Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Darba meklētāju uzturēšanās tiesības

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Jums kā ES pilsonim ir tiesības doties uz citām ES dalībvalstīm un tur meklēt darbu.

Ja esat strādājis citā ES dalībvalstī un paliekat bez darba vai darba piedāvājumi izsīkst (pašnodarbinātajiem), jūs ar dažiem nosacījumiem varat saglabāt tiesības tur dzīvot.

Esat pārcēlies uz ārzemēm un tur meklējat darbu

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības doties uz citu ES dalībvalsti un tur meklēt darbu.

Pirmajos 6 mēnešos

Turiet pa rokai savu personas apliecību (ID karti) vai pasi

Ja meklējat darbu citā ES dalībvalstī ne ilgāk kā 6 mēnešus, jums vajadzīga derīga personas apliecība vai pase.

Daudzās ES valstīs ir spēkā noteikumi, ka pasei vai personas apliecībai jābūt līdzi vienmēr.

Šajās valstīs jūs var sodīt ar naudas sodu vai uz laiku aizturēt, ja personu apliecinošos dokumentus esat atstājis mājās, taču ar šo iemeslu vien vēl nepietiek, lai jūs varētu izraidīt uz izcelsmes valsti.

Pārbaudiet, vai jums jaunajā valstī allaž jānēsā līdzi personas apliecība vai pase:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Paziņošana par ierašanos

Tā kā esat darba meklētājs, pirmajos 6 mēnešos jums nav jāreģistrējas kā šīs valsts iedzīvotājam.

Tomēr dažās ES dalībvalstīs ir prasība, ka jums saprātīgā laikposmā pēc ierašanās jāpiesakās attiecīgajās iestādēs – bieži vien pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī.

Noskaidrojiet vairāk par pieteikšanos pēc ierašanās.

Reģistrēšanās nodarbinātības dienestos

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu no savas izcelsmes valsts, jums būs jāreģistrējas jaunās mītnes valsts nodarbinātības dienestā. Jūs un jūsu ģimene joprojām būsit apdrošināti savas izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā (tā, piemēram, segs veselības aprūpes izmaksas).

Pat ja nesaņemat bezdarbnieka pabalstu no izcelsmes valsts, ir pilnīgi iespējams, ka joprojām piederat tās sociālā nodrošinājuma sistēmai: noskaidrojiet to savas valsts iestādēs.

Ja, uzturoties ārzemēs, jūs vēl piederat izcelsmes valsts veselības apdrošināšanas sistēmai, administratīvās procedūras nokārtot būs vieglāk, ja jums būs Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).

Piemērs

Marta ir portugāliete, kas pirms četriem mēnešiem darba meklējumos pārcēlās uz Spāniju. Pašlaik viņa dzīvo kāda drauga mājā. Spānijas policija pieprasīja, lai viņa reģistrē dzīvesvietu pašvaldībā un pierāda, ka viņai pietiek līdzekļu, lai sevi uzturētu Spānijā.

Patiesībā Martai kā darba meklētājai ir tiesības dzīvot Spānijā vismaz 6 mēnešus, tur nereģistrējoties kā iedzīvotājai. Viņai tikai jāpierāda, ka tur aktīvi meklē darbu. Spānijas iestādes nedrīkst pieprasīt, lai viņa pierāda, ka var sevi finansiāli uzturēt.

Pēc 6 mēnešiem darbu vēl neesat atradis

Kā izvērtē, vai jums ir tiesības uzturēties

Ja pirmajos 6 mēnešos darbu neesat atradis, valsts iestādes var izvērtēt iespēju pagarināt jūsu tiesības uzturēties jaunajā mītnes valstī.

Tālab tās prasīs pierādījumus,

  • ka jūs aktīvi meklējat darbu un
  • ka jums ir labas izredzes to atrast.

Vienmēr saglabājiet savu pieteikuma vēstuļu, potenciālo darba devēju atbilžu, uzaicinājumu uz intervijām u.tml. dokumentu kopijas.

Jums nav obligāti jāreģistrējas jaunās valsts nodarbinātības dienestā, ja nesaņemat bezdarbnieka pabalstu no izcelsmes valsts. Taču reģistrēšanās nodarbinātības dienestā palīdzēs pierādīt, ka aktīvi meklējat darbu.

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jaunās dzīvesvietas valsts varasiestādes var likt jums doties projām, ja nevarat pierādīt, ka jums ir reālas izredzes tur atrast darbu.

Izņēmuma gadījumos šīs iestādes sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ var pieņemt lēmumu jūs izraidīt, bet tikai tad, ja tās var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Lēmums par prasību pamest valsti jums jāpaziņo rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem jūsu izraidīšanas iemesliem un tam, kā un līdz kuram datumam šo lēmumu varat pārsūdzēt.

Vienlīdzīga attieksme

Kā darba meklētājam jums jaunajā valstī ir tiesības uz tādu pašu attieksmi kā pret šīs valsts pilsoņiem attiecībā uz:

  • darba pieejamību;
  • nodarbinātības dienestu palīdzību jauna darba atrašanā.

Tomēr jaunā mītnes valsts var nogaidīt, līdz jums izveidojas reāla saikne ar vietējo darba tirgu, pirms tā jums piešķirs dažu veidu finansiālo atbalstu, kas palīdzēs jums atrast darbu, – piemēram, bezdarbniekiem domātu aizdevumu ar zemu procentu likmi, lai viņi varētu piedalīties mācībās. Uzturēšanos attiecīgajā valstī un pietiekami ilgu darba meklējumu periodu var uzskatīt par reālu saikni ar vietējo darba tirgu.

Kamēr jaunajā mītnes valstī uzturaties kā darba meklētājs, jums tomēr nav tiesību uz sociālajiem pabalstiem, kas nav atkarīgi no iemaksām.

Es ārzemēs paliku bez darba, bet vēlos tur palikt

Ja esat strādājis citā ES dalībvalstī un paliekat bez darba vai darba piedāvājumi izsīkst (pašnodarbinātajiem), jūs ar dažiem nosacījumiem varat saglabāt tiesības dzīvot šajā valstī.

Tas, cik ilgi drīkstat palikt, ir atkarīgs no jaunajā valstī nostrādātā laika un darba līguma, kuram beidzoties, zaudējāt darbu.

Ja uz laiku esat darbnespējīgs slimības vai negadījuma dēļ, jums ir tiesības palikt, kamēr nav atrisinātas šīs veselības problēmas, kas jums neļauj strādāt.

Ja esat nostrādājis mazāk nekā 1 gadu

Ja jūsu darba līgums bija noslēgts uz nenoteiktu laiku vai uz periodu, kas īsāks par 1 gadu, un jūs darbu pazaudējāt, pirms bija pagājis gads, jums ir tiesības uzturēties jaunajā mītnes valstī vēl vismaz 6 mēnešus, ja meklējat jaunu darbu.

Šis 6 mēnešu periods sākas dienā, kad beidzās jūsu darba līgums.

Jums jāreģistrējas valsts nodarbinātības dienestā kā personai, kas pretēji savai gribai kļuvusi par bezdarbnieku un meklē darbu.

Piemērs

Sabrina ir Vācijas pilsone, kas devās uz Grieķiju strādāt nelielā viesnīcā. Viņai uz 9 mēnešiem bija noslēgts darba līgums, tomēr darba devējs izlēma to pārtraukt jau pēc pirmajiem 4 mēnešiem. Kad Sabrina bija Grieķijas nodarbinātības dienestā reģistrējusies kā bezdarbniece, kas par tādu kļuvusi pretēji savai gribai, viņai atļāva palikt Grieķijā vēl 6 mēnešus, lai meklētu jaunu darbu.

Ja esat nostrādājis ilgāk par 1 gadu

Ja darbu pazaudējat, kad jaunajā valstī esat nostrādājis ilgāk par 1 gadu, jums ir tiesības turpināt tur dzīvot, ja esat reģistrējies kā darba meklētājs un atbilstat nosacījumiem, lai jūs varētu uzskatīt par darba meklētāju.

Lai saglabātu tiesības palikt jaunajā mītnes valstī, kad esat pazaudējis darbu vai neveicat profesionālu darbību (tas attiecas uz pašnodarbinātajiem), jums jāreģistrējas jaunās valsts nodarbinātības dienestā kā darba meklētājam.

Jūs drīkstat palikt, kamēr valsts nodarbinātības dienestā esat reģistrēts kā darba meklētājs un atbilstat nosacījumiem, lai jūs par tādu varētu uzskatīt.

Ja piedalāties arodapmācībā

Ja bez darba esat palicis piespiedu kārtā un esat sācis iet arodapmācības kursos, jums ir tiesības palikt jaunajā valstī līdz pat šādu kursu beigām.

Ja bez darba esat pēc savas iniciatīvas, jums ir tiesības jaunajā valstī palikt līdz pat šādu kursu beigām, tomēr tikai tad, ja mācības ir saistītas ar jūsu agrāko darbu.

Ja mācības ir par ko pavisam citu, jūs jaunajā valstī drīkstat palikt ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus izvirza studentiem.

Skatīt studentu tiesības un viņiem izvirzītās prasības.

Lai saglabātu tiesības dzīvot jaunajā valstī līdz pat arodmācību beigām, jums ir jāreģistrējas šīs valsts iestādēs kā darba meklētājam. Tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuri bez darba palikuši pēc pašu iniciatīvas.

Vienlīdzīga attieksme

Laikā, kad pēc darba zaudēšanas drīkstat palikt jaunajā mītnes valstī, jums tāpat kā šīs valsts pilsoņiem ir tiesības uz sociālajiem pabalstiem, darbu, atalgojumu, pabalstiem, kas atvieglo darba atrašanu u.c.

Izraidīšana

Izņēmuma gadījumos jaunā mītnes valsts sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ var jūs izraidīt, – bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Izraidīšanas lēmums ir jādara jums zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem jūsu izraidīšanas iemesliem un lēmuma pārsūdzības iespējām un termiņam.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: