Pēdējā pārbaude: 24/06/2022

Defektīvi produkti

Jūs esat atbildīgs par jūsu produktu defektiem. Jums var tikt piemērots bargs sods, ja tie nodara kaitējumu klientam (nāve, miesas bojājumi vai būtiski personīgās mantas bojājumi, t.i., virs 500 eiro).

Produkts ir defektīvs, ja tas nenodrošina drošumu, kuru patērētājam ir tiesības sagaidīt.

Tāpēc vienmēr ir jābūt uzmanīgiem:

Ja atbildība par produkta drošumu ir vairākiem uzņēmumiem, cietusī persona var tiesā vērsties pret jebkuru no tiem.

Noteikumi par atbildību attiecas arī uz elektrību un lauksaimniecības produktiem. Pārdošanas līgumā nedrīkst iekļaut noteikumus, kas mazina pārdevēja atbildību par defektīvu produktu.

Kompensācijas prasības

Lai varētu prasīt kompensāciju, cietušajai personai ir jāpierāda:

Gadījumi, kad pārdevējam nav atbildība

Pārdevējs nav atbildīgs, ja viņš pierāda:

Cietusī persona var prasīt kompensāciju 3 gadu laikā no dienas, kad tā konstatē:

Kad ir pagājuši 10 gadi pēc produkta laišanas tirgū, ražotājs vairs nav atbildīgs par kaitējumu, ko izraisījis viņa produkts, (ja vien kompensācija nav pieprasīta šo 10 gadu laikā).

Bīstamu preču meklēšana: Safety Gate

ES valstu iestādes var iejaukties (atsaucot produktus no tirgus vai aizliedzot to tirdzniecību), ja produkti nopietni apdraud patērētāju veselību vai drošību. Ražotāji arī var atsaukt no tirgus savus produktus. Attiecīgās darbības vienmēr reģistrē datubāzē Safety GateAtidaryti kaip išorės nuorodą, ja vien tās nav saistītas ar lauksaimniecības produktiem, zālēm un medicīnas ierīcēm.

Prasībām neatbilstoša produkta paziņošana

Katrai ES valstij ir sava valsts iestāde, kas gādā par tirgū laisto produktu atbilstīgumu.

Ja esat ražotājs, izplatītājs vai pilnvarots pārstāvis un ja uzskatāt, ka kāds pārdošanā laists produkts neatbilst ES prasībām, varat informēt savas valsts iestādi sistēmā Product Safety Business Alert Gateway en .

Uzmanību

Ņemiet vērā, ka šo ziņošanas rīku varat tikai izmantot tad, ja esat ražotājs, izplatītājs vai pilnvarots pārstāvis.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo procedūru vai ja vēlaties saņemt precizējumus, sazinieties ar valsts kontaktpunktu en en .

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: