Pēdējā pārbaude: 02/04/2022

Darba ņēmēji - uzturēšanās tiesības

Jums ir tiesības uzturēties jebkurā ES valstī, kurā strādājat algotu darbu, esat pašnodarbinātais vai uz laiku norīkots darbā.

Ja paliekat bez darba

Ja pazaudējat darbu, kamēr dzīvojat citā ES valstī, varat tomēr tur palikt, ja:

Paziņošana par ierašanos un dzīvesvietas reģistrēšana

Dažas ES valstis prasa, lai samērīgā laika posmā pēc ieceļošanas paziņojat par savu ierašanos kompetentajām iestādēm. Tās var piemērot sodu, piemēram, naudas sodu, ja to nedarāt.

Pēc 3 mēnešiem jums kā personai, kas uzņemošajā valstī strādā algotu darbu, ir jāreģistrē sava dzīvesvieta kompetentajā iestādē (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī). Pēc reģistrēšanās saņemsiet reģistrācijas apliecību. Šis dokuments apliecina tiesības dzīvot uzņemošajā valstī.

Jums būs jāuzrāda:

Citi dokumenti nav vajadzīgi.

Pastāvīga uzturēšanās

Ja 5 gadus pēc kārtas esat likumīgi nodzīvojis citā ES valstī , izpildot nosacījumus, kas paredzēti attiecībā uz uzturēšanos citā valstī, automātiski iegūstat pastāvīgas uzturēšanāstiesības. Tas nozīmē, ka varat uzturēties šajā valstī tik ilgi, cik vēlaties.

Jūsu uzturēšanās netiek uzskatīta par pārtrauktu, ja tā ir bijusi:

Jūs varat zaudēt savas tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja ārpus attiecīgās valsts nodzīvojat ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.

Pastāvīgas uzturēšanās tiesības, pirms pagājuši 5 gadi

Jūs varat iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības ātrāk nekā pēc 5 gadiem, ja esat kādā no šīm situācijām:

Vai var jūs izraidīt vai jums pieprasīt pamest valsti?

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, kamēr atbilstat nosacījumiem, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanos. Ja tiem vairs neatbilstat, valsts iestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.

Prasība pamest valsti un lēmums par izraidīšanu jums jādara zināmi rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem attiecīgajiem iemesliem un arī tam, kā un līdz kuram datumam šo lēmumu var pārsūdzēt.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: