Pēdējā pārbaude: 24/01/2019

Darba ņēmēji - uzturēšanās tiesības

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Jums ir tiesības dzīvot jebkurā ES valstī, kurā strādājat algotu darbu, esat pašnodarbinātais vai uz laiku norīkots darbā.

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk par trim mēnešiem

Ņemiet līdzi savas valsts izdotu personas apliecību (ID) vai pasi

Lai uzturētos citā ES valstī mazāk par trim mēnešiem, ES pilsoņiem ir jābūt līdzi derīgai personas apliecībai vai pasei.

Daudzās ES valstīs šiem dokumentiem vienmēr jābūt līdzi.

Ja atstājat savus personu apliecinošos dokumentus mājās, jūs var sodīt ar naudassodu vai uz laiku aizturēt, bet šī iemesla dēļ vien jūs nevar piespiest atgriezties izcelsmes valstī.

Pārbaudiet, vai jūs uzņemošajā valstī jums vienmēr līdzi ir jābūt personu apliecinošam dokumentam vai pasei:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Paziņošana par ierašanos

Dažas ES valstis prasa, lai samērīgā laika posmā pēc ierašanās paziņojat par savu klātbūtni kompetentajām iestādēm. Tās var piemērot sodu, piemēram, naudas sodu, ja to nedarāt.

Uzziniet vairāk par formalitātēm, kuras ir jāveic, lai paziņotu par ierašanos.

Izraidīšana

Atsevišķos izņēmuma gadījumos jūs uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Tai ir pienākums izraidīšanas lēmumu jums darīt zināmu rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par trim mēnešiem

Jums ir tiesības dzīvot jebkurā ES valstī, ja tur strādājat.

Reģistrēšanās

Pirmajos 3 uzturēšanās mēnešos uzņemošā valsts nevar prasīt, lai reģistrējat savu dzīvesvietu. Varat tā darīt, ja vēlaties.

Pēc 3 mēnešiem uzņemošā valsts var prasīt, lai reģistrējaties vietējās iestādēs, lai parādītu, ka strādājat valstī. Jūs tad saņemsiet dokumentu, kas apstiprina jūsu tiesības palikt valstī.

Uzziniet vairāk par formalitātēm, kuras ir jāveic, lai reģistrētos ārzemēs.

Ja paliekat bez darba

Ja pazaudējat darbu, kamēr dzīvojat citā ES valstī, varat tomēr tur palikt, ja:

Prasība pamest valsti un izraidīšana

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, kamēr atbilstat nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanos. Ja tiem vairs neatbilstat, valsts iestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Prasība pamest valsti un lēmums par izraidīšanu jums jādara zināmi rakstiski. Jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pastāvīga uzturēšanās

Pēc tam, kad kā darba ņēmējs citā ES valstī esat likumīgi uzturējies 5 gadus bez pārtraukuma, jūs automātiski iegūstat tiesības pastāvīgi uzturēties šajā valstī. Varat tur palikt tik ilgi, cik vien vēlaties.

Jūsu uzturēšanās netiek uzskatīta par pārtrauktu, ja pārtraukumi ir bijuši šādi:

Jūs varat zaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja ārpus attiecīgās valsts nodzīvojat ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

Pastāvīgas uzturēšanās tiesības, pirms pagājuši 5 gadi

Jūs varat iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības ātrāk nekā pēc 5 gadiem, ja esat kādā no šīm situācijām:

Pastāvīgas uzturēšanās tiesības apliecinošs dokuments

Uzziniet, kādas formalitātes jānokārto, lai iegūtu pastāvīgas uzturēšanās atļauju: tā apliecinās jūsu tiesības palikt jaunajā mītnes valstī bez papildu nosacījumiem.

Izraidīšana

Atsevišķos izņēmuma gadījumos valsts, kurā pastāvīgi dzīvojat, var pieņemt lēmumu jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Tai ir pienākums izraidīšanas lēmumu jums darīt zināmu rakstiski. Jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: