Pēdējā pārbaude: 14/05/2020

Darba ņēmēji - uzturēšanās tiesības

Vai jūs skar “Brexit”?

Jautājumi un atbildes – ES un Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības saskaņā Izstāšanās līgumu

2021. gada 1. janvārī mainīsies noteikumi ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē vai pārceļas uz turieni dzīvot. Tas pats attiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo kādā ES valstī vai uz turieni pārceļas dzīvot.

Es pastāvīgi dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES vai iegūšu pastāvīgas uzturēšanās atļauju pārejas periodā.

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem joprojām ir tiesības pastāvīgi dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Es dzīvoju Apvienotajā Karalistē vai ES, bet man vēl nav tiesību tur uzturēties pastāvīgi

Principā jums un jūsu ģimenes locekļiem paliks pašreizējās tiesības dzīvot savā mītnesvalstī. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Tomēr Apvienotajā Karalistē jums ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai, lai iegūtu jaunu uzturēšanās statusu. Savukārt Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Līdz 2020. gada 31. decembrim jūs un jūsu ģimenes locekļi drīkst pārcelties uz Apvienoto Karalisti vai kādu ES valsti saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Tas attiecas arī uz jūsu ģimenes locekļiem, kuri ir ārpussavienības valsts pilsoņi. Apvienotajā Karalistē jums tad ir jāiesniedz pieteikums ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēmai. Savukārt Eiropas Savienībā sazinieties ar mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai ir jāreģistrējas un vai ir obligāti jālūdz jauns uzturēšanās statuss.

Vēlos uz neilgu laiku doties uz Apvienoto Karalisti vai ES

Pašreizējie noteikumi, kas regulē paziņošanu par ierašanos, uzturēšanās reģistrāciju ārzemēs, ģimenes locekļu, kuri ir ES pilsoņi, reģistrēšanu, kā arī ģimenes locekļu, kuri ir ārpussavienības valstu pilsoņi, reģistrēšanu joprojām būs spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Man vajadzīga palīdzība

Ja uzskatāt, ka netiek ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas ES tiesību aktos, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Detalizēta informācija par izstāšanās līguma īstenošanu un pilsoņu tiesībām

Jums ir tiesības uzturēties jebkurā ES valstī, kurā strādājat algotu darbu, esat pašnodarbinātais vai uz laiku norīkots darbā.

Ja paliekat bez darba

Ja pazaudējat darbu, kamēr dzīvojat citā ES valstī, varat tomēr tur palikt, ja:

Paziņošana par ierašanos un dzīvesvietas reģistrēšana

Dažas ES valstis prasa, lai samērīgā laika posmā pēc ieceļošanas paziņojat par savu ierašanos kompetentajām iestādēm. Tās var piemērot sodu, piemēram, naudas sodu, ja to nedarāt.

Pēc 3 mēnešiem jums kā personai, kas uzņemošajā valstī strādā algotu darbu, ir jāreģistrē sava dzīvesvieta kompetentajā iestādē (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī). Pēc reģistrēšanās saņemsiet reģistrācijas apliecību. Šis dokuments apliecina tiesības dzīvot uzņemošajā valstī.

Jums būs jāuzrāda:

Citi dokumenti nav vajadzīgi.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja 5 gadus pēc kārtas esat likumīgi nodzīvojis citā ES valstī , izpildot nosacījumus, kas paredzēti attiecībā uz uzturēšanos citā valstī, automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanāstiesības. Tas nozīmē, ka varat uzturēties šajā valstī tik ilgi, cik vēlaties.

Jūsu uzturēšanās netiek uzskatīta par pārtrauktu, ja tā ir bijusi:

Jūs varat zaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja ārpus attiecīgās valsts nodzīvojat ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

Pastāvīgas uzturēšanās tiesības, pirms pagājuši 5 gadi

Jūs varat iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības ātrāk nekā pēc 5 gadiem, ja esat kādā no šīm situācijām:

Vai var jūs izraidīt vai jums pieprasīt pamest valsti?

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, kamēr atbilstat nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanos. Ja tiem vairs neatbilstat, valsts iestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Prasība pamest valsti un lēmums par izraidīšanu jums jādara zināmi rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: