst tā sauktajā Šengenas zonā en , jums automātiski piešķir tiesības ieceļot arī citās Šengenas zonas valstīs. Spēkā esoša uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi kāda no Šengenas līguma valstīm, ir līdzvērtīga vīzai. Lai iebrauktu valstīs, kas nav Šengenas līguma valstis, var būt vajadzīga konkrētās valsts vīza.

ES dalībvalstu robežsargi var pieprasīt, lai uzrādāt arī citus dokumentus, piemēram, ielūguma vēstuli, pierādījumu par apmešanās vietu, biļeti atpakaļceļam vai biļeti abos virzienos. Lai precīzi uzzinātu prasības, sazinieties ar attiecīgās ES valsts konsulāro dienestu.

Atsevišķu valstu pilsoņi var uzturēties ES bez vīzas ilgākais trīs mēnešus. To valstu saraksts, kuru valstspiederīgajiem nepieciešamas vīzas ieceļošanai Īrijā, ir mazliet citāds nekā ieceļošanai pārējās ES valstīs.

Uzmanību

Noteikumi par iebraukšanu Īrijā pamatojas uz valsts likumiem un atšķiras no ES noteikumiem.

Citi dokumenti

Neaizmirstiet paņemt līdzi ceļojuma, veselības un/vai automašīnas apdrošināšanas dokumentus.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: